16
Ağu 2019
Milletçe çürüyüşümüzü, inkırazımızı yazan bir mektup

Ey azizan! Ey analar babalar! Ey devlet ve hükümet erkânı! Ey âlimler, hocalar ve millet çocuklarının mesuliyetini yüreğinde taşıyan her kademedeki idareciler! Cemiyet yapımıza, vicdanlarımıza, yüreklerimize, insanlığımıza, devlet muamelemize...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2019
Her kurban İsmail’dir, İsmail’iniz yanınızda mı?

Kurban günündeyiz. İbrahim ve İsmail olmaya çağrılıyoruz. İsmail'in boynuna bıçağı süren İbrahim gibi olmalı bugün. İbrahim gibi tutmalı bıçağı. İsmail'den kurbanlar geçiyor yüreğimizin üstünden. Her yer İsmail, her...

MAKALEYİ OKU
07
Ağu 2019
Kimi etine tâlib olur İsmail’in, kimi adanmışlığına

Kimi etine tâlib olur İsmail'in, kimi adanmışlığına… Fakîr, İsmail'in adanmışlığına tâlib. Hacc sûresi, 37. âyetin buyurduğu üzere, 'Onların ne etleri ne de kanları Allah'a ulaşır; fakat O'na sadece sizin...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2019
Bir buğday yetiştiricisi bir darbeci generalden değerlidir

Bir buğday yetiştiricisinin, bir maden işçisinin emeği, darbeci bir generalin statüsünden değerlidir. İhtiyacı için ekmek çalan, namusu için katil olan bir insan darbeci bir generalden asildir. Bir buğday yetiştiricisi en iyi buğdayı yetiştirmekle,...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Batı’nın eliyle yapılan askerî darbeler

Her darbenin ardında İslâm ülkelerini parçalamaya çalışan Siyonizm ve Amerika vardır. Daha fazla silah satmak ve daha fazla sömürmek… Daha trajik olan ise, bu şenî darbe ve katliam karşısında İslâm ülkelerinin idarecileri dirayet ve basiretlerini...

MAKALEYİ OKU
22
Tem 2019
Darbeci generaller şu şiiri okuyabilirler mi?

15 Temmuz şafağında, ey darbeci generaller size haddinizi bildirecek bir millet var karşınızda, diye nida ettiğimde şair Cahit Koytak'ın 'Mahrem bir soru soruyor bir anne bir generale” şiirini okuyarak yüreğimdeki öfke ateşini düşürmeye...

MAKALEYİ OKU
16
Tem 2019
15 Temmuz darbeci generallerin çöküşüdür

Bir zamanlar bu ülkede zulümkâr darbeci generaller hükümferma idi. Vesâyet rejimlerinde eziliyordu millet. Hak ve adâlet, sevgi ve merhamet yoktu despot iktidarlarında. Zulüm, zorbalık ve lâ-dinîlik hâkimdi. Tek Parti Dönemi'nde 'Tek...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2019
15 Temmuz darbeci generallerle milletin savaşıdır

15 Temmuz, bombalara karşı iman dolu göğüsleriyle tanklara karşı duran, bayraklarla sokaklarda nöbet tutan Müslüman Türk milletinin gözü dönmüş darbeci generalleri mağlûp edişidir. Tarih bu şanlı müdafaayı böyle yazacak. 15 Temmuz,...

MAKALEYİ OKU
12
Tem 2019
Darbeye karşı selâ, ezan, millet

Kanlı ve menfur 15 Temmuz darbecilerinin hesap edemedikleri üç şey vardı: Selâ, ezan ve millet. Üçü de din-i İslâm'dan neşet eden mefhum ve vecibe… Darbeciler bu üç ulvî değeri bilemediler. Çünkü 1932'den ezan, selâ ve millete...

MAKALEYİ OKU
09
Tem 2019
Türkler Arapça tabeladan değil, gâvurca tabeladan rahatsız olmalı

Resmî tâlimatla Suriyeli muhacirlerin işyerlerindeki 'Arapça tabelalar” kaldırılıp Latin harflerine dönüştürülüyor. Kemalist ulusalcıların Batılılaşma eksenli tavrına benzer bir tavır bu… Mevzumuz harf meselesidir, Suriyeli göçmenlerin...

MAKALEYİ OKU
04
Tem 2019
Doğu Türkistanlı talebelerden harç almak Türkiye’ye yakışmaz

Doğu Türkistanlı karındaşlarımız Çin emperyalizmi altında inim inim inliyor. Türkiye'de birkaç sivil kuruluş dışında ciddi bir tepki yok. Doğu Türkistan'da yürekler kan ağlarken, Türklüğün hâdimülharameyn ve cihan devleti...

MAKALEYİ OKU
28
Haz 2019
Ah, İstanbul! Seni CHP’li çocuğa vermişler

Ah, İstanbul! Seni Chp'li çocuğa vermişler, ağlanacak gün bugün. Ah kara kaderli İstanbul, seni ellere vermişler, gönlünü derde salmışlar. İstanbul'u eller aldı / gönlümü derde daldı. Sultan Fatih'in kızı İstanbul'u...

MAKALEYİ OKU
26
Haz 2019
Maraş türküsü bilmeyen Maraşlıya âşina değiliz

Başka mûsiki yokken daha, bu ülke bir baştan bir başa türkü söylenen bir vatandı. Maraşlılar, uzak cedleri gibi mayası türkülerle yoğrulmuş. Dolayısıyla Maraş ta türkü söylenen bir memlekettir. Maraş'ın kendine has türküleri...

MAKALEYİ OKU
21
Haz 2019
Batı’nın oğullarına meyletmeyin

Batı'nın oğullarının hikâyesi, milletinin kimlik ve medeniyetini redd-i miras eden oğulların hikâyesidir.      Türkiye'de Müslüman kimliğinden utananlara, Osmanlı-Türk İslâm medeniyetini hâkir görenlere,...

MAKALEYİ OKU
18
Haz 2019
Âmâ üstad Cemil Meriç: “insanlar kıyıcıydılar kitaplara kaçtım”

"Âmâ üstad" ifadesi fakirin 1979'dan bu yana ikinci bir adı gibidir. Kalbî bir bağlılıktı bu, hayâtına imrenmeydi… 'Âmâ üstad” diye hitabım, görmeyen gözlerine rağmen şeyhülkitap makamına yükselişine ta'zimdir… ...

MAKALEYİ OKU
12
Haz 2019
Abdurrahim Karakoç’tan dinlediklerim

Abdurrahim Karakoç'un şiirleri 1970'li yıllarda İslâmcı, milliyetçi, ülkücü siyasî ve fikrî gruplar arasında bir marş gibi okunurdu. Bu grupların siyasî liderleri Karakoç'u kendi cenahlarına çekmek için tâbir caizse kur...

MAKALEYİ OKU
07
Haz 2019
Hasan’a Mektuplar’dan Suları Islatamadım'a bir devrin şairi Abdurrahim Karakoç-1

Sahipliğini ve yayın müdürlüğünü şair Tayyib Atmaca'nın yaptığı 'Aylık Şiir Dergisi Hece Taşları” Haziran 2019 / 52. sayısını Meşrutiyet Dönemi de dâhil Cumhuriyet'in başından günümüze kadar gelenekli hece şiirinin...

MAKALEYİ OKU
31
Mayıs 2019
Darbeci generallerin çöküşü

Darbeci generallerin çöküşü Bir zamanlar bu ülkede zulümkâr darbeci generaller hükümferma idi. Vesâyet rejimlerinde eziliyordu millet. Hak ve adâlet, sevgi ve merhamet yoktu despot iktidarlarında. Zulüm ve zorbalık, Kemalizm ve lâ-dinîlik...

MAKALEYİ OKU
27
Mayıs 2019
“Ağlayın su yükselsin belki kurtulur gemi”

Ağlamak, Resûller Resûlü Efendimiz'in, vefat eden oğlu İbrahim için döktüğü mübarek gözyaşlarıdır… Allah'tan kuluna bir hediyedir ağlamak. Müminin gözlerinden seccadeye dökülen birkaç damla yaştır. Bizden evvel giden ahbaba...

MAKALEYİ OKU
23
Mayıs 2019
Modernizmin “ihtiyaç tuzağı” âfetlerden daha tehlikeli

Etrafımız tuzaklarla dolu. Neonlu tabelalar ve aldatıcı ışıklarla donatılmış caddelere çıktığınızda nefsinize hâkim olun. Her adımda 'İhtiyaç tuzağına” düşebilirsiniz. Modern kapitalizme göre ihtiyacın eni boyu belli değil,...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2019
“Amellerin efendisi açlıktır”

Yalnızca akla itibar eden modernlikten mâlûl Müslümanlar, İbrahim Hakkı Hazretlerinden ödünç aldığımız yazı başlığına, yâni açlığa medhiye düzüşümüze 'tasavvuf saçmalığı” diyecekler.  Modern kapitalizmin tüketim...

MAKALEYİ OKU
14
Mayıs 2019
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli!

Şeytan, Âdemoğullarını azdırabilmek için karınlarının tok olduğu zamanı kollarmış. Az yemek için bu sebep yetmez mi? Allah dostlarının sözüdür: İlim ve amel az yemekte… Az yemek her derde deva. Kalbi inceltir, arzuları kırar, günah...

MAKALEYİ OKU
11
Mayıs 2019
Ramazanın hatırına “diz çök ey zorlu nefs!”

Modern ve seküler zihniyete sahip olanlar nefsin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilseler de umurlarında değil. 'Nefsini temize çıkar…” dediğinizde hakarete mâruz kaldıklarını sanıyorlar. Mesnevî'sinde (cilt:5) 'Ey nefsim! Seni sen...

MAKALEYİ OKU
06
Mayıs 2019
“Cehenneme dönen yol sola bükülür”

Âmâ üstadım Cemil Meriç 'Bu Ülkesi”inde 'Cehenneme dönen yol sola bükülür” diyordu. Ona göre, 'Sol, Latince'de meş'um, eski Almanca'da eğri demek. Hudutlarımıza salgın bir hastalık gibi girer sol, ârazı...

MAKALEYİ OKU