KSÜ 37 öğretim üyesi alıyor

KSÜ 37 öğretim üyesi alıyor

Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Rektörlüğü, 37 adet öğretim üyesi almak için ilana çıktı.

İLAN ŞÖYLE

(Kaynak: Resmi Gazete, 9 Eylül 2019)

İLAN METNİ

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Üniversitemizin aşağıda belirtilen birimlerine, 2547 sayılı Kanunu ile Öğretim Üyeliğine Yükseltilme ve Atanma Yönetmeliğinin ilgili maddeleri uyarınca, 657 sayılı kanunun 48. maddesindeki genel şartları ve ilanda belirtilen şartları sağlamaları kaydıyla öğretim üyesi alınacaktır.

Müracaat eden adayların başvuru dosyaları Üniversitemizce oluşturulacak “Bilimsel Dosya İnceleme Komisyonu” tarafından incelenecek olup, bu inceleme sonucunda aranan koşulları sağladığı tespit edilen adayların müracaatları işleme alınacaktır. Başvuru yapan adayların koşullarının uygun olmadığının sonradan anlaşılması halinde atamalar yapılmayacak ve ataması yapılmış olanların ise atamaları iptal edilecektir. Yabancı ülkelerden alınan diplomaların Üniversitelerarası Kurulca denkliğinin onaylanmış olması şarttır.

Başvuru süresi ilanın Resmi Gazetede yayımlandığı tarihten itibaren 15 (onbeş) gündür. Profesör kadrosuna başvuracak adaylar 2547 sayılı Kanunun 26. maddesine, Doçent kadrosuna başvuracak adaylar 24. maddesine, Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuracak adaylar ise 23. maddesine uygun olarak;

www.ksu.edu.tr adresinde yayımlanan Başvuru formu ekinde;

1)- Öz Geçmiş ve Yayın Listesi,

2)- Lisans, Yüksek Lisans, Doktora / Uzmanlık / Sanatta Yeterlik / Doçentlik Belgesi,

3)- YDS, ÜDS veya KPDS Sonuç Belgesi,

4)- Nüfus Cüzdan Fotokopisi,

5)- Erkek Adaylar İçin Askerlik Durum Belgesi,

6)- 1 Adet Fotoğraf ile yayınları kapsayan 1 adet fiziki dosya ve bu dosyadaki tüm belgeleri içeren, Profesör kadrosu için 6 adet, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için 4 adet PDF formatında hazırlanmış olan CD ile birlikte Profesör ve Doçent kadrosu için Personel Daire Başkanlığına, Dr. Öğretim Üyesi kadrosu için ilgili akademik birime şahsen teslim etmeleri gerekmektedir.

Profesör kadrosuna başvuran adaylar yayın listesinde ve yayın dosyasında eserlerinden birini başlıca eser olarak mutlaka belirteceklerdir.

Doçent kadrolarına başvuran adaylar, Üniversitemiz Öğretim Üyeliğine Atama, Yükseltme Ölçütleri ve Uygulama Esaslarının 5/1-c bendi uyarınca, 12.06.2018 tarihli ve 30449 sayılı Resmi Gazetede Yayımlanarak yürürlüğe giren Öğretim Üyeliğine Atanma ve Yükseltilme Yönetmeliğinin 10. Maddesinde yer alan usule göre Üniversitelerarası Kurul tarafından oluşturulacak jüriler tarafından yapılacak sözlü sınavdan başarılı olmak zorundadır. Ancak, sözlü sınav sonucunda doçentlik unvanını kazananlar ile daha önce bir başka üniversiteye atanmak üzere başvurup sözlü sınavdan başarılı olan ve bu başarısını Üniversitelerarası Kurul tarafından kendisine verilen “Doçentlik Sözlü Sınavı Başarı Belgesi” ile ibraz eden adaylar için ayrıca bir başka sözlü sınav yapılmayacaktır.

Birimi

Unvanı

Derece

Adet

Özel Şartlar

TIP FAKÜLTESİ

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kalp ve Damar Cerrahisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Venöz yetmezlik ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Otizmli çocuklar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Nöroloji Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Migrenli hastalar ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Dermatoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Obez çocuklarda deri bulguları ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Kardiyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Kronik total oklüzyonda peruktan gelişim ile ilgili sertifika sahibi olmak ve bu konuda çalışmaları bulunmak.

Dâhili Tıp Bilimleri Bölümü Göğüs Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Tüberküloz Plörezi ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Kulak Burun Boğaz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Larinks kanseri ile ilgili çalışma yapmış olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Anesteziyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Spinal anestezi uygulanan sezeryan olguları ile ilgili çalışmaları olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Göz Hastalıkları Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Çocukluk çağı vernal hastalar ile ilgili çalışmalar yapmış olmak ve göz bankası tıbbi müdürlük yeterlilik belgesi olmak.

Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü Çocuk Cerrahisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Peritoneal adezyonlar ile ilgili çalışması olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Histoloji Embriyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Amniotik sıvı ve irisin konusunda çalışma yapmış olmak.

Temel Tıp Bilimleri Bölümü Tıbbi Biyoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yüksek lisans ve doktorasını sağlık bilimleri alanında yapmış olmak, diyabet ve obezite üzerine çalışma yapmış olmak, sitogenetik alanında deneyimi olmak.

EĞİTİM FAKÜLTESİ

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent unvanını fen bilgisi eğitimi alanında almış olmak ve fen bilimleri eğitiminde girişimcilik konusunda çalışma yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Bilimin doğası, sorgulamaya dayalı öğrenme ve proje tabanlı öğrenme konularında çalışmalar yapmış olmak.

Matematik ve Fen Bilimleri Eğitimi Bölümü Fen Bilgisi Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent unvanını fizik eğitimi alanında almış olmak ve ortaokul fen bilgisi öğretimi ve fen bilgisi öğretmen eğitimi ile ilgili çalışmalar yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Doçent unvanını ilgili alanda almış olmak ve öğrenilmiş güçlülük konusunda çalışma yapmış olmak.

Eğitim Bilimleri Bölümü Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını ilgili alanda yapmış olmak, ilişki inançları ve beklenti konusunda çalışma yapmış olmak.

Yabancı Diller Eğitimi Bölümü İngiliz Dili Eğitimi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

İngiliz dili öğretimi alanında doktora yapmış olmak ve İngilizce öğretmeni yetiştirmede öğretmenlik uygulamasına yönelik çalışmalar yapmış olmak.

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ

Kamu Yönetimi Bölümü Hukuk Bilimleri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Avrupa Birliği Sözleşmeler Hukuku ve Medeni Hukuk alanlarında çalışma yapmış olmak.

Uluslararası Ticaret ve Lojistik Bölümü Uluslararası Ticaret ve Lojistik Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Dış ticaret ve lojistik firmalarının karlılığı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

ZİRAAT FAKÜLTESİ

Biyosistem Mühendisliği Bölümü Arazi ve Su Kaynakları Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tuzlu suların ve drenaj sularının sulamada kullanılması ile ilgili yapmış olmak.

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

Bilgisayar Mühendisliği Bölümü Bilgisayar Donanımı Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Görüntü işleme, 3D segmentasyon ve yapay zeka konularında çalışmış olmak.

Elektrik-Elektronik Mühendisliği Bölümü Telekomünikasyon Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

CMOS entegre devre yapımı üzerine çalışmalar yapmış olmak.

BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU

Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Bölümü Beden Eğitimi ve Spor Eğitimi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Fiziksel aktivite ve egzersiz fizyolojisi konularında çalışma yapmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Engelli bireylerde fiziksel uygunluk ve yaşam kalitesi konularında çalışmış olmak.

Spor Yöneticiliği Bölümü Spor Yöneticiliği Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Sporcularda hormon düzeyleri ve performans konularında çalışmış olmak.

İLAHİYAT FAKÜLTESİ

Temel İslam Bilimleri Bölümü Tefsir Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Tefsirde bağlam ve meal konularında çalışma yapmış olmak.

Felsefe ve Din Bilimleri Bölümü Felsefe Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Felsefenin menşei üzerine çalışma yapmış olmak.

İslam Tarihi ve Sanatları Bölümü Siyer-i Nebi ve İslam Tarihi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

İslam tarihinin ilk dönemi sosyal sınıflar üzerine çalışma yapmış olmak.

Temel İslam Bilimleri Bölümü Hadis Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Eyyubiler dönemi hadis ilmi üzerine çalışmalar yapmış olmak.

DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ

Temel Bilimler Bölümü Temel Tıp Bilimleri Anabilim Dalı

Profesör

1

1

Doçentlik unvanını sağlık bilimleri biyokimya alanında almış olmak, adenozin nükleotidler, sialik asit ve membran yağ asitleri konularında çalışmaları olmak.

Klinik Bilimler Bölümü Diş Hastalıkları ve Tedavisi Anabilim Dalı

Doçent

1

1

Kök hücre konusunda çalışma yapmış olmak.

Klinik Bilimler Bölümü Protetik Diş Tedavisi Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Geriatrik bireylerde yaşam kalitesini etkileyen protetik faktörler ile ilgili çalışma yapmış olmak.

KAHRAMANMARAŞ SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU

Tıbbi Hizmetler ve Teknikler Bölümü Optisyenlik Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktorasını biyomühendislik ve bilimleri alanında yapmış olmak ve elektro-optik ve çift kırıcılık konularında çalışmaları olmak.

SOSYAL BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Otel Lokanta ve İkram Hizmetleri Bölümü Turizm ve Otel İşletmeciliği Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Doktora eğitimini işletme alanında yapmış olmak ve otel işletmelerinde hizmet kalitesi, üretkenlik karşıtı iş davranışları konularında çalışmaları olmak.

TEKNİK BİLİMLER MESLEK YÜKSEKOKULU

Malzeme Ve Malzeme İşleme Teknolojileri Bölümü Mobilya Dekorasyon Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Masif mobilya malzemelerinin biyolojik bozunumu ve korunması konusunda çalışmış olmak.

AFŞİN MESLEK YÜKSEKOKULU

Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümü Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı Programı

Dr. Öğr. Üyesi

1

1

Yönetim ve örgütsel davranış konularında çalışmış olmak.

MARAŞ POSTA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER