Kahramanmaraş’ta geçen yıl 19 bin 987 çocuk doğdu

Kahramanmaraş’ta geçen yıl 19 bin 987 çocuk doğdu

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı “Dünya Nüfus Günü, 2019” istatistiklerine göre Kahramanmaraş’ta geçen yıl (2018) 19 bin 987 doğum olayı oldu.

TÜİK rakamlarına göre; 2013’te 22 bin 918 olan doğum sayısı, 2014 yılında 22 bin 880, 205 yılında 21 bin 963, 2016 yılında 21 bin 605, 2017 yılında 21 bin 187 ve 2018 yılında ise 19 bin 987 olarak gerçekleşti. Kahramanmaraş’ta toplam doğurganlık hızı 2013’te 2.74, 2014’te 2.74, 2015’te 2.64, 2016’da 2.60, 2017’de 2.54 ve 2018’de 2.38 olarak belirlendi.

CANLI DOĞAN BEBEK SAYISI 1 MİLYON 248 BİN 847 OLDU

Canlı doğan bebek sayısı, 2017 yılında 1 milyon 295 bin 784 iken 2018 yılında 1 milyon 248 bin 847 oldu. Canlı doğan bebeklerin yüzde 51,3'ünü erkekler, yüzde 48,7'sini ise kızlar oluşturdu. Bebeklerin yüzde 17,7'si İstanbul, yüzde 5,8'i Ankara, yüzde 5'i Şanlıurfa ve yüzde 4,1'i İzmir'de doğdu.

Toplam doğurganlık hızı, bir kadının doğurgan olduğu dönem olan 15-49 yaş grubunda doğurabileceği ortalama çocuk sayısını ifade etmektedir. Ülkemizde 1970'lerin ortasında 4,33 çocuk olan toplam doğurganlık hızı, yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2018 yılında 1,99 çocuk olarak gerçekleşti. Bu durum, doğurganlığın nüfusun yenilenme düzeyi olan 2,10'un altında kaldığını gösterdi.

Bununla birlikte Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 2018-2080 yılları için üretilen nüfus projeksiyonlarına göre, doğurganlık hızındaki bu düşme eğiliminin gelecekte de devam edeceği ve 2050 yılına gelindiğinde 1,85 olacağı öngörülmektedir.

Dünya genelinde 1969 yılında 4,8 olan toplam doğurganlık hızının günümüzde 2,5'e gerilediği görüldü. Söz konusu dönemler için toplam doğurganlık hızının gelişmiş ülkelerde 2,3'ten 1,7'ye, az gelişmiş ülkelerde ise 6,8'den 3,9'a düştüğü görüldü.

4,13 ÇOCUK İLE ŞANLIURFA OLDU

 

Toplam doğurganlık hızının en yüksek olduğu il 2018 yılında 4,13 çocuk ile Şanlıurfa oldu. Bu ili 3,60 çocuk ile Şırnak, 3,26 çocuk ile Ağrı ve 3,23 çocuk ile Muş izledi. Toplam doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise 1,30 çocuk ile Gümüşhane oldu. Bu ili 1,43 çocuk ile Kütahya, Zonguldak ve Edirne izledi.

Yaş grubuna göre doğurganlık hızı incelendiğinde, en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı 25-29 yaş grubunda görüldü. Bu yaş grubundaki doğurganlık hızı 2013 yılında binde 130 iken 2018 yılında binde 128 oldu. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılında 25-29 yaş grubundaki her bin kadın başına 128 doğum düştü.

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından yapılan 1950-2020 tahminlerine göre, dünya genelinde 1965-1970 döneminde en yüksek yaşa özel doğurganlık hızı binde 258 ile 25-29 yaş grubunda görüldü. Diğer yandan 2015-2020 dönemine gelindiğinde en yüksek yaşa özel doğurganlık hızının binde 141 ile yine 25-29 yaş grubunda görüleceği öngörüldü.

ADÖLESAN DOĞURGANLIK HIZI DÜŞTÜ

 

Adölesan doğurganlık hızı, 15-19 yaş grubunda bin kadın başına düşen ortalama canlı doğan çocuk sayısını ifade etmektedir. Yaşı çok genç olan annelerden doğan bebeklerin daha yüksek derecede hastalık ve ölüm riskiyle karşı karşıya kalmalarından dolayı adölesan doğurganlık konusu anne ve bebek sağlığının korunması bakımından oldukça önem taşımaktadır. Adölesan doğurganlık hızı, 2013 yılında binde 29 iken 2018 yılında binde 19'a düştü. Diğer bir ifadeyle, 2018 yılında 15-19 yaş grubundaki her bin kadın başına 19 doğum düştü.

BM tarafından yapılan 1950-2020 tahminlerine göre, dünya genelinde 1965-1970 döneminde binde 80 olan adölesan doğurganlık hızının 2015-2020 dönemine gelindiğinde binde 43 olacağı öngörüldü.

Ülkemizde 2018 yılında adölesan doğurganlık hızının en yüksek olduğu il binde 57 ile Ağrı oldu. Bu ili binde 54 ile Muş, binde 46 ile Şanlıurfa ve binde 42 ile Kilis izledi. Adölesan doğurganlık hızının en düşük olduğu il ise binde 4 ile Gümüşhane oldu. Bu ili binde 5 ile Rize ve Trabzon, binde 6 ile Artvin ve Bayburt takip etti.

İdari kayıtlardan alınan veriye göre, 2018 yılında doğum yapan kadınların yüzde 1,6'sı çoğul doğum gerçekleştirirken, bu kadınların yüzde 97,6'sı ikiz, yüzde 2,3'ü üçüz ve yüzde 0,1'i dördüz ve daha fazla bebek dünyaya getirdi.

ANNENİN DOĞUMDAKİ ORTALAMA YAŞI 28,9 OLDU

Ülkemizde doğum yapan kadınların ortalama yaşı, 2017 yılında 28,7 iken 2018 yılında 28,9 oldu. BM tarafından yapılan 1950-2020 tahminlerine göre, dünya genelinde 1965-1970 döneminde 29 olan doğumdaki ortalama anne yaşının 2015-2020 dönemine gelindiğinde 28,1 olacağı öngörüldü.

Ülkemizde 2018 yılında doğum yapan kadınların eğitim durumu incelendiğinde, ilköğretim, ortaokul veya dengi okul mezunu kadınların yüzde 32,5 ile ilk sırada yer aldıkları görüldü. Bunu sırasıyla yüzde 23,8 ile yükseköğretim mezunları, yüzde 19,8 ile lise veya dengi okul mezunları, yüzde 10,3 ile ilkokul mezunları, yüzde 8,3 ile okuma yazma bilen fakat bir okul bitirmeyenler ve yüzde 2,6 ile okuma yazma bilmeyenler izledi.

Geçtiğimiz yıl doğum yapan yükseköğretim mezunu kadınların yüzde 57,8'inin ilk doğumunu, yüzde 34,2'sinin ikinci doğumunu ve yüzde 7'sinin ise üçüncü doğumunu gerçekleştirdiği görüldü. Lise ve dengi okul mezunu kadınların yüzde 40,7'si ilk doğumunu, yüzde 36,2'si ikinci doğumunu, yüzde 17,7'si ise üçüncü doğumunu gerçekleştirdi.

ÜLKEMİZDE ANNE ÖLÜM ORANI YÜZ BİNDE 14,6'YA GERİLEDİ

Ülkemizde 2010 yılında yüz bin canlı doğumda 16,4 olan anne ölüm oranının yıllar içinde azalma eğilimi göstererek 2017 yılında yüz binde 14,6'ya gerilediği görüldü. Bu oran dünya genelinde 2015 yılında yüz binde 216 olarak gerçekleşti.

Evlenme istatistiklerine göre, 16-17 yaş grubunda olan kız çocuklarının resmi evlenmelerinin toplam resmi evlenmeler içindeki oranı 2014 yılında yüzde 5,8 iken 2018 yılında bu oran yüzde 3,8'e düştü.

Bu oran, illere göre incelendiğinde, 2018 yılında Ağrı ilinin yüzde 14,8 ile kız çocuk evlenmelerinde en üst sırada yer aldığı görüldü. Bu ili, yüzde 14,1 ile Muş ve yüzde 12,5 ile Bitlis izledi. Kız çocuk evlenmelerinin toplam evlenmeler içindeki oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla yüzde 0,7 ile Bolu, yüzde 0,9 ile Trabzon ve Artvin oldu.

KADINLARDA ORTALAMA İLK EVLENME YAŞI YÜKSELDİ

İlk evlilik yaşının doğumlar üzerinde önemli bir etkisi olup daha erken yaşlarda evlenen kadınların ortalama olarak daha fazla çocuk sahibi olma potansiyeli bulunmakta, bu da genellikle yaşam boyunca daha fazla sayıda doğuma yol açabilmektedir. Kadınlarda 2014 yılında 24,2 olan ortalama ilk evlenme yaşı 2018 yılında 24,8'e yükseldi.

Kadınlarda ortalama ilk evlenme yaşının illere göre dağılımı incelendiğinde, 27,6 ile Tunceli'nin evlenme yaşı en yüksek olan il olduğu görüldü. Tunceli'yi, 26,4 ile Rize ve 26,2 ile Artvin izledi. Ortalama ilk evlenme yaşı en düşük olan iller ise 21,9 ile Ağrı, 22,2 ile Muş ve 22,5 ile Kilis oldu.

EVLİ KADINLARIN YÜZDE 5,6'SI 18 YAŞINDAN ÖNCE EVLENDİ

BM İstatistik Komisyonu tarafından 2013 yılında kabul edilen "BM Toplumsal Cinsiyet Göstergeleri 52 Minimum Gösterge Seti"nde yer alan göstergelerden biri olan "20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlenen kadınların oranı" Türkiye için 2018 yılında yüzde 5,6 oldu. Diğer yandan bu oran erkeklerde yüzde 0,2 olarak gerçekleşti.

İllere göre doğumlar, 2013-2018

Births by provinces, 2013-2018


İller
Provinces

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Toplam-Total

1 297 505

1 350 353

1 335 564

1 313 615

1 295 784

1 248 847

Adana

 38 698

 39 941

 39 431

 38 117

 37 240

 35 227

Adıyaman

 13 071

 13 676

 13 404

 12 942

 13 021

 12 506

Afyonkarahisar

 10 910

 11 360

 11 171

 10 742

 10 450

 9 979

Ağrı

 16 657

 16 807

 15 965

 15 556

 15 085

 13 629

Amasya

 4 033

 3 911

 3 959

 3 730

 3 797

 3 653

Ankara

 72 976

 76 628

 77 314

 76 247

 75 677

 72 896

Antalya

 33 210

 34 769

 35 859

 35 472

 33 604

 32 134

Artvin

 2 021

 2 069

 1 986

 1 993

 1 910

 1 830

Aydın

 13 219

 13 624

 13 811

 13 675

 14 063

 13 344

Balıkesir

 13 099

 13 459

 12 900

 12 915

 12 872

 12 552

Bilecik

 2 706

 2 740

 2 656

 2 698

 2 647

 2 623

Bingöl

 5 594

 5 927

 5 479

 5 504

 5 464

 5 500

Bitlis

 8 975

 9 148

 9 037

 8 790

 8 736

 8 396

Bolu

 3 514

 3 542

 3 431

 3 488

 3 430

 3 362

Burdur

 2 957

 3 125

 3 064

 2 949

 2 800

 2 737

Bursa

 41 325

 42 672

 43 242

 43 104

 42 723

 42 199

Çanakkale

 5 285

 5 486

 5 364

 5 432

 5 505

 5 511

Çankırı

 2 289

 2 356

 2 168

 2 228

 2 174

 2 254

Çorum

 7 109

 7 266

 6 660

 6 637

 6 345

 6 124

Denizli

 13 138

 13 959

 13 906

 13 537

 13 442

 12 781

Diyarbakır

 41 729

 44 246

 43 561

 42 905

 43 507

 41 673

Edirne

 4 196

 4 064

 4 252

 4 074

 3 972

 3 885

Elazığ

 8 873

 9 298

 8 985

 8 813

 8 742

 8 332

Erzincan

 3 213

 3 118

 3 091

 3 217

 2 987

 2 855

Erzurum

 15 692

 15 976

 15 253

 14 894

 14 624

 13 528

Eskişehir

 9 437

 10 020

 9 995

 9 918

 10 065

 9 743

Gaziantep

 46 694

 49 274

 48 738

 47 370

 46 086

 44 977

Giresun

 4 696

 4 712

 4 619

 4 446

 4 448

 4 403

Gümüşhane

 1 877

 1 954

 1 885

 1 943

 1 770

 1 651

Hakkari

 6 367

 6 495

 5 946

 5 594

 5 549

 5 337

Hatay

 30 247

 32 299

 31 384

 30 712

 29 661

 28 612

Isparta

 5 321

 5 372

 5 223

 5 186

 5 330

 4 913

Mersin

 27 961

 29 103

 28 487

 28 095

 27 372

 26 597

İstanbul

 229 390

 242 284

 242 635

 239 500

 232 388

 221 509

İzmir

 53 376

 55 876

 55 896

 54 516

 53 710

 51 298

Kars

 6 519

 6 445

 6 069

 5 845

 5 673

 5 238

Kastamonu

 4 177

 3 931

 4 027

 3 939

 3 712

 3 757

Kayseri

 22 481

 23 498

 23 044

 22 472

 21 456

 20 664

Kırklareli

 3 475

 3 725

 3 712

 3 582

 3 704

 3 562

Kırşehir

 2 894

 2 993

 2 924

 2 905

 2 887

 2 896

Kocaeli

 27 521

 29 871

 30 878

 31 148

 31 245

 30 677

Konya

 35 797

 36 997

 36 412

 36 138

 35 239

 34 318

Kütahya

 6 810

 6 979

 6 918

 6 577

 6 441

 6 072

Malatya

 11 933

 12 323

 12 002

 11 743

 11 750

 11 175

Manisa

 19 193

 19 566

 19 422

 19 219

 18 771

 18 399

KAHRAMANMARAŞ

 22 918

 22 880

 21 963

 21 605

 21 187

 19 987

Mardin

 20 439

 22 032

 21 639

 20 550

 20 806

 20 420

Muğla

 11 018

 11 291

 11 403

 11 273

 11 087

 10 775

Muş

 11 558

 12 020

 11 243

 10 927

 11 043

 10 434

Nevşehir

 4 226

 4 470

 4 178

 4 131

 4 037

 3 875

Niğde

 5 899

 6 036

 5 676

 5 741

 5 461

 5 278

Ordu

 9 429

 9 383

 8 981

 9 067

 8 967

 8 583

Rize

 4 346

 4 274

 4 200

 4 170

 4 057

 4 137

Sakarya

 13 375

 14 017

 14 229

 14 489

 14 579

 14 719

Samsun

 17 415

 17 551

 17 214

 16 980

 16 857

 16 550

Siirt

 8 464

 9 093

 8 569

 8 400

 8 284

 8 065

Sinop

 2 342

 2 379

 2 261

 2 226

 2 241

 2 174

Sivas

 9 359

 9 425

 9 215

 9 052

 8 918

 8 229

Tekirdağ

 12 751

 13 389

 14 134

 14 451

 14 804

 14 916

Tokat

 8 002

 7 780

 7 294

 7 118

 6 949

 6 780

Trabzon

 10 189

 10 410

 10 449

 10 401

 10 272

 10 186

Tunceli

  953

 1 028

 1 078

  973

  931

  993

Şanlıurfa

 59 931

 63 360

 62 675

 63 375

 64 560

 63 037

Uşak

 4 635

 4 709

 4 550

 4 403

 4 485

 4 239

Van

 30 710

 30 740

 29 807

 28 797

 28 614

 27 195

Yozgat

 6 525

 6 566

 6 258

 5 884

 5 815

 5 311

Zonguldak

 7 323

 7 123

 6 752

 6 373

 6 181

 5 812

Aksaray

 6 965

 7 062

 6 832

 6 708

 6 704

 6 572

Bayburt

 1 213

 1 272

 1 235

 1 211

 1 140

 1 098

Karaman

 3 820

 3 720

 3 851

 3 833

 3 774

 3 541

Kırıkkale

 3 320

 3 345

 3 334

 3 297

 3 318

 3 177

Batman

 14 196

 14 906

 14 519

 14 220

 14 416

 13 977

Şırnak

 14 415

 15 102

 14 743

 12 707

 13 855

 13 962

Bartın

 2 159

 2 300

 2 128

 2 055

 1 923

 1 951

Ardahan

 1 596

 1 633

 1 539

 1 405

 1 412

 1 316

Iğdır

 4 715

 4 715

 4 530

 4 420

 4 213

 4 019

Yalova

 2 739

 2 998

 3 010

 3 267

 3 243

 3 190

Karabük

 2 520

 2 477

 2 505

 2 364

 2 478

 2 454

Kilis

 2 867

 3 092

 2 993

 2 865

 2 861

 2 893

Osmaniye

 9 374

 9 672

 9 298

 9 059

 8 982

 8 519

Düzce

 5 144

 5 219

 5 114

 5 311

 5 256

 5 175

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2019, 10:12

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner277

Canlı Skor

banner292