20
Eki 2020
Türk şiirinin beyaz kartalı Bahaettin Karakoç

Bahaettin Karakoç, anadan doğma şairdir. Sonradan olmuş bir şair değildir. Kendi ifadesiyle 'Kâlübelâdan beri muhacirim ben / Her nereye gitsem Ensar karşıladı / Bir at, bir kurt, bir yılan anladı da / Kendi cinsimden olanlar anlamadı...

MAKALEYİ OKU
15
Eki 2020
Muhafazakâr iktidarın medeniyetle imtihanı

Cumhuriyet Batılılaşmasının hedef tayin ettiği Avrupa modernleşmesinin neticesi olarak Türkiye'de toplum ve devlet düzeninin sekülerleşmesi mukaddesatçı-muhafazakâr iktidara rağmen ilerlemeye devam ediyor. İslâm değerlerini kamuya ve...

MAKALEYİ OKU
06
Eki 2020
Vatan millet din birdir Türklere

Türkiye'nin varlığı noktasından içinde bulunduğumuz asrın ve ileri zamanların tehlikelerinden birinin de vatansızlık olduğunu millî şuuru en zayıf zümreler dahi fark etmiştir. Bizim esef ettiğimiz, vatansızlık düşüncesini 'milletim...

MAKALEYİ OKU
23
Eyl 2020
Modernliğin ve sekülerliğin kıskacında yozlaşan Müslümanlar

Kim demiş Türkiye'nin yekpâre bir dindar bir ülke olduğunu? Eskidendi o! Dinimizden neşet eden gelenek ve ahlâka sıkı sıkıya bağlılık ve titizlik mâzideydi. Modernliğin hızla yayılması ve önlenemez hâkimiyeti karşısında dindarlık...

MAKALEYİ OKU
15
Eyl 2020
Darbeci ve nü-sever general Evren’in akıbeti

Kanlı 12 Eylül Darbesi'nin cebrî ve askerî gücü sayesinde gayr-ı meşru cumhurbaşkanı olan general Evren'in, 'Darbe yapmak anayasada suç değildir. Kurucu iradeleri yargılamak, ihtilâlcinin bir başka ihtilâlci tarafından yargılanmasıdır”...

MAKALEYİ OKU
08
Eyl 2020
Batı’nın oğulları

Batı'nın oğullarının hikâyesi, ailesinin ve hânesinin kimliğini redd-i miras eden oğulların hikâyesidir. Türkiye'de Müslüman kimliğinden utananlara, Osmanlı-İslâm medeniyetini hâkir görenlere, Tanzimat'tan Cumhuriyet'e...

MAKALEYİ OKU
02
Eyl 2020
Doğu’nun yedinci oğlu olmak

Sezai Karakoç'un 'Zamana Adanmış Sözler / Şiirler-5” kitabındaki 'Masal” şiiri Müslüman Doğulu bir babanın Batı'ya ve Batı'nın Müslüman Doğu'ya bakışını anlatır. Müslüman Doğu'yla Batı'nın...

MAKALEYİ OKU
24
Ağu 2020
Bir başka virüs: modernizmin ihtiyaç tuzağı

Etrafımız tuzaklarla dolu. Neonlu tabelalar ve aldatıcı ışıklarla donatılmış caddelere çıktığınızda nefsinize hâkim olun. Her adımda 'İhtiyaç tuzağına” düşebilirsiniz. Modern kapitalizme göre ihtiyacın eni boyu belli değil,...

MAKALEYİ OKU
18
Ağu 2020
“İstanbul Sözleşmesi” aile yapımıza ihânettir

İstanbul sözleşmesi Batı'ya verilmiş sosyo-kültürel bir tâviz anlaşması ve Müslüman Türk aile yapısının köküne dinamit konmasıdır… Bir kuşak sonra görülecektir ki, Türk aile yapısı Müslüman görünümlü Avrupalı aile,...

MAKALEYİ OKU
12
Ağu 2020
Modern inkıraz: Dijital insan dijital hayat

Her devrin kendine has inkırazları var. Müslüman toplumu da saran modernlik virüsünün girdiği yeri yozlaştırması bu asrın inkırazlarındandır. Modern inkırazlar hazret-i insan vasfını vurup vurup düşürüyor. Homomakine yahut homotelefon...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2020
Modernizmin yalnızlaştırmasına karşı dostluğa sarılın

Modernlerin dostu yoktur, 'partner”leri, yâni ruhsuz hayatlarının ortakları vardır. 'Tanrılarından” koptuklarından bu yana dostluğu ve dost olmayı unuttular. Ulvî olanı terk ettikleri içindir ki modernler birbirlerine dost değildir....

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2020
Kurban günündeyiz, İbrahim ve İsmail olmaya çağrılıyoruz

Kurban günündeyiz. İbrahim ve İsmail olmaya çağrılıyoruz. Kurbanlık hayvanımızı keserken, Hz. İbrahim gibi olmalı ve nefsimize de çalmalıyız bıçağı. İsmail'i kurban ederken içimizdeki 'ben” i de, Allah'ı unutturan...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2020
Hakk’a tapan Türk milletinin Ayasofya’da kutlu Cuma’sı…

Kemalist rejimden zulüm gören milletin yüreği soğuyacak bugün. Kutlu Cuma Ayasofya'da eda ediliyor. İstiklâlimiz ve şiarımız olan Hakk'a tapan Türk milleti bu Cuma Ayasofya'da cemaat oluyor. Kemalizm'in 86 yıldır esaret altında...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2020
Sevinin! Kemalist cumhuriyetin Ayasofya inkılâbı yürürlükten kaldırıldı

Ayasofya'yı Bizans Müzesi yapan Kemalist Cumhuriyetin yüz çivisinden bir çekildi nihayet. Kemalizm'in bir çivisini çekip atmak, Kemalist inkılâplardan canı yanan, millî değerleri reddedilen, ezan-ı Muhammedîsi 'Tanrı uludur…”...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2020
Darbeci generallere karşı selâ, ezan, millet

Kanlı ve menfur 15 Temmuz darbecilerinin hesap edemedikleri üç şey vardı: Selâ, ezan ve millet. Üçü de din-i İslâm'dan neşet eden mefhum ve vecibe… Darbeciler bu üç ulvî değeri bilemediler. Çünkü 1932'den bu yana ezan, selâ...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2020
Ayasofya Câmii’ne vurulan esaret zinciri kırıldı

Ayasofya'nın seksen altı yıllık esaret zinciri nihayet kırıldı. Ayasofya'yı esaretten kurtarmak, varlığının ve meşruiyetinin gerekçelerinden biri olan devlet ve hükümet nihayet hamle yaptı. Türk devletinin hâkimiyet şartlarından...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2020
Ayasofya açılmadığı için istiklâlimiz tam değildir

Ayasofya dâvasını eskiden kalem ehli ve usta tarihçiler yazıp konuşurlardı. Hayırlı gördüğümüz bir seda çıkmaya başladı bugünlerde. İnşallah şuurlu ve samimidir. 89 yıldır (1931) Müslüman ibadetine kapalı, 86 yıl önce (1934) Bizans...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2020
Ayasofya’nın esaret zinciri ne zaman kırılacak?

Ayasofya'nın seksen altı yıllık esaret zincirini kim kıracak? Ayasofya'yı esaretten kurtarmak varlığının ve meşruiyetinin gerekçelerinden biri olan devlet ve hükümet ne zaman hamle yapacak? Ayasofya esir ve mahzun. Türklerin hakanı...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2020
Çok kimlikli toplum değil, tek kimlikli Türk milletiyiz

İslâm'ın bayraktarı ve hâdimülharameyn sıfatını haiz olan, bin yıl önce bu toprakları vatanlaştırıp darüislâm kılarak Türklerin ülkesi ve Türklerin Devleti yapan ve Müslüman aynı mânaya gelen Türk milletine 'Türkiye toplumu”...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2020
Bir devrin şairi Abdurrahim Karakoç

7 Haziran 2012'de Hakk'a uçan Abdurrahim Karakoç'un (1932-2012) vefat yıldönümündeyiz. Şiirleriyle millî, yâni İslâmî dâvası olan her grubun yiğit sesiydi Abdurrahim Karakoç. Sülâlace şair olan Karakoç'un ilk şiirleri...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Kunta Kinte’nin çocukları sarı katil Amerika’ya başkaldırdı

On altıncı asırdan bu yana dünyadaki bütün cinayetlerin, bütün katliamların ve sömürgeciliğin baş faili katil Amerika, yâni gâvurun 'alçak sarısı” milyonlarca insanın katliamından sorumlu puro içen fötr şapkalı, sarı bir katil… ...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2020
İstanbul Sözleşmesi aileyi parçalama plânıdır

Avrupa Birliği'nin modern-laik sömürge statüsüne sahip ülkelere dayatmalarından biri olan ve Sevr Anlaşması'nın sözde 'medenî” cephesini ifade eden bu sözleşme Müslüman Türk aile yapısını parçalama plânıdır. ...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2020
Hüzünlü bir bayramdayız “bayramlar bayram olsun”

Ne yazık ki birbirine siyasî menfaat için dost olan İslâm dünyasının kan tutmuş hâli yüreğimizi kanatıyor. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Afganistan'da ve daha nice İslâm ülkelerinde hem düşman Batı eliyle, hem kendi...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
“Ağlayın, su yükselsin! belki kurtulur gemi”

Bütün peygamberler ağlamıştır. Ağlamak, gül kokulu Efendimiz aleyhissalâtüveselâmın ümmeti ve vefat eden oğlu İbrahim için döktüğü mübarek gözyaşlarıdır, Allah'tan kuluna hediyedir, Hz. Yakub'un gözlerinden akan Yusuf'tur....

MAKALEYİ OKU

Canlı Skor