AEL İÇİN POLİÜRETAN ELASTOMER SIYIRICI İMALİ YAPTIRILACAK

AEL İÇİN POLİÜRETAN ELASTOMER SIYIRICI İMALİ YAPTIRILACAK
Kahramanmaraş’ta bulunan Afşin – Elbistan Linyitleri İşletmesi tarafından işletmenin ihtiyacı olan Poliüretan Elastomer Sıyırıcı İmali işi ihaleye çıkarıldı.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünün, Resmi Gazete’nin (7 Haziran 2018 tarih ve 30444 sayılı) nüshasında yayımlanan ilan şöyle

 

POLİÜRETAN ELASTOMER SIYIRICI İMALİ İŞİ İHALE EDİLECEKTİR

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve Faks Numarası    :  0 344 524 22 82/0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  [email protected]

2 - İhale Konusu Malın

 

a) Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

Poliüretan Elastomer Sıyırıcı İmali

2500 Adet

2018-276290

TER-AEL-2018-0119

150,00- TL

29/06/2018

             

 

b) Teslim Yeri                           :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale Usulü                            :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  29/06/2018 - Saat: 14:00

c) İhale Dokümanlarının

    Görülmesi ve Temini             :  AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde (www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin - Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks:0 344 - 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. (İmza sirküleri, isteklinin Ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, ihale dokümanının satın alındığına dair belge, iş deneyim belgesi veya kapasite raporu, ISO 9001:2008 Kalite Yönetim Sistemi belgesi veya ISO/TS 16949 belgesi)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14:00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, İhale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EÜAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

5010/1-1

 

Güncelleme Tarihi: 07 Haziran 2018, 15:11

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor