lida yorumları antalya escort

Dulkadiroğlu'nda bağ ihale ile satılacak

Dulkadiroğlu'nda bağ ihale ile satılacak

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, Merkez Dulkadiroğlu İlçesindeki 4 adet bağ vasfındaki gayrimenkulleri ihale ila satışa çıkardı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş Manşet Gazetesi, 2 Eylül 2019)

T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı

(Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Satış Şartları:

1- Satışı yapılacak gayrimenkulün adresi :Uncular Mahallesi uncular Mevkii Dulkadiroğlu/ K.MARAŞ

2- Kahramanmaraş Dulkadiroğlu İlçesi Çobanlı Mh. Uncular Mevkii 198 ada 196 parselde kayıtlı bulunan 12/112 hissesi 527,12 m2 Bağ , Uncular Mevkii 198/104 ada parsel 4/24 hissesi 633,80 m2 Bağ, Unçular Mevkii 198/71 ada parsel 4/20 hissesi 278,56 m2 Bağ, Dereli Mevkii 198/57 ada parsel tam hisseli 3.524,54 m2 Bağ vasıflı gayrimenkullar düz arazi olmayıp, dağın eteğinde çok meyilli araziler üzerine dikilmiş bağlarlarda üzüm teyekleri vardır.

3- 198 ada 196 parsel bağın rayiç değeri: 3.160.,00-TL, 198 ada 104 parsel bağın rayiç değeri: 3.800,00-TL 198 ada 71 parsel bağın rayiç değeri: 1.670,00-TL 198 ada 57 parsel bağın rayiç değeri: 21.000,00.-TL

Artırmaya iştirak için alınacak teminatın nev'i ve tutarı: Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektubu, hazine tahvil ve bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve tahvilat teminatın kabul edilmesine en yakın borsa cetvelleri üzerinden % 15 noksanıyla değerlendirilir. Teminat tutarı ise rayiç değerlerinin %7,5 dur.

4- Arttırmaya iştirak için alınacak teminatın tutarı ve nelerin teminat olarak alınacağı : Arttırmaya iştirak etmek isteyenler gayrimenkulün 3.160,00.-TL rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 237,00.-TL', 3.800,00.-TL rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 285,00.-TL, 1,670,00.-TL rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 126,00.-TL, 21.000,00.-TL rayiç değerinin % 7,5 nispeti olan 1.576,00.-TL, her parsel için ayrı ayrı teminat olarak yatıracaklardır. Artırmaya tüm parseller için iştirak edilebileceği gibi ayrı ayrıda iştirak edilebilecektir. Teminat olarak Para, Bankalar tarafından verilen teminat mektubu, Hazine Tahvil ve Bonoları, hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat (verilecek teminatın esham ve tahvilat olması halinde en yakın borsa cetvelleri üzerinden %15 noksanıyla değerlendirilir.) kabul edilecektir.

5- Satışın yapılacağı gün ve saat : Gayrimenkulün birinci arttırması 25/09/2019 günü saat 14:00'de Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aksu Vergi Dairesi Müdürlüğü toplantı salonunda (1.kat) yapılacaktır. Satılamaz ise ikinci arttırması bir hafta sonra 02/10/2019 tarihinde aynı yer ve saatte yapılacaktır.

6- Satış Şartnamesinin nereden alınabileceği ve nerede görülebileceği : Satış şartnamesi Aksu Vergi Dairesi ilan panosunda ve Satış Servisinde görülebilir.

7- Teminatın yatırıldığına ilişkin makbuzun nereye ve hangi tarihe kadar ibraz edileceği : Kahramanmaraş Defterdarlığı Muhasebe Müdürlüğü veznesine 1.Satış İçin 25/09/2019 tarihine kadar, 2.Satış İçin 02/10/2019 tarihine kadar satış saatinden en geç bir saat evvel (13:00) olmak üzere makbuz karşılığı yatırılarak, makbuzu satışın başlama saati olan 14:00'de kadar gayrimenkul Satış Komisyonuna ibraz edeceklerdir.

8- Gayrimenkul malın satışında verilen bedel gayrimenkule biçilen rayiç değerin % 75'ini bulmadığı ve şayet arttırılan bedel amme alacağı rüçhanı olan alacakların tutarından fazlaya çıkmadığı ve yapılmış veya yapılacak masrafları karşılamadığı takdirde, en çok arttıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla 7 gün daha uzatılarak, yedi gün sonra 02/10/2019 tarihinde aynı yer ve aynı saatte yapılarak gayrimenkul en çok arttırana ihale edilecektir. Ancak ihale bedelinin rüçhanlı alacaklarla birlikte masrafları aşması şarttır.

9- İş bu ilanın tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine kaimdir.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

gaziantep escort