lida yorumları antalya escort

Elbistan'da 15.200 m² tarla icradan satılıyor

Elbistan'da 15.200 m² tarla icradan satılıyor

Elbistan İcra Dairesi Müdürlüğü, 5 adet taşınmazı icra yoluyla satışa çıkardı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Elbistan Kaynarca Gazetesi, 5 Eylül 2019)

T.C. ELBİSTAN İCRA DAİRESİ 2018/723 TLMT.

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikler: Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Küçük Yapalak Mahallesi, Kıraç Mevkii, 0 ada 1354 Nolu parsel tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Taşınmazın yerinin tespiti, heyette bulunan fen bilirkişisinin gösterimi ile sağlanmıştır. Konu taşınmaz 0 ada 1354 numaralı parsel 15.200,00 m² alana sahiptir. Parselin ortalama eni 85 metre olup ortalama uzunluğu yaklaşık 170 metredir. Geometrik olarak şekilsizdir " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti: 38.000,00 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

2. Satış Günü: 02/12/2019 günü 14:00 - 14:05 arası

Satış Yeri: Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Küçük Yapalak Mahallesi, Kıraç Mevkii, 0 ada 1355 Nolu parsel tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz 0 ada 1355 numaralı parsel 15.250,00 m² alana sahiptir. Parselin ortalama eni 95 metre olup ortalama uzunluğu yaklaşık 165 metredir. Geometrik olarak şekilsizdir " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti: 38.000,00 TL

KDV Oranı : %18

1. Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

2. Satış Günü: 02/12/2019 günü 14:10 - 14:15 arası

Satış Yeri: Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Küçük Yapalak Mahallesi, Kıraç Mevkii, 0 ada 1356 Nolu parsel tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz 0 ada 1356 numaralı parsel 14.050,00 m² alana sahiptir. Parselin ortalama eni 110 metre olup ortalama uzunluğu yaklaşık 125 metredir. Geometrik olarak şekilsizdir " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti: 35.000,00 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

2. Satış Günü: 02/12/2019 günü 14:20 - 14:25 arası

Satış Yeri: Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Küçük Yapalak Mahallesi, Kıraç Mevkii, 0 ada 1357 Nolu parsel tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz 0 ada 1357 numaralı parsel 20.000,00 m² alana sahiptir. Parselin ortalama eni 100 metre olup ortalama uzunluğu yaklaşık 190 metredir. Geometrik olarak dikdörtgene benzer şekildedir " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti: 50.000,00 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

2. Satış Günü: 02/12/2019 günü 14:30 - 14:35 arası

Satış Yeri: Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

5 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Tapu Kaydına göre: Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Küçük Yapalak Mahallesi, Kıraç Mevkii, 0 ada 1358 Nolu parsel tarla vasfındaki taşınmazın tamamı satışa konudur. Bilirkişilerce yapılan tespitlere göre; Konu taşınmaz 0 ada 1358 numaralı parsel 47.700,00 m² alana sahiptir. Parselin ortalama eni 200 metre olup ortalama uzunluğu yaklaşık 290 metredir. Taşınmaz düz bir alanda olup, geometrik olarak şekilsizdir " şeklinde beyanda bulunulmuştur.

Kıymeti: 120.000,00 TL

KDV Oranı: %18

1. Satış Günü: 30/10/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

2. Satış Günü: 02/12/2019 günü 14:40 - 14:45 arası

Satış Yeri: Elbistan Belediye Başkanlığı Düğün ve Toplantı Salonu - Elbistan Kahramanmaraş (Köprübaşı Mah - Cumhuriyet Meydanı)

Taşınmazların Genel Özellikleri:

Taşınmazlar, Kahramanmaraş ili, Elbistan İlçesi, Küçük Yapalak Mahallesi, Kıraç Mevkii, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358 numaralı parsellerde konumlu Tarla vasıflı taşınmazlardır. Küçük Yapalak Mahallesi'nin temel gelir kaynağı tarım ve hayvancılıktır.

Taşınmazlar topografik yapı olarak 2. Sınıf, % 2-3 eğimli, killi-tınlı toprak yapısına sahip, dalgalı, taşsız, derin yapılı, bölgenin iklim şartlarına göre kıraç arazilerde yetişebilen buğday, arpa, nohut, mürdümük, mercimek v.b. bitkilerin ekilip yetiştirildiği kıraç tarım arazisidir. Keşif tarihi itibariyle anızlı olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz üzerinde herhangi bir çok yıllık bitki bulunmamakta ve ham toprak niteliği yoktur. Hududunda bulunan şahıslara ait taşınmazlarla sınırları yapay olarak oluşmuş ve sabittir. Bitki örtüsü, toprak yapısı ve toprak derinliği bakımından farklılık arz etmemektedir.

Taşınmazların İmar Durumu: Değerlemeye konu taşınmazlar, belediye mücavir alan sınırı içinde olup, uygulama imar planı sınırı dışındadır.

Kaydındaki Şerhler: Tüm taşınmazların beyan hanesinde Kahramanmaraş İl Gıda Tarım ve Hayvancılık lehine "5403/5578 S.Y gereğince arazi toplulaştırması kapsamındadır." şerhi bulunmaktadır.

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir. (Alacakları rehinli olan alacaklıların satış tutarı üzerinden rüçhan hakları vardır. Gümrük resmi ve akar vergisi gibi Devlet tekliflerinden muayyen eşya ve akardan alınması lazım gelen resim ve vergi, rehinli alacaklardan sonra gelir.)

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2018/723 Tlmt. sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

gaziantep escort