Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar ihale ile satılacak

Ekonomik ömrünü tamamlamış araçlar ihale ile satılacak

Kahramanmaraş Türkoğlu Belediye Başkanlığı, ekonomik ömrünü tamamlamış araçları ihale ile satacak.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Türkoğlu Haber Gazetesi, 18 Eylül 2019)

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İHALE İLANI

1-) Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan ekonomik ömrünü tamamlamış Hurda Araçların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre, Açık Artırma Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Türkoğlu Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S.
NO

Cinsi

Plaka

Markası

Ağırlık
( KG )

Birim
Fiyatı

Tahmini Bedel

Tahmini Toplam Bedel

Geçici Teminat

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Ağır Vasıflı Demir Çelik
( Et kalınlığı
5 mm ve
daha Fazla
olan )

46 AL 341

FORD

7.500

1 TL
x KG

108.500 TL

112.500 TL

3.400 TL

02/10/2019

09:00

46 AS 779

MAN

5.500

46 AV 616

MERCEDES

5.500

46 AV 710

N.H. TARKÖR

2.500

46 AV 724

FATİH

9.000

46 DR 368

M.F TRAKTÖR

2.700

46 FA 537

FATİH

9.000

46 FA 538

FATİH

9.000

46 FH 061

FATİH

9.000

46 HD 885

MAN

8.400

46 KN 313

FİAT TRAKTÖR

2.500

46 FS 795

MF TRAKTÖR

2.700

Şasi :2380

TRAKTÖR

2.500

Ş:28522635

M.F TRAKTÖR

2.700

Greyder

CHAMPION

15.000

İş makinesi

GREYDER

15.000

2

Hafif Vasıflı Demir Çelik
( Et Kalınlığı
5 mm ve
daha az olan )

46 DF 141

LEVENT

1.900

0,90 TL
x KG

4.000 TL

46 HD 517

LEVEND-1.8

1.900

Ş:4005265

MOTOSİKLET

200

2-) İhaleye katılacak olanların ihale saatine kadar ;

a- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi)

c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

d- Tehlikesiz Atıkları Toplama ve Ayırma Belgesini

e- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgiyi vermeleri gerekmektedir.

3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde; İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır.

İlanen duyurulur.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

banner451

banner452

banner454

banner455