İstiğfar Zikri (Estağfirullah)

İstiğfar Zikri (Estağfirullah)

En basit tanımla, Allah’a karşı işlediğimiz hata ve kusurlara karşı özür dilemektir.

Özür dilerim Allah’ım. “estağfirullah!” Allah’ın en çok hoşnut olduğu zikir çeşidi kendisinden özür dilemektir.

Allah’tan özür dileyip, zatından af edilmeyi talep için tek şart, samimi olmaktır.

Samimi bir ruh hali içinde, kendisini çepeçevre kuşatan günahlarını düşünüp, ruhani bir yardım, meleklere has bir feyz talebi ile hatadan sıyrılmaktır.

Allah, c.c bizzat iman edenlerden, kendisinden af dilenmesini istemektedir.

“Mü’min erkeklerle mü’min kadınların günahlarının bağışlanmasını dile.” (Muhammed, 19)

“Rabbine hamd ve tesbih ve ondan bağışlanma dile. Şüphesiz O, çok bağışlayıcıdır.” (Nasr, 3)

Mü’minler istemeden günah işlediklerinde bu çirkin davranışın sorumluluğunu hemen kavrayıp, tevbe etmeleri Kur’an’da 7 farklı ayeti kerimede mü’minlerden talep edilmiştir. Allah’ın affetme vaadi haktır…

“ Ey mü’minler! Hepiniz Allah’a tevbe edin ki kurtuluşa eresiniz…” (Nur, 31)

“ Ey iman edenler! Allah’a içtenlikle tevbe ediniz…” (Tahrim, 8)

Suç işleme alışkanlığı olmama ve bir daha aynı suçu tekrar etmeme koşulu ile hatalı mü’minlerin af edileceği Allah tarafından vaat edilmiştir.

Büyük küçük her türlü hata ve günahlara, tevbe etmek farz’dır… İstiğfar etmemek isyandır… Kuran-ı kerim bu tip insanları zâlim olarak nitelemektedir…(Hucurat, 11)

Nebî sav efendimiz;

“ Vallahi ben günde yetmiş defa dan fazla Allah’tan beni bağışlamasını diler, tevbe ederim…” (Buhari)

“Benimde kalbime gaflet çöküyor… Ben de Allah’a günde yüz defa istiğfâr ediyorum…”(Müslim)

“Kim istiğfâr’a devam ederse, Allah o kimse için her darlıktan bir çıkış, her üzüntüden bir sevinç yaratır… O’nu hiç ummadığı yerden rızıklandırır…” (E:Dâvud )

“ Ruhum elinde olan (Allah)’a and olsun ki, siz günah işlemiş olmasaydınız, yüce Allah sizi götürerek (Helak ederek) günah işleyen, peşinden Allah’tan af dileyip,

Allah’ın da kendilerini AF edeceği bir kavim getirirdi…”(Müslim)

SEYYİDÜL İSTİĞFÂR:

Nebî sav efendimiz, her zaman kendisine müracaat edilmesi gereken tevbeyi öğreterek şöyle buyurmuşlardır: “Kim bunu içtenlikle gündüz okuyup, o gün akşamdan önce vefat ederse o kimse Cennet ehlindendir… Geceleyin bu istiğfâr’ı gece okuyup, sabah olmadan vefat ederse o kimse Cennet ehlindendir…”(Buhari)

“Allâhümme ente Rabbî, lâilâhe illâ ente halaktenî ve ene abdüke ve ene alâ ahdike ve va’dike mesteda’tü eûzü bike min şerri mâ sana’tü, ebû uleke, bi ni’metike aleyye ve ebû ü bi zenbî fağfirlî fe innehû lâ yağfiru zünûbe illâ ente”

KAYNAK: İSTİĞFAR ZİKRİ ( ESTAĞFİRULLAH ) - Mehmet Hüsrevoglu (mehmethusrevoglu.com)

//mehmethusrevoglu.com/v2

Güncelleme Tarihi: 16 Kasım 2021, 09:55

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

<