Konveyör rulosu satın alınacak

Konveyör rulosu satın alınacak

Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü, konveyör rulosu satın almak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Yeşil Afşin Gazetesi, 5 Eylül 2019)

MAL ALIMI İHALE İLANI

EÜAŞ AFŞİN ELBİSTAN B TERMİK SANTRALI İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan 3 kalemde toplam 2400 adet Konveyör rulosu alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

İhale Kayıt Numarası: 2019/418977

1-İdarenin;

a) Adresi: EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 0344 524 26 75-76-77 - 0344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi: aras.ramazan@euas.gov.tr

2-İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal alımı, Konveyör rulosu, 2400 adet

b) Teslim edileceği yer : EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

3-İhalenin yapılacağı;

a)Yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat: 23/09/2019 Pazartesi günü saat 14:00

4-İhale dökümanı: (Dosya No: AEBS 2019/39)

5- İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

6-Teklifler 23/09/2019 Pazartesi günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

7-İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr ‘den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

8-Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

MARAŞ POSTA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER