Çekme belgeli araç ihale ile satılacak

Çekme belgeli araç ihale ile satılacak

Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanlığı, belediyeye ait bir adet çekme belgeli aracı ihale yoluyla satacak.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 16.08.2019)

KAHRAMANMARAŞ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BAŞKANLIĞINDAN

1- Belediyemize ait 1 adet çekme belgeli araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu’nun 45 inci maddesine istinaden Açık İhale usulü ile ihale edilecektir.

2- İhale 27.08.2019 Salı günü saat 14:15’de Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi Encümen salonunda yapılacaktır.

3- İhale konusu işle ilgili, ihaleye esas muhammen bedeli, geçici teminat tutarı aşağıdadır.

İşin Adı

Muhammen bedel
(KDV Hariç)

Geçici Teminat
Tutarı

Çekme Belgeli 1 adet araç Satışı

240.000,00 TL

7.200,00 TL

4- İhaleye katılmak isteyen isteklilerde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Tebligat için Türkiye Cumhuriyeti sınırları içerisinde adres gösterir belgeyi, (Gösterilecek bu adrese yapılacak tüm tebligatlar kanuni İkamet adresine ve şahsına yapılmış tebligat olarak kabul edilecektir.)

b) Geçici teminat yatırıldığına ilişkin belgeyi,

c) Gerçek ve tüzel kişiler, Ortak girişimler adına vekaleten ihaleye katılacak ve teklifte bulunacaklar, yetkili olduklarına dair noterlikçe tasdik edilmiş vekaletnameyi,

d) Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), Tüzel kişilerin Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi,

e) İhaleye katılacak istekliler aracı mahallinde gördüğüne, mevcut haliyle kabul ettiğine ve satın aldıktan sonra herhangi bir tadilat ve onarım talep etmeyeceğine dair Araç Görme ve İnceleme Belgesini Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bina Giderleri ve İdari İşler Şube Müdürlüğü'ne onaylatılmış formu,

f) Belediyemize herhangi bir borcu olmadığına ilişkin Belediyemiz Mali Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından verilecek borcu olmadığına dair belgeler ihale aşamasında verilecektir.

5- Aracın satış bedeli üzerinden Katma Değer Vergisi Kanunu uyarınca Katma Değer Vergisi alınacaktır.

6- İhaleye ait şartname Belediyemiz İsmetpaşa Mah. Azerbaycan Bul. No:25 adresinde bulunan Ana Hizmet Binası Kat:3 Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Bina Giderleri ve İdari İşler Şube Müdürlüğünden temin edilecektir. Şartname bedeli 100 TL dir.

7- Posta ile yapılacak başvurularda da tekliflerin ihale tarih ve saatine kadar ihale komisyonuna ulaştırılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler kabul edilmeyecektir.

8- Belediyemiz, ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedeli tespitte tamamen serbesttir.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor