Tarla ve arsa kiralama ve satışı yapılacak

Tarla ve arsa kiralama ve satışı yapılacak

Elbistan Milli Emlak Şefliği, tarla ve arsa kiralama ve satışı için ihaleye çıktı

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Elbistan Kaynarca Gazetesi 13 Eylül 2019)

ELBİSTAN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

 1. Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin maliki bulunduğu, ilanın (A) bölümünde bulunan taşınmaz malın kiralama ihalesi ile ilanın (B) bölümünde bulunan taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle karşılarında gösterilen tarih ve saatlerde Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda Malmüdürü makam odasında ihale edilecektir.

 1. İhaleye iştirak etmek isteyenler ihale saatine kadar;

 1. Geçici Teminat, ( Tedavüldeki Türk parası, Mevduat ve Katılım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz Teminat Mektupları ( teyit yazısı ile birlikte ) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri )

 1. Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgah Belgesi ),

 1. Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

 1. Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve nüfus cüzdan suretini vermeleri ( Aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşundan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzelkişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzelkişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

 1. 4706 sayılı kanunun 4916 sayılı kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL‘ yi, geçmesi halinde en az ¼ ‘ü peşin, geri kalan kısmı en fazla iki yılda ve Kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

 1. İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

 1. Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 37 nci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır.

 1. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı idare ve komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

 1. Hazineye ait taşınmazların satışı KDV’ye tabi olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim, harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 ( Beş ) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

 1. Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İLAN OLUNUR

Not: İhale ilanı www.milliemlak.gov.tr internet adresinde de görülebilir.

 1. A ) TAŞINMAZ MAL KİRALAMASI

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

Mevkii

Yüzölçümü
( m² )

Hazine Hissesi

İmar Durumu


Kiralama Amacı

İlk Yıl Tahmini Kira Bedeli
(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

1

3535

Büyükyapalak

--- / 3227

Tarla

Kayapınar Yolu

56.436,00

Tam

İmarsız

Tarım Arazisi

2.600,00

780,00

25.09.2019

09:00


B) TAŞINMAZ MAL SATIŞI

Sıra No

Dosya No

Mahallesi

Ada / Parsel No

Cinsi

Mevkii

Yüzölçümü
( m² )

Hazine Hissesi

İmar
Durumu

Tahmini Bedeli
(TL)

Geçici Teminat (TL)

İhale Tarihi

İhale Saati

2

9517

Kümbet

937 / 21

Arsa

-----

116,28

Tam

(A-3) Konut Alanı

67.500,00

20.250,00

25.09.2019

09:10

3

7767

Kümbet

938 / 20

Arsa

Tekkeyeri

98,09

Tam

(A-3) Konut Alanı

50.000,00

15.000,00

25.09.2019

09:20

4

7778

Kümbet

938 / 21

Arsa

Tekkeyeri

123,37

Tam

(A-3) Konut Alanı

62.500,00

18.750,00

25.09.2019

09:30

5

9408

Bakış ( Güneşli )

141 / 255

Arsa

Köycivarı

161,28

Tam

(A-2) Konut Alanı

3.000,00

900,00

25.09.2019

09:40

6

9409

Bakış ( Güneşli )

141 / 256

Arsa

Köycivarı

36,36

Tam

(A-2) Konut Alanı

700,00

210,00

25.09.2019

09:50

7

9928

Bakış ( Güneşli )

276 / 5

Arsa

Köyiçi Haraba

2.938,82

Tam

(A-2) Konut Alanı

62.100,00

18.630,00

25.09.2019

10:00

8

8305

Izgın

115 / 7

Arsa

Topraklık

1.133,82

Tam

(A-2) Konut Alanı

22.500,00

6.750,00

25.09.2019

10:10

9

10406

Izgın

117 / 9

Arsa

-----

502,42

Tam

(A-2) Konut Alanı

10.000,00

3.000,00

25.09.2019

10:20

10

10405

Izgın

117 / 10

Arsa

-----

538,31

Tam

(A-2) Konut Alanı

10.500,00

3.150,00

25.09.2019

10:30

11

10393

Izgın

126 / 6

Arsa

-----

643,74

Tam

(A-2) Konut Alanı

12.500,00

3.750,00

25.09.2019

10:40

12

10394

Izgın

126 / 7

Arsa

-----

566,62

Tam

(A-2) Konut Alanı

11.000,00

3.300,00

25.09.2019

10:50

13

10392

Izgın

126 / 8

Arsa

-----

717,14

Tam

(A-2) Konut Alanı

14.000,00

4.200,00

25.09.2019

11:00

14

9503

Izgın

133 / 1

Arsa

Topraklık

523,92

Tam

(A-2) Konut Alanı

14.000,00

4.200,00

25.09.2019

11:10

15

9506

Izgın

133 / 10

Arsa

Topraklık

544,35

Tam

(A-2) Konut Alanı

14.500,00

4.350,00

25.09.2019

11:20

16

3659

Beyyurdu

101 / 30

Hali Arazi

İnceöz

14.300,00

Tam

İmarsız

69.500,00

20.850,00

25.09.2019

11:30

17

3699

Beyyurdu

122 / 3

Hali Arazi

Köyiçi

445,90

Tam

İmarsız

2.500,00

750,00

25.09.2019

11:40

18

3692

Beyyurdu

128 / 6

Hali Arazi

Köyiçi

460,71

Tam

İmarsız

2.500,00

750,00

25.09.2019

11:50

19

10179

Yalıntaş

103 / 70

Ham Toprak

Köyüstü

12.289,86

Tam

İmarsız

41.000,00

12.300,00

25.09.2019

14:00

20

5864

Alkayaoğlu

102 / 11

Hali Arazi

Köyiçi

37.228,00

Tam

İmarsız

149.000,00

44.700,00

25.09.2019

14:20

21

7860

Karahasanuşağı

128 / 25

Ham Toprak

Hasanali Çayı

3.383,29

Tam

İmarsız

11.500,00

3.450,00

25.09.2019

14:30

22

3916

Köşk

145 / 3

Arsa

Köyiçi

860,17

Tam

İmarsız

4.500,00

1.350,00

25.09.2019

14:40

23

2977

Ovacık

132 / 4

Ham Toprak

Sarsap

1.616,33

Tam

İmarsız

12.500,00

3.750,00

25.09.2019

14:50

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor