ASENKRON ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAK

ASENKRON ELEKTRİK MOTORU SATIN ALINACAK
Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün satın alma ilanına göre; 2016/304833 sayılı dosya ile çıkılan ilan ile Müdürlüğün ihtiyacı olan Asenkron elektrik motorunun alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ), Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğünün ihtiyacı olan Asenkron Elektrik Motorunun alımını açık ihale usulü ile ihale edecek.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlanan EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğünün satın alma ilanına göre; 2016/304833 sayılı dosya ile çıkılan ilan ile Müdürlüğün ihtiyacı olan Asenkron elektrik motorunun alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecek.

 

İLAN ŞÖYLE

 

Afşin Elbistan B Termik Santrali İşletme Müdürlüğümüzün ihtiyacı olan Asenkron elektrik motorunun alımı ihalesi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

 

İhale Kayıt Numarası: 2016/304833

 

1 - İdarenin;

a) Adres: EÜAŞ Afşin- Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası: 0 344 524 26 75-76-77 - 0 344 524 25 80

c) Elektronik posta adresi: [email protected]

 

2 - İhale konusu malın;

a) Niteliği, türü ve miktarı: Mal alımı, Asenkron elektrik motoru, 1 adet

b) Teslim edileceği yer: EÜAŞ Afşin-Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

 

3 - İhalenin yapılacağı;

a) Yer: EÜAŞ Afşin - Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Tarihi ve saat: 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14:00

 

4 - İhale dokümanı:  (Dosya No: AEBS 2016/50)

 

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler idari şartnamenin 7. maddesinde belirtilmiştir.

İhale dokümanı EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Çoğulhan Mahallesi-Afşin/KAHRAMANMARAŞ adresinde görülebilir ve istenildiği takdirde 30 TL (KDV dahil) karşılığında bu adresten alınabilir. İhaleye teklif verecek isteklilerin ihale dokümanını satın almaları zorunludur.

 

6 - Teklifler 31/08/2016 Çarşamba günü saat 14:00'e kadar EÜAŞ Afşin Elbistan B Termik Santralı İşletme Müdürlüğü Muhaberat Servisine verileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.

 

7 - İhale ile ilgili bilgilere www.euas.gov.tr’den ihaleler bölümünden ulaşılabilir.

 

8 - Bu ihale EÜAŞ satın alma ve ihale yönetmeliği hükümleri doğrultusunda yapılacaktır.

Güncelleme Tarihi: 14 Ağustos 2016, 12:30
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER