antalya escort

Onikişubat’ta icra 4 taşınmazı satıyor

Onikişubat’ta icra 4 taşınmazı satıyor

Kahramanmaraş İcra Dairesi, Merkez Onikişubat İlçesinde bulanan 4 adet taşınmazı satmak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

T.C.

KAHRAMANMARAŞ İCRA DAİRESİ

2019/577 ESAS

TAŞINMAZIN AÇIK ARTIRMA İLANI

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, niteliği, kıymeti, adedi, önemli özellikleri:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi, 1806 Ada, 11 Parsel, 3. BodrumKat 17 Nolu bağımsız bölüm işyeridir. İş Yeri tek Katlıdır. Cinsi Betonarme Karkastır. Oturum alanı 45 m2 dir. hali hazırda 18 Nolu işyeri ile birleştirilerek Kent Maraş Yapı şirketi ofisi olarak kullanılmaktadır. Lüks bir işyeridir. İşyerinin cephesi Demir doğramadır. Yer döşemesi Seramiktir. Tavan asma tavan, duvarlar plastik boya ve duvar kağıdıdır. Su ve elektriği vardır. alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapı ruhsatı 2015 yılında alınmıştır. Yapım süresi göz önüne alındığında 1 yıllıktır.

Adresi : Fatih Mah (Saçaklızade Mah ) Mah 56051. Sokak No: 21 Sıla Apartmanı(Zemin) Kat No: 17 Onikişubat / Kahramanmaraş

Yüzölçümü : 600,64 m2

Arsa Payı : 3700/60064

İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup Atrium Nizam (Kendi özel yapılaşma şartları olan,en fazla iki katlı avlulu veya bahçeli yapı düzeni)kullanım alanındadır.

Kıymeti : 90.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu Kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 14:30 - 14:40 arası

Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi 1806 Ada, 11 Parsel, 3. Bodrum Kat 18 Nolu bağımsız bölüm işyeridir. İş Yeri tek Katlıdır. Cinsi Betonarme Karkastır.Oturum alanı 76 m2 dir. hali hazırda 17 Nolu işyeri ile birleştirilerek Kent Maraş Yapı şirketi ofisi olarak kullanılmaktadır. Lüks bir işyeridir. İşyerinin cephesi Demir doğramadır. Yer döşemesi Seramiktir. Tavan asma tavan, duvarlar plastik boya ve duvar kağıdıdır. Su ve elektriği vardır. alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapı ruhsatı 2015 yılında alınmıştır. Yapım süresi göz önüne alındığında 1 yıllıktır.

Adresi : Fatih Mah (Saçaklızade Mah ) Mah56051. SokakNo: 21Sıla Apartmanı(Zemin) Kat No: 18 Onikişubat / Kahramanmaraş

Yüzölçümü : 600,64 m2

Arsa Payı : 7100/60064

İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup Atrium Nizam (Kendi özel yapılaşma şartları olan,en fazla iki katlı avlulu veya bahçeli yapı düzeni)kullanım alanındadır.

Kıymeti : 152.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 14:50 - 15:00 arası

Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu

3 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi, 1806 Ada, 11 Parsel, 3. Bodrum Kat 19 Nolu bağımsız bölüm işyeridir. İş Yeri tek Katlıdır. Cinsi Betonarme Karkastır. Oturum alanı 84 m2 dir. hali hazırda BOŞTUR. İşyerinin cephesi Demir doğramadır. Yer döşemesi Seramiktir. Tavan kireç badana, duvarlar plastik boyadır. Su ve elektriği vardır. alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapı ruhsatı 2015 yılında alınmıştır. Yapım süresi göz önüne alındığında 1 yıllıktır.

Adresi : Fatih Mah (Saçaklızade Mah ) Mah 56051. Sokak No: 21 Sıla Apartmanı(Zemin) Kat No: 19 Onikişubat / Kahramanmaraş

Yüzölçümü : 600,64 m2

Arsa Payı : 6264/60064

İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup Atrium Nizam (Kendi özel yapılaşma şartları olan,en fazla iki katlı avlulu veya bahçeli yapı düzeni)kullanım alanındadır.

Kıymeti : 168.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 15:10 - 15:20 arası

2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 15:10 - 15:20 arası

Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu

4 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri: Kahramanmaraş İli, Onikişubat İlçesi, Fatih Mahallesi, 1806 Ada, 11 Parsel, 3. Bodrum Kat 20 Nolu bağımsız bölüm işyeridir. İş Yeri tek Katlıdır. Cinsi Betonarme Karkastır. Oturum alanı 46 m2 dir. hali hazırda BOŞTUR. İşyerinin cephesi Demir doğramadır. Yer döşemesi Seramiktir. Tavan kireç badana, duvarlar plastik boyadır. Su ve elektriği vardır. alt yapısı vardır ulaşımı kolaydır. belediye hizmetlerinden faydalanmaktadır. Yapı ruhsatı 2015 yılında alınmıştır. Yapım süresi göz önüne alındığında 1 yıllıktır.

Adresi : Fatih Mah (Saçaklızade Mah ) Mah 56051. Sokak No: 21 Sıla Apartmanı(Zemin) Kat No: 20 Onikişubat / Kahramanmaraş

Yüzölçümü : 600,64 m2

Arsa Payı : 3700/60064

İmar Durumu : İmar planı içerisinde olup Atrium Nizam (Kendi özel yapılaşma şartları olan,en fazla iki katlı avlulu veya bahçeli yapı düzeni)kullanım alanındadır.

Kıymeti : 92.000,00 TL

KDV Oranı : %8

Kaydındaki Şerhler : Tapu kaydındaki gibidir.

1. Satış Günü : 10/07/2019 günü 15:30 - 15:40 arası

2. Satış Günü : 05/08/2019 günü 15:30 - 15:40 arası

Satış Yeri : Kahramanmaraş Adliyesi 2. Kat İhale Salonu

Satış şartları:

1- İhale açık artırma suretiyle yapılacaktır. Birinci artırmanın yirmi gün öncesinden, artırma tarihinden önceki gün sonuna kadar esatis.uyap.gov.tr adresinden elektronik ortamda teklif verilebilecektir. Bu artırmada tahmin edilen değerin %50 sini ve rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmek şartı ile ihale olunur. Birinci artırmada istekli bulunmadığı takdirde elektronik ortamda birinci artırmadan sonraki beşinci günden, ikinci artırma gününden önceki gün sonuna kadar elektronik ortamda teklif verilebilecektir.Bu artırmada da malın tahmin edilen değerin %50 sini, rüçhanlı alacaklılar varsa alacakları toplamını ve satış giderlerini geçmesi şartıyla en çok artırana ihale olunur. Böyle fazla bedelle alıcı çıkmazsa satış talebi düşecektir.

2- Artırmaya iştirak edeceklerin, tahmin edilen değerin % 20'si oranında pey akçesi veya bu miktar kadar banka teminat mektubu vermeleri lazımdır. Satış peşin para iledir, alıcı isteğinde (10) günü geçmemek üzere süre verilebilir. Damga vergisi, KDV,1/2 tapu harcı ile teslim masrafları alıcıya aittir. Tellâllık Harcı, taşınmazın aynından doğan vergiler satış bedelinden ödenir.

3- İpotek sahibi alacaklılarla diğer ilgilerin (*) bu gayrimenkul üzerindeki haklarını özellikle faiz ve giderlere dair olan iddialarını dayanağı belgeler ile (15) gün içinde dairemize bildirmeleri lazımdır; aksi takdirde hakları tapu sicil ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4- Satış bedeli hemen veya verilen mühlet içinde ödenmezse İcra ve İflas Kanununun 133 üncü maddesi gereğince ihale feshedilir. İhaleye katılıp daha sonra ihale bedelini yatırmamak sureti ile ihalenin feshine sebep olan tüm alıcılar ve kefilleri teklif ettikleri bedel ile son ihale bedeli arasındaki farktan ve diğer zararlardan ve ayrıca temerrüt faizinden müteselsilen mesul olacaklardır. İhale farkı ve temerrüt faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın dairemizce tahsil olunacak, bu fark, varsa öncelikle teminat bedelinden alınacaktır.

5- Şartname, ilan tarihinden itibaren herkesin görebilmesi için dairede açık olup gideri verildiği takdirde isteyen alıcıya bir örneği gönderilebilir.

6- İİK.nun 127.maddesi gereğince ilanın birer sureti borçluya ve alacaklıya ve taşınmazın tapu siciline kayıtlı bulunan ilgililerin tapuda kayıtlı adresleri varsa o adreslerine tebliğ olunur. Adresin tapu da kayıtlı olmaması halinde varsa adres kayıt sistemindeki adresleri tebligat adresleri olarak kabul edilir. Bunların dışında ayrıca adres tahkiki yapılmaz, gazete de veya elektronik ortamda yapılan satış ilanı tebligat yerine geçer, işbu ilan tebligat yapılması gerekip de tebligat yapılamayanlara ilanen tebliğ yerine geçerlidir.

7- Satışa iştirak edenlerin şartnameyi görmüş ve münderecatını kabul etmiş sayılacakları, başkaca bilgi almak isteyenlerin 2019/577 Esas sayılı dosya numarasıyla müdürlüğümüze başvurmaları ilan olunur.

Kaynak: Milat Gazetesi, 14.05.2019

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner277

banner276