lida yorumları

06
Nis 2020
“Çağdaş uygarlık” yâni tanrısız Batı yasakladığı ölümü durduramıyor

'Tanrı öldü” deyip kendini 'Tanrının” yerine koyan modern dünyanın 'küresel” paganları ölümü yasaklamıştı. 'Yasaklanmış ölümü” durduramıyor modern dünyanın 'bilimsel”, kapitalist ve vahşî şefleri....

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2020
Sağanak gibi gelen ölüm baharın işaretidir

Ölümle imtihan oluyor insanlık. Dinimizde ölümü hatırlamak, ölüm sonrasına hazırlık yapmak tavsiye edilir. Ölüm hasım değil, ilâhî bir emir, bir dost… 'Allah tarafından ezelde takdir olunan” mukadder bir hâdise ve sonsuz âleme...

MAKALEYİ OKU
26
Mar 2020
İsrafil’in sûr’u öttü ölüm koşa koşa geliyor

İsrafil'in sûr'u öttü, ölüm koşa koşa geliyor. Ölüler modern dünyayı terk ediyor. Allah'sız modern dünyanın her yeri tabut dolu. Her yer tabut, her yer ölü. İnananlar daha çok îman ediyor şimdi; dillerinde 'İnna lillâhi...

MAKALEYİ OKU
23
Mar 2020
Ölümle aranız nasıl?

Müslüman olmanın altı şartını zikrettiğimiz Âmentü duasında 'Vel ba'sü ba'del mevti hakkun…” (öldükten sonra dirilmeye inanıyorum) deyip de ölümden korkmak, ölüm bana geç gelse demek, küçüklüktür. Ölüm tefekkürü...

MAKALEYİ OKU
19
Mar 2020
Modern dünyalılar ölüm karşında dehşete düşerler

Modern, yâni geniş mânasıyla seküler, pozitivist, agnostik, deist, materyalist zihniyetli insanlar ölüm denince ürperirler, tir tir titrerler. Çünkü Müslümanca yüreği yok onların. 'Ölüm aklıma geldikçe korkuyorum” diyen modern zihniyete...

MAKALEYİ OKU
17
Mar 2020
Modern dünyanın sonu geldi, Rabbime şükürler olsun kurtuluyoruz!

Modern dünyanın sonu geldi, kurtuluyoruz! Rabbime şükürler olsun! Tertemiz yaratılan dünyaya ettiği kötülükler ayağına dolaştı, bumerang kendini vurmaya başladı. Koronavirüs karşısında korku, kargaşa ve hezimet içinde debeleniyor modern...

MAKALEYİ OKU
13
Mar 2020
28 Şubat’ın darbeci kurtlarıyla kuzuyu yedikten sonra çobanla ağlayanlar

28 Şubat 1997, darbeci generallerin meşru hükümete darbe yapıp, millete zulmettikleri meşum bir târihtir. Bu şenî darbe yıllarında kurtlaşan darbeci generallere yaltaklananları, sonra da milletin arasına karışıp 'benim mazlum milletim!”...

MAKALEYİ OKU
09
Mar 2020
Dünya kadınlar günü millî ve yerli değildir

8 Mart Dünya Kadınlar Günü 185O'li yıllarda vahşi kapitalizmin sistemleştiği Batılı ülkelerin fabrikalarında kötü şartlarda köle gibi çalıştırılan kadınların haklarını aramak için başlattıkları grevlerle kazandıkları 'sosyo-ekonomik”...

MAKALEYİ OKU
08
Mar 2020
“Savletinle titresin” düşman ey Türk ordusu!

Bu ülkede otuz yıldır Türk askerleri ve polisleri şehit olur, sakat kalır ve bir hânede yazgısına râzı bir şekilde yaşarlar. Müslümanlığı ve Türk devletine sadâkatiyle temayüz etmiş, kıt kanaat geçinen vatansever ailelerin çocukları...

MAKALEYİ OKU
04
Mar 2020
“Şu kopan fırtına Türk ordusudur Yâ Rabbi”

Ümmeti içinde Hazreti Peygamber Efendimiz'i en çok seven, İslâm'ın Bayraktarı, Hâdimül Harameyn olan Osmanlı Türklerinin şanlı ordusu Mehmetçik serhat boylarında cenk ediyor aşk ile…                                                                       ...

MAKALEYİ OKU
28
Şub 2020
Şehitler geliyor! Anaların babaların yüreklerini tutun

Alçak Esad rejimi ve kalleş Moskof kâfirinin saldırısıyla Mehmetçiklerimiz Suriye'de şehit düştüler. Acımız büyük, feryadımız göklere ulaştı. İnna Lillâhi ve İnnâ İleyhi Raciûn. Savaş ve terör Mehmed Âkif'in dediği...

MAKALEYİ OKU
24
Şub 2020
Kim “gezi” eylemlerini ve çapulcularını savunuyorsa haindir

Taksim, yâni 'Gezi” 'eylemleri” büyük bir cinayet, büyük bir fitneydi! Böyle bir fitnenin safında yer almak, geleceğin Müslüman Türk ülkesini Batı'ya, Haçlılara, yâni derin küffara ve onların Türkiye'deki hempalarına...

MAKALEYİ OKU
20
Şub 2020
Maraş millî mücadelesi düşman devletlerini birbirine düşürüyor

Mondros Mütarekesi'nin şartları dikkate alındığında, İstiklâl Harbi'nin ilk ve önemli müdafaasının Maraş müdafaası olduğu anlaşılır. Millî Mücadele'nin ilk kıvılcımının Maraşlıların işgalci Fransızlara karşı...

MAKALEYİ OKU
14
Şub 2020
“Gök ekin gibi biçilen” şehitlerimiz

Savaş ve terör Mehmed Âkif'in dediği gibi 'Ölüm indirmede gökler, ölüm püskürmede yer.” İslâmlaşmış topraklar mânasına gelen vatan bu için asırlardır şehit veren başka kaç ülke vardır? Bütün bir Batı'ya karşı...

MAKALEYİ OKU
12
Şub 2020
Maraş Maraş derler kahramanlığın adına

Asırlardır kâfir ayağı değmemişti İslâmların yurdu Maraş toprağına. Fransız ve ellik gâvurunun şeameti kol geziyordu sokaklarında. Semâlarında kara bulutlar dolaşıyordu. Düşman gelip dayanmıştı şehr-i Maraş'ın kapılarına....

MAKALEYİ OKU
10
Şub 2020
Maraş millî mücadelesinin Anadolu’daki tesirleri

1920 Maraş müdafaasının İtilaf Devletleri'nin geri çekilme yönündeki kararlarına tesirlerinin yanında, Anadolu'daki tesirleriyle İstiklâl Harbi'nin, yâni millî direnişin başlangıcı olmuştur. Millî şuurun cihada dönüşmesi...

MAKALEYİ OKU
07
Şub 2020
Batılı devletlerin gazetelerinde Maraş millî mücadelesi

İstiklâl Harbi'nin, yâni Millî Mücadele'nin Anadolu'daki ilk kıvılcımı olan Maraş-Fransız Harbi'nin Maraşlıların zaferiyle sonuçlanması İtilâf (Batı) Devletlerini gerek politika, gerekse 'emperyalist paylaşım”...

MAKALEYİ OKU
04
Şub 2020
Maraş millî mücadelesinde gönüllü bir çete: Cennet Ali

Dağları cam kırığı soğuk bir ayaz kuşatmıştı Fırnız ve Suçatı'nın yamaçlarında. Soğuk, ölüm ve korku kol geziyordu. Bu amansız mevsimde kurt ve çakal ulumaları duyuluyordu beyaza bürünmüş vâdide. Tekirsuyu, Suçatı'ndan...

MAKALEYİ OKU
27
Oca 2020
Ermeni Şükrü’nün Maraşlılara ihâneti

Maraş vilayetine bağlı Zeytun kazası, sonraki adıyla Süleymanlı'da başlayan 1895 Ermeni İsyanı Müslüman katliamının adıdır. Ermenilerce plânlanmış vahşet dolu bu isyanda yüzlerce Maraşlı Türk katledilir. Zeytun İsyanları yağmacılık...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
İslâm dünyası da Türk dünyası da Doğu Türkistan’a sağır

Ey İslâm dünyâsı! Doğu Türkistanlılar katlediliyor, nüfus yapısı değiştiriliyor, haberiniz yok mu? Zulme karşı duran 'İslâm dünyası” var mı gerçekten? 'İslâm dünyası” ne kadar geçersiz bir isim bugün. Birbirini etini...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
“Çin İşkencesinin Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı: Doğu Türkistan”-2

Doğu Türkistan'ın Çin işgalinde yaşadıklarını, buradaki Türklerin dinî ibadetten tutun da, kimlik, kültür asimilasyonu, ad, soyad değiştirilmesi, çocuk sayısının azaltılması gibi deccalin bile aklına gelmeyeceği zulüm çeşitlerini...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2020
Yılbaşı kutlama pespâyeliği cumhuriyetle resmîleşti

'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi” nin 4. cildinin 'Cumhuriyet dönemi kültür sanat ve sosyal hayat” bölümünden aldığımız notlardan Batılılaşmanın bir parçası olan yılbaşı kutlamalarına dair dehşet...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Kumarbaz cumhuriyet’in murdar millî piyangosu

İnsanımızın ahlâkını yozlaştıran bir mihrak arıyorsanız 'Millî Piyango İdaresi” ne gidin. 'Millî Piyango Çekilişi” cühelâ zümresinin parasını murdar eden 'yasal” bir kumar odağı ve devlet eliyle kumar oynatmanın...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2019
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyetin şefleri yoktu

27 Aralık 1936, Mehmed Âkif'in vefat ettiği târihtir. Âkif'in cenazesinde Altı Ok Cumhuriyeti'nin lâdinî resmî zevatı, bir başka ifadeyle İstiklâl Savaşı'nda ona irşad vazifesi verip sonra 'mürteci” diyen Kemalist...

MAKALEYİ OKU

banner219

banner220

banner223

Canlı Skor

banner224

banner217