antalya escort

Geçen ay 269,1 milyon dolar ihracat, 285,9 milyon dolar ise ithalat yaptık

Geçen ay 269,1 milyon dolar ihracat, 285,9 milyon dolar ise ithalat yaptık

Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

DIŞ TİCARET İSTATİSTİKLERİ, HAZİRAN 2020

Ülkemizde, Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,7, ithalat yüzde 8,3 arttı. Hatay’da 2020 yılı Haziran ayında ihracat  269,1  milyon dolar, ithalat ise  285,9 milyon dolardır. Kahramanmaraş’ta 2020 yılı Haziran ayında ihracat 70,7 milyon dolar, ithalat ise 71,1 milyon dolardır. Osmaniye’de 2020 yılı Haziran ayında  ihracat   16,1 milyon dolar, ithalat ise  52,3 milyon dolardır.

Haziran ayında genel ticaret sistemine göre ihracat yüzde 15,7, ithalat yüzde 8,3 arttı Türkiye İstatistik Kurumu ile Ticaret Bakanlığı işbirliğiyle oluşturulan genel ticaret sistemi kapsamında üretilen geçici dış ticaret verilerine göre; ihracat 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,7 artarak 13 milyar 462 milyon dolar, ithalat yüzde 8,3 artarak 16 milyar 308 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Ocak-Haziran döneminde ihracat yüzde 15,1, ithalat yüzde 3,2 azaldı Genel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 15,1 azalarak  75  milyar 21 milyon dolar, ithalat yüzde 3,2 azalarak 98 milyar 895 milyon dolar olarak gerçekleşti.

Dış ticaret açığı Haziran ayında yüzde 17,0 azaldı Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 17,0 azalarak 3 milyar 430 milyon dolardan, 2 milyar 846 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,2 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 82,6'ya yükseldi.

Dış ticaret açığı Ocak-Haziran döneminde yüzde 73,2 arttı Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 73,2 artarak 13 milyar 788 milyon dolardan, 23 milyar 874 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 86,5 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,9'a geriledi.

İHRACAT, İTHALAT VE DIŞ TİCARET DENGESİ

Haziran ayında imalat sanayinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5 oldu Ekonomik faaliyetlere göre ihracatta, 2020 Haziran ayında imalat sanayinin payı yüzde 94,5, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,5 oldu. 2020 Ocak-Haziran döneminde ekonomik faaliyetlere göre ihracatta imalat sanayinin payı yüzde 94,2, tarım, ormancılık ve balıkçılık sektörünün payı yüzde 3,6, madencilik ve taşocakçılığı sektörünün payı yüzde 1,7 oldu.

Haziran ayında ara mallarının toplam ithalattaki payı yüzde 73,7 oldu Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Haziran ayında ara mallarının payı yüzde 73,7, sermaye mallarının payı yüzde 14,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 11,4 oldu.Geniş ekonomik gruplar sınıflamasına göre ithalatta, 2020 Ocak-Haziran döneminde ise ara mallarının payı yüzde 75,7, sermaye mallarının payı yüzde 13,7 ve tüketim mallarının payı yüzde 10,3 oldu.

Haziran ayında en fazla ihracat yapılan ülke Almanya oldu Haziran ayında ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 1 milyar 290 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;  1 milyar 12 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 790 milyon dolar ile ABD, 701 milyon dolar ile Irak, 628 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 32,8'ini oluşturdu.

Ocak-Haziran döneminde ihracatta ilk sırayı Almanya aldı. Almanya'ya yapılan ihracat 7 milyar 102 milyon olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 4 milyar 619 milyon dolar ile ABD, 4 milyar 455 milyon dolar ile Birleşik Krallık, 4 milyar 74 milyon dolar ile Irak ve 3 milyar 602 milyon dolar ile İtalya takip etti. İlk 5 ülkeye yapılan ihracat, toplam ihracatın yüzde 31,8'ini oluşturdu. 

İthalatta ilk sırayı Çin aldı İthalatta ise Çin ilk sırayı aldı. Haziran ayında Çin'den yapılan ithalat 1 milyar 935 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla;    1 milyar 527 milyon dolar ile Almanya, 1 milyar 183 milyon dolar ile Rusya, 907 milyon dolar ile Irak ve 779 milyon dolar ile ABD izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,8'ini oluşturdu. Ocak-Haziran döneminde ithalatta ilk sırayı Çin aldı. Bu dönemde, Çin'den yapılan ithalat 10 milyar 376 milyon dolar olurken, bu ülkeyi sırasıyla; 9 milyar 113 milyon dolar ile Almanya, 8 milyar 731 milyon dolar ile Rusya, 6 milyar 61 milyon dolar ile ABD ve 3 milyar 856 milyon dolar ile İtalya izledi. İlk 5 ülkeden yapılan ithalat, toplam ithalatın yüzde 38,6'sını oluşturdu.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ihracat yüzde 15,3 arttıMevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki aya göre ihracat yüzde 15,3, ithalat yüzde 8,9 arttı. Takvim etkilerinden arındırılmış seriye göre ise; 2020 yılı Haziran ayında bir önceki yılın aynı ayına göre ihracat yüzde 6,4, ithalat yüzde 9,3 azaldı.

Yüksek teknolojili ürünlerin imalat sanayi ihracatı içindeki payı yüzde 3,2 oldu Teknoloji yoğunluğuna göre dış ticaret verileri, ISIC Rev.4 sınıflaması içinde yer alan imalat sanayi ürünlerini kapsamaktadır. Haziran ayında ISIC Rev.4'e göre imalat sanayi ürünlerinin toplam ihracattaki payı yüzde 94,5'tir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,2'dir. Ocak-Haziran döneminde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ihracatı içindeki payı yüzde 3,5'tir. Haziran ayında imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 84,8'dir. Yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 12,0'dır. Ocak-Haziran döneminde imalat sanayi ürünlerinin toplam ithalattaki payı yüzde 80,0'dır. Bu dönemde yüksek teknoloji ürünlerinin imalat sanayi ürünleri ithalatı içindeki payı yüzde 13,4'tür.

Özel ticaret sistemine göre ihracat 2020 yılı Haziran ayında 12 milyar 745 milyon dolar oldu Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Haziran ayında, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 15,2 artarak 12 milyar 745 milyon dolar, ithalat yüzde 11,1 artarak 15 milyar 835 milyon dolar olarak gerçekleşti.Haziran ayında dış ticaret açığı yüzde 3,1 azalarak 3 milyar 189 milyon dolardan, 3 milyar 91 milyon dolara geriledi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Haziran ayında yüzde 77,6 iken, 2020 Haziran ayında yüzde 80,5'e yükseldi.

İhracat 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde 70 milyar 893 milyon dolar oldu

 

Özel ticaret sistemine göre ihracat, 2020 yılı Ocak-Haziran döneminde, bir önceki yılın aynı dönemine yüzde 15,3 azalarak 70 milyar 893 milyon dolar, ithalat yüzde 4,1 azalarak 94 milyar 527 milyon dolar olarak gerçekleşti.Ocak-Haziran döneminde dış ticaret açığı yüzde 58,8 artarak 14 milyar 883 milyon dolardan, 23 milyar 633 milyon dolara yükseldi. İhracatın ithalatı karşılama oranı 2019 Ocak-Haziran döneminde yüzde 84,9 iken, 2020 yılının aynı döneminde yüzde 75,0'a geriledi.

İLLERE GÖRE İTHALAT, 2013-2020 (GENEL TİCARET SİSTEMİ)

Yıl

İl kodu

İl adı

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Year

Province code

Province name

Total

January

February

March

April

May

June

2020(r)

Toplam - Total

  98 894 814

  19 204 105

  17 633 167

  18 810 655

  13 552 420

  13 386 712

  16 307 756

1

Adana

   989 557

   170 092

   166 432

   197 415

   150 383

   179 434

   125 800

2

Adıyaman

   32 588

   6 584

   5 422

   3 574

   4 964

   4 862

   7 181

3

Afyonkarahisar

   60 518

   3 511

   12 989

   11 713

   3 551

   16 730

   12 024

4

Ağrı

   39 253

   10 552

   7 565

   4 879

   2 840

   7 637

   5 779

5

Amasya

   15 045

   2 308

   4 318

   2 103

   2 042

   1 706

   2 567

6

Ankara

  5 278 963

   981 886

   792 365

   849 117

   926 021

   840 589

   888 985

7

Antalya

   571 448

   69 379

   74 391

   92 059

   102 538

   112 700

   120 380

8

Artvin

   8 413

   2 183

   1 431

    746

    837

   1 120

   2 097

9

Aydın

   107 543

   16 856

   19 558

   16 769

   13 634

   18 635

   22 092

10

Balıkesir

   212 677

   37 102

   29 143

   30 746

   27 275

   48 060

   40 351

11

Bilecik

   23 080

   4 171

   3 327

   5 009

   2 927

   4 303

   3 343

12

Bingöl

    107

    11

    12

-

    2

-

    83

13

Bitlis

    786

    90

    132

    324

    152

-

    87

14

Bolu

   83 528

   12 369

   19 923

   19 763

   12 684

   10 683

   8 106

15

Burdur

   10 589

    359

   2 680

   2 208

    473

   2 160

   2 708

16

Bursa

  3 308 081

   620 462

   671 211

   703 621

   393 707

   391 881

   527 199

17

Çanakkale

   37 333

   7 532

   6 503

   7 478

   5 024

   3 820

   6 975

18

Çankırı

   65 493

   13 197

   11 644

   12 877

   10 952

   9 344

   7 479

19

Çorum

  1 458 310

   152 220

   186 043

   214 961

   88 064

   345 815

   471 206

20

Denizli

   677 275

   113 908

   137 748

   106 540

   86 902

   107 405

   124 772

21

Diyarbakır

   55 581

   5 458

   5 630

   3 915

   5 092

   13 601

   21 886

22

Edirne

   72 621

   3 676

   4 583

   10 362

   11 532

   31 075

   11 393

23

Elazığ

   11 477

    606

   1 111

   1 721

   1 641

   2 096

   4 302

24

Erzincan

    712

    97

    211

    107

    49

    151

    97

25

Erzurum

   11 143

   4 789

   1 968

    708

   2 075

   1 011

    592

26

Eskişehir

   365 753

   73 936

   70 246

   66 920

   54 551

   47 651

   52 449

27

Gaziantep

  2 602 766

   421 273

   414 382

   454 225

   476 374

   400 598

   435 914

28

Giresun

   10 503

    531

   2 080

    837

   3 696

    868

   2 491

29

Gümüşhane

   1 026

    955

    71

-

-

-

-

30

Hakkari

   8 952

   2 643

   3 495

   1 729

    207

    569

    308

31

Hatay

  1 680 534

   363 904

   254 389

   303 338

   248 767

   224 247

   285 888

32

Isparta

   21 029

   4 839

   3 257

   2 551

   4 061

   2 965

   3 356

33

Mersin

  1 409 967

   266 238

   244 350

   266 576

   234 403

   173 926

   224 474

34

İstanbul

  54 604 434

  10 136 449

  9 603 605

  10 644 295

  7 343 438

  7 342 584

  9 534 062

35

İzmir

  4 248 338

   771 617

   711 590

   718 191

   666 522

   631 472

   748 947

36

Kars

    505

    481

    2

    4

    18

-

-

37

Kastamonu

   57 915

   6 586

   6 644

   8 798

   21 405

   7 598

   6 884

38

Kayseri

   564 289

   82 440

   86 512

   106 778

   100 236

   97 108

   91 214

39

Kırklareli

   70 355

   15 805

   12 937

   6 388

   12 318

   13 232

   9 676

40

Kırşehir

   138 753

   25 912

   23 830

   24 880

   23 525

   15 070

   25 535

41

Kocaeli

  4 432 161

   860 335

   790 021

   824 715

   645 955

   584 114

   727 020

42

Konya

   402 616

   67 179

   67 249

   64 215

   55 952

   66 597

   81 424

43

Kütahya

   41 158

   8 591

   7 716

   6 789

   5 326

   5 959

   6 777

44

Malatya

   60 383

   15 044

   13 010

   10 445

   8 388

   5 658

   7 838

45

Manisa

  1 087 884

   193 600

   179 124

   212 408

   197 040

   149 345

   156 367

46

Kahramanmaraş

   502 938

   83 461

   79 049

   87 485

   84 670

   97 186

   71 088

47

Mardin

   146 170

   25 488

   29 971

   35 229

   12 478

   24 315

   18 690

48

Muğla

   132 167

   22 483

   22 384

   19 739

   20 134

   25 942

   21 484

49

Muş

   63 107

   9 520

   9 355

   11 023

   14 144

   9 591

   9 475

50

Nevşehir

   12 043

   2 004

    956

   3 152

   4 039

    964

    928

51

Niğde

   25 760

   7 041

   4 040

   3 492

   1 924

   3 875

   5 388

52

Ordu

   7 645

   1 421

    901

   1 557

    534

   1 657

   1 576

53

Rize

   19 591

   1 935

   3 778

    767

   6 057

   4 666

   2 387

54

Sakarya

  1 214 708

   293 850

   240 752

   287 235

   157 413

   90 830

   144 628

55

Samsun

   336 874

   62 902

   58 818

   58 709

   50 350

   65 190

   40 906

56

Siirt

   11 336

   3 360

   1 412

   1 794

    700

    257

   3 813

57

Sinop

   4 464

    517

    604

    830

    749

   1 243

    520

58

Sivas

   16 963

   4 443

   1 848

   2 018

   3 712

   2 506

   2 435

59

Tekirdağ

   772 120

   138 880

   144 824

   150 023

   115 417

   107 401

   115 574

60

Tokat

   7 335

   2 081

   1 163

   1 301

   1 210

    679

    902

61

Trabzon

   61 280

   9 766

   9 733

   8 881

   5 137

   13 602

   14 161

62

Tunceli

    31

-

    0

    2

    16

    13

    0

63

Şanlıurfa

   118 371

   26 130

   23 256

   19 160

   22 009

   12 278

   15 537

64

Uşak

   96 483

   13 957

   14 139

   17 528

   18 142

   17 471

   15 246

65

Van

   9 207

   3 359

   1 869

    809

    899

    863

   1 409

66

Yozgat

   6 978

    710

    662

   1 256

    829

   1 840

   1 680

67

Zonguldak

   609 951

   83 087

   62 561

   123 546

   114 665

   119 093

   106 999

68

Aksaray

   14 978

   1 942

   2 197

   5 226

   2 446

   1 682

   1 485

69

Bayburt

    8

    5

-

    3

-

-

-

70

Karaman

   49 429

   8 170

   7 531

   8 965

   8 132

   7 990

   8 641

71

Kırıkkale

   6 892

    645

   1 620

   2 400

    230

   1 070

    928

72

Batman

   12 513

   2 114

   2 481

   3 002

   2 056

   1 599

   1 261

73

Şırnak

   30 892

   3 431

   4 210

   5 421

   7 392

   6 379

   4 060

74

Bartın

   2 001

    417

    379

    467

    319

    225

    194

75

Ardahan

    149

    149

-

-

-

-

-

76

Iğdır

   7 362

   1 584

   1 281

   1 157

    895

    576

   1 869

77

Yalova

   307 706

   79 909

   57 017

   48 171

   52 691

   32 896

   37 021

78

Karabük

   287 116

   34 033

   40 726

   55 566

   41 817

   59 757

   55 217

79

Kilis

   6 034

    821

    565

   1 765

   2 092

    192

    599

80

Osmaniye

   253 091

   47 807

   19 969

   64 014

   27 037

   41 943

   52 321

81

Düzce

   60 762

   10 390

   11 760

   14 667

   9 185

   7 718

   7 043

99

Gizli veri

  8 724 905

  2 656 475

  2 108 817

  1 740 993

   805 172

   698 750

   714 697

İLLERE GÖRE İHRACAT, 2013-2020 (GENEL TİCARET SİSTEMİ)

Yıl

İl kodu

İl adı

Toplam

Ocak

Şubat

Mart

Nisan

Mayıs

Haziran

Year

Province code

Province name

Total

January

February

March

April

May

June

2020 (r)

Toplam - Total

  75 020 593

  14 689 076

  14 593 686

  13 343 913

  8 975 461

  9 956 298

  13 462 158

1

Adana

   875 246

   160 135

   155 189

   153 029

   114 078

   121 807

   171 009

2

Adıyaman

   38 962

   5 464

   5 624

   8 312

   5 117

   9 372

   5 073

3

Afyonkarahisar

   171 433

   34 155

   29 190

   30 783

   31 231

   18 691

   27 383

4

Ağrı

   17 817

   3 941

   3 463

    675

   1 120

   3 771

   4 847

5

Amasya

   42 534

   11 370

   8 477

   8 095

   5 290

   2 719

   6 584

6

Ankara

  3 767 473

   701 175

   621 193

   612 837

   569 591

   555 432

   707 245

7

Antalya

   929 460

   157 630

   180 906

   149 429

   125 379

   146 378

   169 738

8

Artvin

   28 872

   4 616

   4 868

   5 136

   3 654

   5 161

   5 437

9

Aydın

   336 387

   61 968

   54 041

   66 735

   51 386

   46 279

   55 979

10

Balıkesir

   289 918

   40 506

   52 801

   44 744

   52 360

   47 579

   51 929

11

Bilecik

   51 462

   7 744

   8 904

   9 829

   9 176

   6 933

   8 875

12

Bingöl

    696

    181

    233

    82

    43

    147

    10

13

Bitlis

   2 392

    520

    621

    405

    241

    373

    232

14

Bolu

   51 801

   10 278

   10 635

   9 683

   7 370

   5 524

   8 311

15

Burdur

   80 537

   18 496

   9 806

   9 831

   13 347

   13 394

   15 663

16

Bursa

  3 984 605

   860 895

   949 889

   763 778

   393 204

   383 710

   633 129

17

Çanakkale

   66 528

   14 675

   12 452

   10 013

   8 743

   8 720

   11 926

18

Çankırı

   99 451

   22 942

   18 495

   14 557

   8 864

   12 962

   21 630

19

Çorum

   389 851

   87 209

   125 522

   80 082

   14 578

   11 489

   70 970

20

Denizli

  1 197 873

   240 867

   221 412

   217 027

   151 350

   149 843

   217 374

21

Diyarbakır

   98 161

   16 753

   11 501

   17 840

   9 847

   27 759

   14 461

22

Edirne

   31 032

   4 427

   4 946

   6 674

   4 555

   5 387

   5 044

23

Elazığ

   70 357

   12 038

   8 846

   16 433

   12 398

   6 698

   13 945

24

Erzincan

   10 878

   2 115

   2 156

   2 144

   2 303

    930

   1 229

25

Erzurum

   9 200

   1 384

   1 582

   1 928

   1 256

   1 087

   1 963

26

Eskişehir

   434 000

   91 011

   87 250

   90 036

   49 075

   48 287

   68 341

27

Gaziantep

  3 570 732

   639 884

   650 269

   617 109

   498 042

   500 450

   664 978

28

Giresun

   104 751

   17 176

   16 837

   21 661

   19 709

   13 885

   15 484

29

Gümüşhane

   22 843

   2 066

   1 918

   6 187

   2 201

   7 326

   3 145

30

Hakkari

   12 356

   3 536

   3 761

   1 279

    312

    486

   2 983

31

Hatay

  1 228 611

   225 856

   209 895

   171 598

   186 861

   165 309

   269 093

32

Isparta

   87 210

   14 383

   17 048

   11 584

   14 083

   11 471

   18 642

33

Mersin

  1 484 927

   285 498

   270 458

   232 375

   236 701

   219 126

   240 768

34

İstanbul

  36 213 194

  6 906 870

  7 126 554

  6 593 152

  4 030 006

  4 952 098

  6 604 514

35

İzmir

  5 265 509

  1 081 920

   936 230

   953 849

   683 476

   690 522

   919 510

36

Kars

    636

    136

    44

    86

    36

    156

    178

37

Kastamonu

   147 935

   4 898

   21 837

   17 739

   11 617

   37 855

   53 990

38

Kayseri

  1 111 489

   204 154

   225 375

   199 938

   127 313

   142 375

   212 334

39

Kırklareli

   91 131

   17 997

   14 242

   18 713

   12 454

   12 363

   15 361

40

Kırşehir

   94 237

   17 404

   19 092

   18 403

   11 016

   11 530

   16 791

41

Kocaeli

  3 677 159

   883 319

   712 113

   657 622

   458 750

   424 099

   541 257

42

Konya

   960 069

   168 282

   172 094

   164 067

   154 382

   130 202

   171 041

43

Kütahya

   107 456

   18 901

   19 310

   16 859

   10 563

   13 035

   28 788

44

Malatya

   123 643

   24 063

   26 115

   22 121

   20 174

   14 136

   17 033

45

Manisa

  1 020 095

   184 657

   195 360

   190 651

   138 657

   124 195

   186 576

46

Kahramanmaraş

   380 660

   75 776

   71 400

   71 657

   42 363

   48 787

   70 676

47

Mardin

   389 383

   74 441

   67 846

   65 869

   57 568

   50 051

   73 607

48

Muğla

   264 876

   47 527

   48 574

   44 772

   37 334

   41 480

   45 190

49

Muş

   79 748

   9 644

   7 915

   17 612

   17 470

   14 436

   12 672

50

Nevşehir

   24 491

   5 369

   4 514

   4 869

   2 857

   3 767

   3 116

51

Niğde

   28 875

   5 149

   5 222

   5 404

   4 278

   4 076

   4 747

52

Ordu

   99 077

   20 150

   18 444

   16 201

   17 883

   13 145

   13 255

53

Rize

   60 928

   8 727

   7 812

   15 259

   16 751

   5 219

   7 161

54

Sakarya

  1 965 453

   522 302

   518 510

   312 759

   40 795

   178 550

   392 538

55

Samsun

   327 072

   64 095

   57 057

   60 653

   39 868

   54 017

   51 383

56

Siirt

   35 476

   5 973

   6 884

   6 009

   4 209

   6 943

   5 457

57

Sinop

   11 733

   3 198

   2 930

   1 599

    820

   1 102

   2 083

58

Sivas

   41 701

   7 197

   6 325

   5 748

   8 171

   5 954

   8 307

59

Tekirdağ

   861 854

   162 332

   172 872

   156 078

   117 505

   108 976

   144 091

60

Tokat

   12 266

   2 720

   1 703

   2 191

   2 023

   1 315

   2 315

61

Trabzon

   551 333

   113 048

   99 740

   90 128

   98 848

   73 356

   76 212

62

Tunceli

    98

    9

    8

    26

    7

    20

    28

63

Şanlıurfa

   67 863

   10 829

   9 987

   10 851

   9 751

   11 173

   15 273

64

Uşak

   106 249

   21 415

   19 617

   19 462

   14 506

   10 760

   20 489

65

Van

   12 969

   3 420

   3 008

    488

    818

   1 926

   3 308

66

Yozgat

   7 600

   1 237

   1 002

   1 332

    981

   1 774

   1 274

67

Zonguldak

   213 762

   39 385

   11 547

   15 281

   51 933

   46 448

   49 166

68

Aksaray

   46 369

   8 502

   8 476

   9 084

   5 335

   6 411

   8 561

69

Bayburt

-

-

-

-

-

-

-

70

Karaman

   121 200

   21 761

   23 705

   21 831

   21 372

   12 728

   19 803

71

Kırıkkale

   6 496

    503

    675

    829

   1 434

    611

   2 443

72

Batman

   10 064

   1 576

   1 767

   1 614

    702

   2 395

   2 011

73

Şırnak

   223 392

   34 805

   40 553

   24 215

   31 501

   42 106

   50 212

74

Bartın

   13 498

   2 773

   2 501

   2 848

   2 315

   1 508

   1 554

75

Ardahan

   1 520

    138

    270

    211

    114

    366

    421

76

Iğdır

   38 933

   5 123

   6 252

   6 509

   5 023

   5 217

   10 808

77

Yalova

   192 986

   57 665

   63 372

   22 042

   3 713

   41 813

   4 381

78

Karabük

   177 737

   37 579

   27 101

   27 783

   33 641

   18 468

   33 164

79

Kilis

   23 178

   4 539

   3 344

   5 286

   2 530

   2 138

   5 341

80

Osmaniye

   96 763

   24 529

   26 077

   12 836

   5 028

   12 177

   16 115

81

Düzce

   115 534

   11 750

   18 117

   39 463

   14 108

   16 031

   16 064

Güncelleme Tarihi: 04 Ağustos 2020, 10:34

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner277

banner276