Büfe kiraya verilecek

Büfe kiraya verilecek

Kahramanmaraş Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü, kullanımda bulunan tesis içerisindeki büfeleri kiraya vermek için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 10 Eylül 2019)

İLAN

İl Müdürlüğümüz kullanımında bulunan Tesis içerisindeki (Büfe) İş Yerlerinin 13.12.2009 tarih ve 27431 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan “Gençlik ve Spor Genel Müdürlüğüne ait Taşınmazların İdaresi Hakkında Yönetmelik” çerçevesinde açık teklif usulü ile 1 (Bir) yıllığına kiraya verilecektir.

 1. Osman Sayın Spor Salonu içerisinde bulunan 8 m2 alan (Büfe) ile Merkez Spor Kompleksi içerisinde bulunan 36 m2 alan (Büfe) İş Yerlerinin kiralanması

 1. Şartname ve ekleri İşletmeler Şube Müdürlüğünde görülebilir. İhaleye katılacak gerçek ve tüzel kişiler 100 TL karşılığında Şartname ve eklerini İşletmeler Şube Müdürlüğünden alınacaktır.

 1. İhale 24/09/2019 tarihinde Osman Sayın Spor Salonu içerisindeki (Büfe) İş Yeri saat 10.00 da, Merkez Spor Kompleksi içerisinde (Büfe) İş Yeri saat 11.00 de İşletmeler Şube Müdürlüğünde Açık Teklif Usulü ile yapılacaktır.

a) Osman Sayın Spor Salonu içerisindeki İş Yerinin muammen bedeli 3.000,00 TL, Geçici Teminat bedeli 900,00 TL,

b) Merkez Spor Kompleksi içerisindeki İş Yerinin muammen bedeli 10.00,00 TL, Geçici Teminat bedeli 3.000,00 TL’dir.

 1. İhale bedeli üzerinden %5 Spor Genel Müdürlüğü payı, %18 KDV, %1 Damga Vergisi ve %6 Teminat bedeli alınacaktır.

 1. Fiyat Tespit Komisyonu tarafından çıkarılan Elektrik ve Su ücretleri ise;

a) Osman Sayın Spor Salonu içerisindeki İş Yerinin Elektrik ücreti 3.120,00 TL, Su ücreti 1.100,00 TL toplam 4.220,00 TL’dir.

b) Merkez Spor Kompleksi içerisindeki İş Yerinin Elektrik ücreti 6.500,00 TL, Su ücreti 2.200,00TL toplam 8.0700,00 TL’dir.

 1. Geçici teminat bedelini İl Müdürlüğümüz Ziraat Bankası nezdinde bulunan TR 63 0001 0001 9888 2491 1850 01 nolu hesabına yatırılacaktır.

 1. İhaleye Katılacak olan gerçek ve tüzel kişilerden talep edilen belgeler:

 1. Nüfus cüzdanı fotokopisi,

 1. Nüfus Müdürlüğünden alınacak ikametgâh adresi ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

 1. İdari şartname alındığına dair makbuz,

 1. Geçici teminat yatırdığına dair banka dekont,

 1. İhaleye vekâleten giriyorsa Noter tasdikli vekâletname,

 1. Şirket adına girecekler; İmza sirküsü ve Ticaret Sanayi Odası Kayıt Belgesi getirilmesi gerekmektedir.

 1. İhale tarihinde İl Müdürlüğümüz Tesis içindeki herhangi bir (Büfe) yerine talipli çıkmadığı takdirde 01/10/2019 tarihinde ihaleye esas olan saatte yeniden ihaleye çıkılacaktır.

 1. İdare İhaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

 1. İhtilafların çözümünde Kahramanmaraş Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İlgililere ilanen duyurulur.

MARAŞ POSTA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER