TAMBUR GÖVDESİ İMALI İHALE EDİLECEK

TAMBUR GÖVDESİ İMALI İHALE EDİLECEK
Elektrik Üretim Anonim Şirketi (EÜAŞ) Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri (AEL) İşletme Müdürlüğü, 58 adet tambur gövdesi imalını ihaleye çıkardı.

Resmi Gazete’nin bugünkü (12 Mart2018 tarih ve 30358 sayılı) nüshasında yer alan EÜAŞ’nın “Tambur Gövdesi İmali İhale”sine göre; 200 TL şartname bedeli olan ihale 4 Nisan 2018 günü yapılacak. İhale ilanı şöyle:

 

TAMBUR GÖVDESİ İMALİ İHALE EDİLECEKTİR

 

Elektrik Üretim Anonim Şirketi Genel Müdürlüğü Maden İşletmeleri Daire Başkanlığı Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğünden:

Aşağıda özellikleri belirtilen malzemelerin alımı işi açık ihale usulü ile ihale edilecektir.

1 - Teşekkülün;

a) Adres                                     :  AEL İşletme Müd. Afşin/KAHRAMANMARAŞ

b) Telefon ve faks numarası      :  0 344 524 22 82 / 0 344 524 22 80

c) Elektronik Posta Adresi         :  [email protected]

2 - İhale konusu malın

 

a)

Niteliği ve Türü

Miktarı

İhale Kayıt No

Dosya No

Şartname Bedeli

İhale Tarihi

1

TAMBUR GÖVDESİ İMALİ

58 ADET

2018-97944

TER-AEL-2018-0034

200,00-TL

04/04/2018

 

b) Teslim yeri                            :  AEL İşletme Müdürlüğü Merkez Ambarı

c) Teslim Tarihi                         :  Teknik Şartnamede termin planı bulunmuyor ise istekliler belirtecektir

d) İhale usulü                             :  Açık İhale Usulü.

3 - İhalenin

a) Yapılacağı Yer                       :  AEL İşletme Müdürlüğü İhale salonu.

b) Tarihi ve Saati                       :  04/04/2018 Saat: 14.00

c) İhale Dokümanlarının Görülmesi ve Temini: AEL İşletmesi Satınalma Şube Müdürlüğü

4.1. İhale dokümanı (Teklif İsteme Belgeleri) aşağıda belirtilen adreslerde ve Şirketimizin İnternet Sitesinde(www.euas.gov.tr) bedelsiz olarak görülebilir. Ancak ihaleye teklif verecek olanların İhale dokümanını satın alması zorunludur.

4.2. Konu ile ilgilenen teklif sahipleri, İhale Dokümanı (Teklif İsteme Belgelerini) bedelini Vakıfbank (Elbistan Şb. Hesap No): TR92 0001 5001 5800 7286 0069 13 no’lu hesabına yatırıldığına dair, üzerinde ihale konusu iş ile ilgili istekli firma bilgilerinin yer aldığı banka dekontu ile müracaat edildiği takdirde, aşağıda belirtilen adreslerden temin edilebilir:

EÜAŞ Afşin-Elbistan Linyitleri İşletme Müdürlüğü (Faks: 0 344 524 22 80)

Afşin/KAHRAMANMARAŞ

5 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler.(İmza Beyannamesi veya imza Sirküleri, İsteklinin ortak girişim olması halinde şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen Ortak Girişim Belgesi, İhale dokümanının satın alındığına dair belge, Kapasite Raporu, İş Deneyim belgesi (teklif tutarının %20'inden az olmamak üzere) Bu iki belgeden birinin sunulması yeterlidir. İsteklinin kendi malı olan makine, teçhizat ve diğer ekipmanları gösterir belge, İsteklinin Ruhsat, Demirbaş veya Amortisman Defterinde kayıtlı olması gereken tezgâh Listesi: 3 boyutlu döner tablalı borweks tezgahı, Tamburları işleyecek kapasitede torna tezgahı. (Minumum işleme kapasitesi Q 1000x2200 olacaktır.)

6 - İstekliler teklif ettikleri bedelin %3 (Yüzde üç)’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.

7 - Teklifler, ihale tarihi saat 14.00’a kadar AEL İşletme Müdürlüğü Genel Muhaberatına verilebileceği gibi, İadeli Taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. (Postadaki gecikmeler dikkate alınmaz.)

8 - Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.

9 - İş bu ihaleler 4734 sayılı Kanunun 3.g maddesi kapsamında olduğundan, EUAŞ Genel Müdürlüğü Satın alma ve İhale Yönetmeliği hükümlerine göre yapılarak neticelendirilecektir.

2237/1-1

 

Güncelleme Tarihi: 12 Mart 2018, 12:45

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor