27
Oca 2020
Ermeni Şükrü’nün Maraşlılara ihâneti

Maraş vilayetine bağlı Zeytun kazası, sonraki adıyla Süleymanlı'da başlayan 1895 Ermeni İsyanı Müslüman katliamının adıdır. Ermenilerce plânlanmış vahşet dolu bu isyanda yüzlerce Maraşlı Türk katledilir. Zeytun İsyanları yağmacılık...

MAKALEYİ OKU
20
Oca 2020
İslâm dünyası da Türk dünyası da Doğu Türkistan’a sağır

Ey İslâm dünyâsı! Doğu Türkistanlılar katlediliyor, nüfus yapısı değiştiriliyor, haberiniz yok mu? Zulme karşı duran 'İslâm dünyası” var mı gerçekten? 'İslâm dünyası” ne kadar geçersiz bir isim bugün. Birbirini etini...

MAKALEYİ OKU
13
Oca 2020
“Çin İşkencesinin Eğitim ve Uygulama Laboratuvarı: Doğu Türkistan”-2

Doğu Türkistan'ın Çin işgalinde yaşadıklarını, buradaki Türklerin dinî ibadetten tutun da, kimlik, kültür asimilasyonu, ad, soyad değiştirilmesi, çocuk sayısının azaltılması gibi deccalin bile aklına gelmeyeceği zulüm çeşitlerini...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2020
Yılbaşı kutlama pespâyeliği cumhuriyetle resmîleşti

'Tanzimat'tan Cumhuriyet'e Türkiye Ansiklopedisi” nin 4. cildinin 'Cumhuriyet dönemi kültür sanat ve sosyal hayat” bölümünden aldığımız notlardan Batılılaşmanın bir parçası olan yılbaşı kutlamalarına dair dehşet...

MAKALEYİ OKU
30
Ara 2019
Kumarbaz cumhuriyet’in murdar millî piyangosu

İnsanımızın ahlâkını yozlaştıran bir mihrak arıyorsanız 'Millî Piyango İdaresi” ne gidin. 'Millî Piyango Çekilişi” cühelâ zümresinin parasını murdar eden 'yasal” bir kumar odağı ve devlet eliyle kumar oynatmanın...

MAKALEYİ OKU
26
Ara 2019
Mehmed Âkif’in cenazesinde Cumhuriyetin şefleri yoktu

27 Aralık 1936, Mehmed Âkif'in vefat ettiği târihtir. Âkif'in cenazesinde Altı Ok Cumhuriyeti'nin lâdinî resmî zevatı, bir başka ifadeyle İstiklâl Savaşı'nda ona irşad vazifesi verip sonra 'mürteci” diyen Kemalist...

MAKALEYİ OKU
23
Ara 2019
“Çin işkencesinin eğitim ve uygulama laboratuvarı: Doğu Türkistan-1

Gençken, eskiden Doğu Türkistan Türklerine dair dergiler ve kitaplar okurduk. Hakk'a tapan Türk milletinin dâvasını sahiplenip de Doğu Türkistan Türklerini okumayan, bilmeyen yadırganırdı. Malûmatımız teorikti… Fakat öyle oldu ki,...

MAKALEYİ OKU
16
Ara 2019
Hangi lezzetin peşindesiniz?

Hangi lezzetin peşindesiniz? Dünyevî ve maddî lezzetin mi? Mânevî ve dinî lezzetin mi? Gönlü mâveraya kanatlandıran ulvî aşk lezzetinin mi? Müptelâ olduğunuz lezzetin ne olduğu kişiliğinizi ele verir. Nasıl bir hayattan zevk aldığınız...

MAKALEYİ OKU
09
Ara 2019
Modernliğin ve sekülerliğin kıskacında yozlaşan Müslümanlar

Cemiyetin geneline şâmil olmasa da geniş bir kısmını ve bütün müesseseleri kıskacına alan modernliğin ve sekülerleşmenin duraklama değil, gün gün, hafta hafta hızla yayıldığını görmenin verdiği millî ve içtimai endişeden dolayı...

MAKALEYİ OKU
28
Kas 2019
Vatansız ve millîsiz “İslâmcılar” Türkiye sizin neyiniz olur?

Türkiye'nin varlığı noktasından içinde bulunduğumuz asrın ve ileri zamanların tehlikelerinden birinin de vatansızlık olduğunu millî şuuru en zayıf zümreler dahi fark etmiştir. Bizim esef ettiğimiz, vatansızlık düşüncesini 'milletim...

MAKALEYİ OKU
23
Kas 2019
İktidarın medeniyetle imtihanı

Cumhuriyet Batılılaşmasının hedef tayin ettiği Avrupa modernleşmesinin neticesi olarak Türkiye'de toplum ve devlet düzeninin sekülerleşmesi mukaddesatçı-muhafazakâr iktidara rağmen ilerlemeye devam ediyor. İslâm değerlerini kamuya ve...

MAKALEYİ OKU
18
Kas 2019
Mütekâmil şehirler ne zaman doğacak?

Mukaddesatçı bildiğimiz iktidar şu sualin cevabını vermekle mesuldür: İslâm sûret ve kimliğinin hâkim olduğu bir şehrimiz var mı? Bir virüs gibi yayılan modernizme karşı duramayan mukaddesatçı iktidar bugün maddî ve ruhî cephesiyle...

MAKALEYİ OKU
11
Kas 2019
Hazret-i Peygamber Efendimiz’e arz-ı hâl

Zamana kendinden bakılan Bütün zamanı kendinde gösteren ayna Aynasında iki dünya huzurunu bulduğum Efendimiz Önce kuşların yuvası bozuldu dünyâda Ufuklarından çekildi fecir pırıltıları Bir çiçekle, bir yüreğe insafı yok zamanın Bir...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
Efendimiz Aleyhissalâtüvesselâm doğduğunda

(İçimde cevelan eden âciz kelimelerle mevlidi-i nebi'yi kaleme almak cüretimi, Resûller Resûlü Efendimiz'in iltifatına nail olan 'Kasîde-i Bürde” nin şairi Ka'b bin Züheyr, 'Su Kasidesi”nin büyük şairi Fuzûlî,...

MAKALEYİ OKU
04
Kas 2019
“Altun Ordu” nam Türk ordusunun meziyeti

Üstad Necip Fâzıl'ın târif ettiği heybet ve merhamet sahibi Türk ordusunun tarihe mâl olmuş meziyetini ve onun ifadesiyle 'millet-ordu” birlikteliğinin ehemmiyetini iç ve dış düşmanın arttığı son yıllarda iliklerimize hissettik....

MAKALEYİ OKU
28
Eki 2019
“Kılıcı kılıç için değil, fikir için çeken ordu”

Üstad Necip Fâzıl'ın 'Altun Ordu” olarak vasıflandırdığı Türk ordusu heybet ve merhamet cephesiyle mayalanmış Mehmetçikler ordusudur. Bin yıllık Müslüman Türk ordusunun madde ve mâna cephesini icazlı cümlelerle anlatıyor...

MAKALEYİ OKU
21
Eki 2019
“Fitnenin evveli Şam, âhiri Şam”

Birinci Harpten sonra Batılı devletlerin topyekûn saldırısı karşısında Osmanlı'nın çekilmek mecburiyetinde kaldığı ve bugün Suriye olarak adlandırılan topraklar Osmanlı döneminde Lübnan'a kadar olan bölgeyi de içine alan Bilad-ı...

MAKALEYİ OKU
14
Eki 2019
Hakk’a tapan Türk milletinin ordusu serhat boylarında

Hakk'a tapan Türk milletinin şanlı ordusu mehter gülbangı vurarak girdi Suriye'ye… Dillinde Allah Allah nidalarıyla ezip geçiyor terör koridorlarını... 'Allah Allaaah, celîlü'l-cebbâr, muînü's-settâr, hâliku'l-leyli...

MAKALEYİ OKU
10
Eki 2019
Göster Âl-i Osman savletini ey Türk ordusu!

Vakit kışlalarda kışlamanın vakti değil. Vakit topyekûn PKK düşmanını kırıp geçirme vakti. Göster Âl-i Osman savletini ey Türk ordusu! 'Savletinle titresin yeniden doğu-batı / Ufukları kaplasın bayraklarımız al, al…” Bir cihad,...

MAKALEYİ OKU
02
Eki 2019
İslâm dünyâsı da Türk dünyâsı da Doğu Türkistan’a sağır

Ey İslâm dünyâsı! Doğu Türkistanlılar katlediliyor, nüfus yapısı değiştiriliyor, haberiniz yok mu? Zulme karşı duran 'İslâm dünyâsı” var mı gerçekten? 'İslâm dünyâsı” ne kadar geçersiz bir isim bugün. Birbirini etini...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2019
Doğu Türkistan sizin neyiniz olur?

Doğu Türkistanlı karındaşlarımız Çin emperyalizmi altında inim inim inliyor. Türkiye'de birkaç sivil kuruluş dışında ciddi bir tepki yok. Doğu Türkistan'da yürekler kan ağlarken, Türklüğün hadimülharameyn ve cihan devleti...

MAKALEYİ OKU
25
Eyl 2019
“Aç canavara (HDPKK) tahabbüb, iyiliğini değil iştahını artırır”

Aç canavara (HDPKK'ya) tahabbüb, yâni sevgi göstermek, muhabbet beslemek, siyaseten de olsa, müdârâ icabı da olsa hayırlı bir netice hâsıl etmeyeceği bellidir. Sözümüz, geçen yıllarda bu büyük hatâyı işleyen hükümete, bugün...

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2019
Nekrofil (ölüsevici) HDPKK ve yandaşları

Ölüsevici PKK ve uzantısı HDP'ye dış düşmanların desteği devam ediyor. iş HDPKK'yi semirtmek istiyorlar. Ölümler çoğaldıkça, ölüsevicilik, yâni nekrofili tutkunlukları kabarmaktadır. Öldürmek bu kanlı örgüt için 'faydalı”...

MAKALEYİ OKU
17
Eyl 2019
12 Eylül darbesinin elebaşı nü-sever general Evren’in akıbeti

12 Eylül Darbesi'nin cebrî ve askerî gücü sayesinde gayr-ı meşru cumhurbaşkanı olan general Evren'in, 'Darbe yapmak anayasada suç değildir. Kurucu iradeleri yargılamak, ihtilâlcinin bir başka ihtilâlci tarafından yargılanmasıdır”...

MAKALEYİ OKU