lida yorumları

Kahramanmaraş’ın yüzde 16.6’sı genç nüfus!

Kahramanmaraş’ın yüzde 16.6’sı genç nüfus!

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) “İstatistiklerle Gençlik, 2019” sonuçlarına göre Kahramanmaraş’ın nüfusunun yüzde 16.6’sını 15-24 yaşındaki gençler oluşturuyor.

TÜİK verilerine göre 31 Aralık 2019 tarihi itibariyle 1 milyon 154 bin 102 kişilik bir nüfusa sahip olan Kahramanmaraş’ın 98 bin 578 erkek ve 93 bin 289’u kadın olmak üzere toplam 191 bin 867’si 15-24 yaş grubu oluşturuyor. Bu rakam, il genel nüfusunun yüzde 16.6’sına tekabül ediyor.

İSTATİSTİKLERLE GENÇLİK, 2019

Türkiye nüfusunun yüzde 15,6'sını genç nüfus oluşturdu. Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) sonuçlarına göre 2019 yılı sonu itibarıyla Türkiye'nin toplam nüfusu 83 milyon 154 bin 997 kişi iken 15-24 yaş grubundaki genç nüfus 12 milyon 955 bin 672 kişi oldu. Genç nüfus, toplam nüfusun yüzde 15,6'sını oluşturdu. Genç nüfusun yüzde 51,3'ünü erkek nüfus, yüzde 48,7'sini ise kadın nüfus oluşturdu. Nüfus projeksiyonlarına göre genç nüfusun toplam nüfus içindeki oranının 2023 yılında yüzde 14,8, 2030 yılında yüzde 14,0, 2040 yılında yüzde 13,4, 2060 yılında yüzde 11,8 ve 2080 yılında yüzde 11,1'e düşeceği öngörüldü.

Genç nüfus oranının Avrupa Birliği üye ülkeleri ortalaması yüzde 10,7 oldu. Türkiye'nin genç nüfus oranının Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranlarından daha yüksek olduğu görüldü. Avrupa Birliği üyesi 28 ülkenin genç nüfus oranları incelendiğinde, 2019 yılında en yüksek genç nüfus oranına sahip ülkenin yüzde 12,8 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi olduğu, en düşük genç nüfus oranına sahip olan ülkenin ise yüzde 8,9 ile Bulgaristan olduğu görüldü.

Genç nüfus oranının en yüksek olduğu il yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında genç nüfus oranının en yüksek olduğu il, yüzde 23,9 ile Hakkari oldu. Bu ili yüzde 22,7 ile Şırnak ve yüzde 22,6 ile Bayburt izledi. Genç nüfus oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 12,6 ile Muğla, yüzde 12,9 ile Balıkesir ve yüzde 13,2 ile İzmir oldu.

İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı yüzde 4,4 oldu. ADNKS sonuçlarına göre 2019 yılında 18-24 yaş grubunda yer alan 411 bin 818 genç ikamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya gitti. Bu gençlerin 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içindeki oranı yüzde 4,4 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 4,2 iken genç kadınlarda yüzde 4,7 oldu. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı illere göre incelendiğinde, bu oranın en yüksek olduğu ilin yüzde 17,7 ile Burdur olduğu görüldü. Bu ili yüzde 17,5 ile Bayburt ve yüzde 17,0 ile Isparta izledi. İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranının en düşük olduğu iller ise sırasıyla, yüzde 0,4 ile Şırnak, yüzde 0,6 ile Şanlıurfa ve yüzde 0,8 ile Diyarbakır oldu.

Evli olan genç kadınların oranı, evli olan genç erkeklerin oranının 4 katı oldu. Genç nüfus yasal medeni duruma göre incelendiğinde, cinsiyetler arasında önemli farklılıklar olduğu görüldü. Genç erkek nüfusun 2019 yılında yüzde 95,8'inin hiç evlenmemiş, yüzde 4,1'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,1'inin boşanmış olduğu görülürken genç kadın nüfusun yüzde 82,7'sinin hiç evlenmemiş, yüzde 16,8'inin resmi nikahla evli, yüzde 0,5'inin ise boşanmış olduğu görüldü.

Genç kadınların yüzde 18,7'sinin eğitim seviyelerinin eşlerinden daha yüksek olduğu görüldü. ADNKS sonuçlarına göre genç nüfusun resmi evliliklerinde eşleri arasındaki eğitim farkı incelendiğinde, 2018 yılında genç kadınların yüzde 33,6'sının kendilerinden daha yüksek eğitimli erkeklerle evli olduğu, yüzde 18,7'sinin ise eşlerinden daha yüksek eğitim seviyesine sahip olduğu görüldü. Eğitim seviyeleri aynı olan genç çiftlerin oranı yüzde 45,8 oldu.

Kadınlarda yükseköğretimde net okullaşma oranı yüzde 46,4 oldu. Türkiye'de 2017/'18 öğretim yılında yüzde 45,6 olan yükseköğretim net okullaşma oranı, 2018/'19 öğretim yılında yüzde 44,1'e düştü. Yükseköğretim net okullaşma oranı cinsiyete göre incelendiğinde, erkeklerde bu oran yüzde 44,0'dan yüzde 41,9'a düşerken kadınlarda yüzde 47,4'den yüzde 46,4'e düştü.

Gençlerde işsizlik oranı yüzde 25,4 oldu. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre gençlerde işsizlik oranı, 2018 yılında yüzde 20,3 iken 2019 yılında yüzde 25,4'e yükseldi. Genç erkeklerde işsizlik oranı 2018 yılında yüzde 17,6 iken 2019 yılında yüzde 22,5 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında 25,3 iken 2019 yılında yüzde 30,6 oldu. Ne eğitimde ne istihdamda olan gençlerin oranı 2019 yılında yüzde 26,0 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 18,3, genç kadınlarda ise yüzde 34,0 oldu. Gençlerde istihdam oranı 2019 yılında yüzde 33,1 oldu. Bu oran genç erkeklerde yüzde 43,4, genç kadınlarda ise yüzde 22,6 oldu.

İstihdamdaki gençlerin yüzde 54,1'i hizmet sektöründe yer aldı. Hanehalkı işgücü araştırması sonuçlarına göre genç nüfusun istihdam oranı 2018 yılında yüzde 35,0 iken 2019 yılında yüzde 33,1 oldu. Genç erkeklerde istihdam oranı 2018 yılında yüzde 46,4 iken 2019 yılında yüzde 43,4 olurken genç kadınlarda bu oran 2018 yılında 23,4 iken 2019 yılında yüzde 22,6 oldu. Genç nüfusun istihdamı sektörlere göre incelendiğinde, istihdam edilen gençlerin 2019 yılında yüzde 17,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 28,2'sinin sanayi sektöründe, yüzde 54,1'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü. İstihdam edilen genç erkeklerin yüzde 15,7'sinin tarım sektöründe, yüzde 33,4'ünün sanayi sektöründe, yüzde 50,9'unun hizmet sektöründe yer aldığı görülürken genç kadınların yüzde 21,7'sinin tarım, yüzde 17,8'inin sanayi, yüzde 60,5'inin ise hizmet sektöründe yer aldığı görüldü.

Genel sağlık durumundan memnun olduğunu belirten gençlerin oranı yüzde 88,0 oldu. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18 ve daha yukarı yaştaki bireylerin genel sağlık durumlarından memnuniyet oranı 2018 yılında yüzde 70,3 iken 2019 yılında yüzde 68,3'e düştü. Genç nüfusun genel sağlık durumundan memnuniyet oranı ise 2018 yılında yüzde 85,5 iken 2019 yılında yüzde 88,0'a yükseldi. Bu oran 2019 yılında genç erkeklerde yüzde 89,6, genç kadınlarda ise yüzde 86,4 oldu.

İnternet kullanan gençlerin oranı yüzde 92,4 oldu. Hanehalkı bilişim teknolojileri kullanım araştırması sonuçlarına göre İnternet kullanım oranı, 16-24 yaş grubundaki genç  nüfusta 2018 yılında yüzde 93,0 iken 2019 yılında yüzde 92,4 oldu. İnternet kullanım oranı, genç erkeklerde 2018 yılında yüzde 96,9 iken 2019 yılında yüzde 96,1 olurken genç kadınlarda 2018 yılında yüzde 89,0 iken 2019 yılında yüzde 88,6 oldu.

Gençlerin yüzde 56,7'si mutlu olduğunu belirtti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 18-24 yaş grubundaki genç nüfus içinde kendini mutlu olarak beyan edenlerin oranı 2018 yılında yüzde 55,4 iken 2019 yılında yüzde 56,7 oldu. Mutluluk oranı, 2019 yılında genç erkeklerde yüzde 50,0, genç kadınlarda ise yüzde 63,4 olarak gerçekleşti.

Gençlerin mutluluk kaynağı olarak sağlık, ilk sırada yer aldı. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin mutluluk kaynağı olan değerler arasında yüzde 52,3 ile sağlık, ilk sırada yer aldı. Bunu, yüzde 24,2 ile başarı, yüzde 15,1 ile sevgi izledi. Mutluluk kaynağı cinsiyete göre incelendiğinde, genç erkeklerde yüzde 50,1 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 28,3 ile başarı ve yüzde 11,4 ile sevgi takip etti. Genç kadınlarda ise yüzde 54,5 ile ilk sırayı sağlık alırken bunu yüzde 19,9 ile başarı ve yüzde 18,8 ile sevgi takip etti.

Gençlerin yüzde 73,0'ı işinden memnun olduğunu belirtti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin yüzde 73,0'ı çalıştığı işinden memnun olduğunu, yüzde 49,8'i elde ettiği kazançtan memnun olduğunu belirtti. Genç erkeklerde çalışılan işten duyulan memnuniyet oranı yüzde 76,2, elde edilen kazançtan memnuniyet oranı yüzde 51,2 olurken genç kadınlarda ise bu oranlar yüzde 66,7 ve yüzde 46,8 olarak gerçekleşti.

Gençlerin yüzde 62,0'ı almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Yaşam memnuniyeti araştırması sonuçlarına göre 2019 yılında gençlerin yüzde 62,0'ı şimdiye kadar almış olduğu eğitimden memnun olduğunu belirtti. Bu oran genç erkeklerde yüzde 62,2 iken genç kadınlarda yüzde 61,9 oldu.

İL VE CİNSİYETE GÖRE GENÇ NÜFUS VE GENÇ NÜFUSUN

 İL TOPLAM NÜFUSU İÇİNDEKİ ORANI, 2019

İl

Toplam nüfus

15-24 yaş-age 

Genç nüfusun

toplam

nüfus içindeki

oranı (%)

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

 83 154 997

 12 955 672

 6 647 265

 6 308 407

15,6

Adana

 2 237 940

  336 222

  171 903

  164 319

15,0

Adıyaman

  626 465

  108 150

  54 948

  53 202

17,3

Afyonkarahisar

  729 483

  116 324

  58 246

  58 078

15,9

Ağrı

  536 199

  113 882

  59 665

  54 217

21,2

Amasya

  337 800

  48 452

  25 354

  23 098

14,3

Ankara

 5 639 076

  837 494

  427 579

  409 915

14,9

Antalya

 2 511 700

  347 773

  179 945

  167 828

13,8

Artvin

  170 875

  23 989

  12 283

  11 706

14,0

Aydın

 1 110 972

  151 876

  76 793

  75 083

13,7

Balıkesir

 1 228 620

  158 080

  83 694

  74 386

12,9

Bilecik

  219 427

  32 927

  16 968

  15 959

15,0

Bingöl

  279 812

  51 401

  26 088

  25 313

18,4

Bitlis

  348 115

  70 950

  36 187

  34 763

20,4

Bolu

  316 126

  52 585

  25 839

  26 746

16,6

Burdur

  270 796

  44 519

  23 553

  20 966

16,4

Bursa

 3 056 120

  419 397

  216 406

  202 991

13,7

Çanakkale

  542 157

  77 620

  40 659

  36 961

14,3

Çankırı

  195 789

  29 568

  15 249

  14 319

15,1

Çorum

  530 864

  73 944

  37 831

  36 113

13,9

Denizli

 1 037 208

  148 914

  75 846

  73 068

14,4

Diyarbakır

 1 756 353

  328 391

  167 441

  160 950

18,7

Edirne

  413 903

  64 444

  34 898

  29 546

15,6

Elazığ

  591 098

  99 341

  51 219

  48 122

16,8

Erzincan

  234 747

  41 828

  21 598

  20 230

17,8

Erzurum

  762 062

  149 949

  73 674

  76 275

19,7

Eskişehir

  887 475

  132 138

  69 334

  62 804

14,9

Gaziantep

 2 069 364

  356 018

  180 044

  175 974

17,2

Giresun

  448 400

  65 041

  32 525

  32 516

14,5

Gümüşhane

  164 521

  32 332

  15 912

  16 420

19,7

Hakkari

  280 991

  67 129

  38 845

  28 284

23,9

Hatay

 1 628 894

  256 390

  132 043

  124 347

15,7

Isparta

  444 914

  78 607

  39 699

  38 908

17,7

Mersin

 1 840 425

  269 729

  138 224

  131 505

14,7

İstanbul

 15 519 267

 2 307 379

 1 183 614

 1 123 765

14,9

İzmir

 4 367 251

  575 185

  299 219

  275 966

13,2

Kars

  285 410

  54 891

  28 304

  26 587

19,2

Kastamonu

  379 405

  55 479

  28 920

  26 559

14,6

Kayseri

 1 407 409

  221 383

  113 410

  107 973

15,7

Kırklareli

  361 836

  51 705

  27 951

  23 754

14,3

Kırşehir

  242 938

  40 077

  19 466

  20 611

16,5

Kocaeli

 1 953 035

  284 640

  147 553

  137 087

14,6

Konya

 2 232 374

  373 837

  188 258

  185 579

16,7

Kütahya

  579 257

  87 196

  43 667

  43 529

15,1

Malatya

  800 165

  128 673

  65 392

  63 281

16,1

Manisa

 1 440 611

  200 228

  105 998

  94 230

13,9

KAHRAMANMARAŞ

 1 154 102

  191 867

  98 578

  93 289

16,6

Mardin

  838 778

  162 599

  82 194

  80 405

19,4

Muğla

  983 142

  123 543

  64 746

  58 797

12,6

Muş

  408 809

  84 368

  42 937

  41 431

20,6

Nevşehir

  303 010

  49 093

  24 364

  24 729

16,2

Niğde

  362 861

  64 036

  32 441

  31 595

17,6

Ordu

  754 198

  103 851

  52 697

  51 154

13,8

Rize

  343 212

  51 283

  26 110

  25 173

14,9

Sakarya

 1 029 650

  161 266

  82 175

  79 091

15,7

Samsun

 1 348 542

  202 756

  102 840

  99 916

15,0

Siirt

  330 280

  73 221

  38 149

  35 072

22,2

Sinop

  218 243

  29 384

  14 937

  14 447

13,5

Sivas

  638 956

  110 882

  55 439

  55 443

17,4

Tekirdağ

 1 055 412

  147 315

  80 359

  66 956

14,0

Tokat

  612 747

  96 548

  49 256

  47 292

15,8

Trabzon

  808 974

  123 032

  61 579

  61 453

15,2

Tunceli

  84 660

  12 279

  7 366

  4 913

14,5

Şanlıurfa

 2 073 614

  392 480

  199 431

  193 049

18,9

Uşak

  370 509

  57 953

  29 093

  28 860

15,6

Van

 1 136 757

  233 337

  117 983

  115 354

20,5

Yozgat

  421 200

  68 294

  34 316

  33 978

16,2

Zonguldak

  596 053

  83 035

  42 334

  40 701

13,9

Aksaray

  416 367

  70 702

  35 603

  35 099

17,0

Bayburt

  84 843

  19 197

  9 673

  9 524

22,6

Karaman

  253 279

  42 293

  20 778

  21 515

16,7

Kırıkkale

  283 017

  48 744

  24 512

  24 232

17,2

Batman

  608 659

  123 111

  62 313

  60 798

20,2

Şırnak

  529 615

  120 132

  66 318

  53 814

22,7

Bartın

  198 249

  29 147

  14 045

  15 102

14,7

Ardahan

  97 319

  16 274

  8 702

  7 572

16,7

Iğdır

  199 442

  37 985

  19 878

  18 107

19,0

Yalova

  270 976

  38 986

  20 543

  18 443

14,4

Karabük

  248 458

  47 110

  24 335

  22 775

19,0

Kilis

  142 490

  26 631

  13 555

  13 076

18,7

Osmaniye

  538 759

  84 332

  44 111

  40 221

15,7

Düzce

  392 166

  62 529

  31 331

  31 198

15,9

İL VE CİNSİYETE GÖRE İKAMET ETTİĞİ İLDEN

BAŞKA BİR İLE ÜNİVERSİTE OKUMAYA GİDEN GENÇLERİN ORANI, 2019

İl

Toplam genç nüfus (18-24 yaş)

İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin sayısı

İkamet ettiği ilden başka bir ile üniversite okumaya giden gençlerin oranı (%)

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

Erkek

Kadın

Toplam

 9 291 219

 4 762 679

 4 528 540

  411 818

  199 654

  212 164

4,4

4,2

4,7

Adana

  232 649

  118 650

  113 999

  3 479

  1 693

  1 786

1,5

1,4

1,6

Adıyaman

  74 269

  37 623

  36 646

  1 504

   616

   888

2,0

1,6

2,4

Afyonkarahisar

  84 469

  41 865

  42 604

  5 848

  2 713

  3 135

6,9

6,5

7,4

Ağrı

  77 468

  40 938

  36 530

  1 405

   604

   801

1,8

1,5

2,2

Amasya

  35 300

  18 612

  16 688

  2 823

  1 310

  1 513

8,0

7,0

9,1

Ankara

  612 611

  312 205

  300 406

  22 877

  9 820

  13 057

3,7

3,1

4,3

Antalya

  247 083

  127 969

  119 114

  11 598

  6 862

  4 736

4,7

5,4

4,0

Artvin

  18 136

  9 264

  8 872

  2 192

   866

  1 326

12,1

9,3

14,9

Aydın

  111 162

  55 803

  55 359

  8 774

  4 378

  4 396

7,9

7,8

7,9

Balıkesir

  115 797

  61 803

  53 994

  7 168

  3 734

  3 434

6,2

6,0

6,4

Bilecik

  24 751

  12 705

  12 046

  3 058

  1 435

  1 623

12,4

11,3

13,5

Bingöl

  37 649

  19 121

  18 528

  2 445

  1 063

  1 382

6,5

5,6

7,5

Bitlis

  48 470

  24 631

  23 839

  1 418

   541

   877

2,9

2,2

3,7

Bolu

  41 188

  20 009

  21 179

  4 422

  1 927

  2 495

10,7

9,6

11,8

Burdur

  34 902

  18 582

  16 320

  6 172

  2 819

  3 353

17,7

15,2

20,5

Bursa

  294 956

  152 016

  142 940

  7 449

  3 790

  3 659

2,5

2,5

2,6

Çanakkale

  60 887

  32 067

  28 820

  7 547

  3 767

  3 780

12,4

11,7

13,1

Çankırı

  22 597

  11 634

  10 963

  2 340

  1 053

  1 287

10,4

9,1

11,7

Çorum

  52 106

  26 757

  25 349

  2 273

  1 054

  1 219

4,4

3,9

4,8

Denizli

  107 421

  54 458

  52 963

  6 073

  3 043

  3 030

5,7

5,6

5,7

Diyarbakır

  224 180

  114 072

  110 108

  1 784

   851

   933

0,8

0,7

0,8

Edirne

  52 085

  28 589

  23 496

  5 869

  2 968

  2 901

11,3

10,4

12,3

Elazığ

  72 443

  37 279

  35 164

  3 772

  2 000

  1 772

5,2

5,4

5,0

Erzincan

  32 767

  16 886

  15 881

  3 413

  1 556

  1 857

10,4

9,2

11,7

Erzurum

  108 615

  52 816

  55 799

  6 575

  2 975

  3 600

6,1

5,6

6,5

Eskişehir

  100 698

  53 194

  47 504

  9 070

  4 868

  4 202

9,0

9,2

8,8

Gaziantep

  243 594

  122 589

  121 005

  3 787

  1 750

  2 037

1,6

1,4

1,7

Giresun

  48 023

  23 779

  24 244

  3 977

  1 666

  2 311

8,3

7,0

9,5

Gümüşhane

  25 842

  12 542

  13 300

  4 043

  1 716

  2 327

15,6

13,7

17,5

Hakkari

  48 800

  29 478

  19 322

   433

   163

   270

0,9

0,6

1,4

Hatay

  172 749

  89 537

  83 212

  3 357

  1 793

  1 564

1,9

2,0

1,9

Isparta

  61 776

  31 014

  30 762

  10 515

  5 293

  5 222

17,0

17,1

17,0

Mersin

  186 724

  95 658

  91 066

  5 506

  2 840

  2 666

2,9

3,0

2,9

İstanbul

 1 679 021

  859 203

  819 818

  46 807

  22 450

  24 357

2,8

2,6

3,0

İzmir

  422 514

  220 410

  202 104

  18 801

  10 230

  8 571

4,4

4,6

4,2

Kars

  39 799

  20 510

  19 289

  2 668

  1 143

  1 525

6,7

5,6

7,9

Kastamonu

  42 092

  22 183

  19 909

  4 277

  2 010

  2 267

10,2

9,1

11,4

Kayseri

  155 458

  79 519

  75 939

  5 135

  2 668

  2 467

3,3

3,4

3,2

Kırklareli

  40 374

  22 130

  18 244

  4 163

  1 977

  2 186

10,3

8,9

12,0

Kırşehir

  30 239

  14 427

  15 812

  2 985

  1 292

  1 693

9,9

9,0

10,7

Kocaeli

  203 285

  105 403

  97 882

  8 143

  4 755

  3 388

4,0

4,5

3,5

Konya

  269 511

  134 436

  135 075

  12 443

  6 357

  6 086

4,6

4,7

4,5

Kütahya

  65 774

  32 592

  33 182

  7 145

  3 587

  3 558

10,9

11,0

10,7

Malatya

  91 113

  46 058

  45 055

  3 043

  1 390

  1 653

3,3

3,0

3,7

Manisa

  143 737

  76 697

  67 040

  6 984

  3 653

  3 331

4,9

4,8

5,0

KAHRAMANMARAŞ

  129 112

  66 421

  62 691

  3 039

  1 334

  1 705

2,4

2,0

2,7

Mardin

  109 466

  55 133

  54 333

  1 649

   642

  1 007

1,5

1,2

1,9

Muğla

  89 809

  47 338

  42 471

  7 341

  3 961

  3 380

8,2

8,4

8,0

Muş

  55 859

  28 225

  27 634

  1 125

   433

   692

2,0

1,5

2,5

Nevşehir

  36 043

  17 646

  18 397

  4 575

  1 748

  2 827

12,7

9,9

15,4

Niğde

  46 476

  23 458

  23 018

  3 350

  1 634

  1 716

7,2

7,0

7,5

Ordu

  72 552

  36 756

  35 796

  2 328

  1 122

  1 206

3,2

3,1

3,4

Rize

  37 958

  19 319

  18 639

  2 526

  1 151

  1 375

6,7

6,0

7,4

Sakarya

  116 954

  59 471

  57 483

  7 777

  3 977

  3 800

6,6

6,7

6,6

Samsun

  144 392

  72 988

  71 404

  6 112

  2 948

  3 164

4,2

4,0

4,4

Siirt

  50 988

  26 652

  24 336

  1 793

   794

   999

3,5

3,0

4,1

Sinop

  21 576

  10 862

  10 714

  2 529

  1 209

  1 320

11,7

11,1

12,3

Sivas

  82 843

  41 111

  41 732

  5 254

  2 215

  3 039

6,3

5,4

7,3

Tekirdağ

  106 098

  58 792

  47 306

  4 138

  2 357

  1 781

3,9

4,0

3,8

Tokat

  69 502

  35 465

  34 037

  3 782

  1 600

  2 182

5,4

4,5

6,4

Trabzon

  90 615

  45 211

  45 404

  5 774

  2 864

  2 910

6,4

6,3

6,4

Tunceli

  10 233

  6 299

  3 934

  1 201

   518

   683

11,7

8,2

17,4

Şanlıurfa

  261 989

  132 100

  129 889

  1 644

   653

   991

0,6

0,5

0,8

Uşak

  43 885

  21 787

  22 098

  4 423

  2 085

  2 338

10,1

9,6

10,6

Van

  158 408

  79 638

  78 770

  2 077

   960

  1 117

1,3

1,2

1,4

Yozgat

  49 133

  24 547

  24 586

  3 039

  1 329

  1 710

6,2

5,4

7,0

Zonguldak

  60 067

  30 488

  29 579

  5 163

  2 334

  2 829

8,6

7,7

9,6

Aksaray

  51 203

  25 573

  25 630

  2 547

  1 108

  1 439

5,0

4,3

5,6

Bayburt

  15 675

  7 818

  7 857

  2 747

  1 140

  1 607

17,5

14,6

20,5

Karaman

  31 293

  15 106

  16 187

  2 881

  1 115

  1 766

9,2

7,4

10,9

Kırıkkale

  37 154

  18 609

  18 545

  4 914

  2 395

  2 519

13,2

12,9

13,6

Batman

  83 255

  41 912

  41 343

   998

   433

   565

1,2

1,0

1,4

Şırnak

  83 853

  47 666

  36 187

   319

   107

   212

0,4

0,2

0,6

Bartın

  21 846

  10 258

  11 588

  3 024

  1 402

  1 622

13,8

13,7

14,0

Ardahan

  11 799

  6 397

  5 402

  1 058

   477

   581

9,0

7,5

10,8

Iğdır

  26 450

  13 957

  12 493

  1 957

   908

  1 049

7,4

6,5

8,4

Yalova

  28 600

  15 137

  13 463

  2 504

  1 271

  1 233

8,8

8,4

9,2

Karabük

  38 502

  19 862

  18 640

  5 685

  2 965

  2 720

14,8

14,9

14,6

Kilis

  19 286

  9 792

  9 494

  1 325

   505

   820

6,9

5,2

8,6

Osmaniye

  56 674

  29 930

  26 744

  1 401

   647

   754

2,5

2,2

2,8

Düzce

  46 587

  23 242

  23 345

  4 259

  2 274

  1 985

9,1

9,8

8,5

Güncelleme Tarihi: 19 Mayıs 2020, 11:20

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

gaziantep escort