Dulkadiroğlu'nda bağ ve zeytinlik (2/21 hissesi) satılacak

Dulkadiroğlu'nda bağ ve zeytinlik (2/21 hissesi) satılacak

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, Dulkadiroğlu'nda bulunan bağ ve zeytinlik (2/21 hissesi) satacak.

İLAN ŞÖYLE

(Kaynak: Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 10-12 Eylül 2019)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dairemize borçlu mükellefe ait olup üzerinde haciz şerhimiz bulunan Kahramanmaş-Dulkadiroğlu ilçesi Dereköy Mah. Bademli Mevkii Ana Taşınmaz Niteliği Bağ ve Zeytinlik olan 269 Parselde kayıtlı, 2/21 hisseli (Hisseye isabet eden değer 504,76 m2) yüzölçümlü gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U.H. Kanunun 94'üncü ve müteakip maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:

1.Satış 08.10.2019 Salı günü saat 14:00 de başlayıp aynı gün tamamlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilmek üzere Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü 3.kat müdür odasında açık artırma usulü ile yapılacaktır. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin %75'ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmesi şarttır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla birinci ihalede satışı yapılamayan gayrimenkul ikinci ihale tarihi olan 15.10.2019 Salı günü aynı yer ve saatte satışa çıkarılacak, aynı gün sonuçlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilecektir. İkinci ihalede rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını aşması halinde en çok artırana satış yapılacaktır.

2.Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkule biçilmiş rayiç bedelin %7,5'u oranında 6183 sayılı yasanın 10'uncu maddesinin 1-4 bendlerinde belirtilen değerlerde geçici teminat alınacaktır. Teminat dairemiz veznesine yatırılarak buna ait emanet makbuzu 08.10.2019 Salı günü gayrimenkulün satış saati olan 14:00'den önce satış komisyonuna ibraz edilecektir. Satış peşin para ile yapılır, alıcı isterse 3 günü geçmemek şartıyla süre talep edebilir. %18 Katma Değer Vergisi, Binde 5.69 Damga Vergisi ile tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün aynından doğan vergi(Emlak Vergisi v.b) ile takip masrafları (Bilirkişi Ücreti, Gazete İlan Bedeli ) satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün satılamaması halinde ise Bilirkişi Ücreti ile Gazete İlan Bedeli borçlu mükelleften tahsil edilir.

3.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masrafları dahil iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale kararı 6183 sayılı yasanın 97'inci maddesi uyarınca feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve en çok artırana ihale olunur. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5 den hesap olunur.

5.Satış şartnamesi Dairemiz ilan panosuna ilan tarihinde asılmış olup, istenildiği takdirde bir örneği satış servisinden temin edilebilir.

6.Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/3 dosya nosu ile Dairemize başvurmaları gerekmektedir. İlan olunur...../08/2019

İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bulunduğu Yer: Cilt: Sayfa: Ada: Parsel:

Dereköy Mah. 3 263 269

Adresi:Dereköy Mah. Bademli Mevkii Dulkadiroğlu/KAHRAMANMARAŞ

GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Satışı yapılacak gayrimenkul tapuda K.Maraş Dulkadiroğlu İlçesi Dereköy Mah. Bademli Mevkii 269 Parselde kayıtlı, 2/21 hisseli(Hisseye isabet eden değer 504,76m2) yüzölçümlü, Ana Taşınmaz Niteliği Bağ ve Zeytinlik olup, zemininde zeytin ve meyve ağaçları, çevresinde bulunan diğer parseller üzerinde ise mesken olarak kullanılan bir ve iki katlı yapılar ile meyve bahçesi ve bağlar bulunmaktadır.

Artırmaya Esas Olan Rayiç Bedel:30.285,60.-TL

Teminat Tutarı:2.271,42..-TL

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

banner451

banner452