İşte bölge bölge gelir düzeyleri

İşte bölge bölge gelir düzeyleri

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), “Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2018”e göre: en yüksek gelir TR10 (İstanbul) Bölgesine ait oldu.

Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması 2018 yılı sonuçlarına ilişkin gelir bilgileri, bir önceki takvim yılı olan 2017 yılını referans almaktadır. Gelir hesaplamalarında, haneleri karşılaştırılabilir hale getirmek için hanehalkı büyüklüğü ve kompozisyonu dikkate alınarak elde edilen eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri kullanılmaktadır.

Araştırma sonuçlarına göre, Türkiye'de ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert geliri 2018 yılında 24 bin 199 TL iken, İBBS 2. Düzey bölgeleri itibarıyla en yüksek olduğu bölge, 34 bin 912 TL ile TR10 (İstanbul) Bölgesi oldu. Bu bölgeyi, 29 bin 952 TL ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) Bölgesi ve 29 bin 847 TL ile TR51 (Ankara) Bölgesi izledi.

Ortalama yıllık eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirinin en düşük olduğu bölgeler ise 10 bin 965 TL ile TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari), 11 bin 204 TL ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve 11 bin 357 TL ile TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır) şeklinde sıralandı.

GELİR EŞİTSİZLİĞİ EN DÜŞÜK BÖLGE TRB1 (MALATYA, ELAZIĞ, BİNGÖL, TUNCELİ) OLDU

Gelir dağılımı eşitsizliği ölçütlerinden olan Gini katsayısı, sıfıra yaklaştıkça gelir dağılımında eşitliği, bire yaklaştıkça gelir dağılımında bozulmayı ifade ediyor.

Gini katsayısı Türkiye'de 2018 yılı itibarıyla 0,408 iken, bu değerin en düşük olduğu bölgeler; 0,305 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), 0,308 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve 0,313 ile TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt) bölgeleri oldu.

Gini katsayısının en yüksek olduğu bölgeler ise 0,444 ile TR10 (İstanbul), 0,402 ile TR62 (Adana, Mersin) ve 0,401 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu.

P80/P20 ORANI EN YÜKSEK BÖLGE TR10  (İSTANBUL) OLDU

P80/P20 oranı, en yüksek gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirinin en düşük gelire sahip yüzde 20'lik grubun gelirine oranı şeklinde hesaplanmaktadır. Buna göre 2018 yılında Türkiye'deki en zengin yüzde 20'lik grubun geliri en yoksul yüzde 20'lik grubun gelirinin 7,8 katı oldu.

P80/P20 oranının en yüksek olduğu bölgeler; 8,6 ile TR10 (İstanbul), 7,2 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) ve 7,1 ile TR62 (Adana, Mersin) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise 4,5 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli), TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt), TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), 5 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis) ve 5,1 ile TR32 (Aydın, Denizli, Muğla), TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak) ve TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova) bölgeleri oldu.

GÖRELİ YOKSULLUK ORANI EN DÜŞÜK BÖLGE TRC1 (GAZİANTEP, ADIYAMAN, KİLİS) OLDU

Her bölge için eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert medyan gelirinin yüzde 50'si temelinde hesaplanan yoksulluk sınırına göre, gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %13,5 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli), %12,7 ile TR10 (İstanbul) ve TR62 (Adana, Mersin) ve %12,4 ile TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop) oldu.

Göreli yoksulluk oranının en düşük olduğu bölgeler ise %5 ile TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis), %7,2 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın) ve %7,7 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgeleri şeklinde sıralandı.

Diğer bir yoksulluk sınırı olan medyan gelirin yüzde 60'ı dikkate alınarak hesaplanan gelire dayalı göreli yoksulluk oranının en yüksek olduğu bölgeler; %21 ile TR10 (İstanbul), %20,4 ile TR62 (Adana, Mersin) ve %20,1 ile TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli) oldu. Bu oranın en düşük olduğu bölgeler ise %11,9 ile TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın), %13,2 ile TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt) ve %13,4 ile TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli) bölgeleri oldu.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini katsayısı ve P80/P20 oranı, 2017, 2018                                                                                           

Gini coefficient and S80/S20 ratio by equivalised household disposable income, 2017, 2018                                                              

[TR Türkiye, İBBS 1. Düzey -  TR Turkey, SR Level 1]

Gini katsayısı
Gini coefficient

P80/P20 oranı
S80/S20 ratio

2017

2018

2017

2018

TR Türkiye - Turkey

0,405

0,408

7,5

7,8

TR1 İstanbul - İstanbul

0,443

0,444

8,2

8,6

TR2 Batı Marmara - West Marmara

0,371

0,392

6,5

7,2

TR3 Ege - Aegean

0,363

0,353

5,8

5,7

TR4 Doğu Marmara - East Marmara

0,342

0,334

5,3

5,2

TR5 Batı Anadolu - West Anatolia

0,372

0,385

6,3

6,7

TR6 Akdeniz - Mediterrannean

0,382

0,390

6,9

6,9

TR7 Orta Anadolu - Central Anatolia

0,334

0,341

5,1

5,5

TR8 Batı Karadeniz - West Black Sea

0,335

0,341

5,4

5,6

TR9 Doğu Karadeniz - East Black Sea

0,325

0,335

4,7

5,2

TRA Kuzeydoğu Anadolu - North East Anatolia

0,324

0,346

5,2

5,7

TRB Ortadoğu Anadolu - Central East Anatolia

0,369

0,354

6,2

6,1

TRC Güneydoğu Anadolu - South East Anatolia

0,358

0,374

5,9

6,4

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2018

TurkStat, Income and Living Conditions Survey Regional Results, 2018

Gelirlerin referans dönemi bir önceki takvim yılıdır.

Reference period of incomes is the previous calendar year.

Eşdeğer hanehalkı kullanılabilir fert gelirine göre Gini katsayısı ve P80/P20 oranı, 2017, 2018                                                                                    

Gini coefficient and S80/S20 ratio by equivalised household disposable income, 2017, 2018

[TR Türkiye, İBBS 2. Düzey - TR Turkey, SR Level 2]

Gini katsayısı
Gini coefficient

P80/P20 oranı
S80/S20 ratio

2017

2018

2017

2018

TR Türkiye -  Turkey

0,405

0,408

7,5

7,8

TR10 (İstanbul)

0,443

0,444

8,2

8,6

TR21 (Tekirdağ, Edirne, Kırklareli)

0,369

0,401

6,3

7,2

TR22 (Balıkesir, Çanakkale)

0,356

0,363

6,1

6,3

TR31 (İzmir)

0,387

0,363

6,8

6,1

TR32 (Aydın, Denizli, Muğla)

0,316

0,322

4,7

5,1

TR33 (Manisa, Afyon, Kütahya, Uşak)

0,338

0,334

5,1

5,1

TR41 (Bursa, Eskişehir, Bilecik)

0,347

0,337

5,5

5,2

TR42 (Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu, Yalova)

0,336

0,330

5,1

5,1

TR51 (Ankara)

0,372

0,382

6,2

6,4

TR52 (Konya, Karaman)

0,338

0,367

5,5

6,3

TR61 (Antalya, Isparta, Burdur)

0,350

0,359

5,8

6,0

TR62 (Adana, Mersin)

0,392

0,402

7,1

7,1

TR63 (Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye)

0,378

0,382

6,6

6,4

TR71 (Kırıkkale, Aksaray, Niğde, Nevşehir, Kırşehir)

0,322

0,330

5,0

5,3

TR72 (Kayseri, Sivas, Yozgat)

0,342

0,347

5,2

5,7

TR81 (Zonguldak, Karabük, Bartın)

0,299

0,308

4,4

4,5

TR82 (Kastamonu, Çankırı, Sinop)

0,316

0,346

5,1

5,8

TR83 (Samsun, Tokat, Çorum, Amasya)

0,352

0,352

5,7

5,9

TR90 (Trabzon, Ordu, Giresun, Rize, Artvin, Gümüşhane)

0,325

0,335

4,7

5,2

TRA1 (Erzurum, Erzincan, Bayburt)

0,290

0,313

4,3

4,5

TRA2 (Ağrı, Kars, Iğdır, Ardahan)

0,349

0,361

5,6

6,0

TRB1 (Malatya, Elazığ, Bingöl, Tunceli)

0,322

0,305

4,9

4,5

TRB2 (Van, Muş, Bitlis, Hakkari)

0,372

0,342

6,1

5,6

TRC1 (Gaziantep, Adıyaman, Kilis)

0,316

0,334

4,6

5,0

TRC2 (Şanlıurfa, Diyarbakır)

0,374

0,380

6,1

6,3

TRC3 (Mardin, Batman, Şırnak, Siirt)

0,338

0,364

5,2

5,9

TÜİK, Gelir ve Yaşam Koşulları Araştırması Bölgesel Sonuçları, 2018

TurkStat, Income and Living Conditions Survey Regional Results, 2018

Gelirlerin referans dönemi bir önceki takvim yılıdır.

Reference period of incomes is the previous calendar year.

Güncelleme Tarihi: 26 Eylül 2019, 16:24

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

banner451

banner452

banner454

banner455

banner456