12
Ağu 2020
Modern inkıraz: Dijital insan dijital hayat

Her devrin kendine has inkırazları var. Müslüman toplumu da saran modernlik virüsünün girdiği yeri yozlaştırması bu asrın inkırazlarındandır. Modern inkırazlar hazret-i insan vasfını vurup vurup düşürüyor. Homomakine yahut homotelefon...

MAKALEYİ OKU
04
Ağu 2020
Modernizmin yalnızlaştırmasına karşı dostluğa sarılın

Modernlerin dostu yoktur, 'partner”leri, yâni ruhsuz hayatlarının ortakları vardır. 'Tanrılarından” koptuklarından bu yana dostluğu ve dost olmayı unuttular. Ulvî olanı terk ettikleri içindir ki modernler birbirlerine dost değildir....

MAKALEYİ OKU
29
Tem 2020
Kurban günündeyiz, İbrahim ve İsmail olmaya çağrılıyoruz

Kurban günündeyiz. İbrahim ve İsmail olmaya çağrılıyoruz. Kurbanlık hayvanımızı keserken, Hz. İbrahim gibi olmalı ve nefsimize de çalmalıyız bıçağı. İsmail'i kurban ederken içimizdeki 'ben” i de, Allah'ı unutturan...

MAKALEYİ OKU
24
Tem 2020
Hakk’a tapan Türk milletinin Ayasofya’da kutlu Cuma’sı…

Kemalist rejimden zulüm gören milletin yüreği soğuyacak bugün. Kutlu Cuma Ayasofya'da eda ediliyor. İstiklâlimiz ve şiarımız olan Hakk'a tapan Türk milleti bu Cuma Ayasofya'da cemaat oluyor. Kemalizm'in 86 yıldır esaret altında...

MAKALEYİ OKU
21
Tem 2020
Sevinin! Kemalist cumhuriyetin Ayasofya inkılâbı yürürlükten kaldırıldı

Ayasofya'yı Bizans Müzesi yapan Kemalist Cumhuriyetin yüz çivisinden bir çekildi nihayet. Kemalizm'in bir çivisini çekip atmak, Kemalist inkılâplardan canı yanan, millî değerleri reddedilen, ezan-ı Muhammedîsi 'Tanrı uludur…”...

MAKALEYİ OKU
15
Tem 2020
Darbeci generallere karşı selâ, ezan, millet

Kanlı ve menfur 15 Temmuz darbecilerinin hesap edemedikleri üç şey vardı: Selâ, ezan ve millet. Üçü de din-i İslâm'dan neşet eden mefhum ve vecibe… Darbeciler bu üç ulvî değeri bilemediler. Çünkü 1932'den bu yana ezan, selâ...

MAKALEYİ OKU
13
Tem 2020
Ayasofya Câmii’ne vurulan esaret zinciri kırıldı

Ayasofya'nın seksen altı yıllık esaret zinciri nihayet kırıldı. Ayasofya'yı esaretten kurtarmak, varlığının ve meşruiyetinin gerekçelerinden biri olan devlet ve hükümet nihayet hamle yaptı. Türk devletinin hâkimiyet şartlarından...

MAKALEYİ OKU
10
Tem 2020
Ayasofya açılmadığı için istiklâlimiz tam değildir

Ayasofya dâvasını eskiden kalem ehli ve usta tarihçiler yazıp konuşurlardı. Hayırlı gördüğümüz bir seda çıkmaya başladı bugünlerde. İnşallah şuurlu ve samimidir. 89 yıldır (1931) Müslüman ibadetine kapalı, 86 yıl önce (1934) Bizans...

MAKALEYİ OKU
03
Tem 2020
Ayasofya’nın esaret zinciri ne zaman kırılacak?

Ayasofya'nın seksen altı yıllık esaret zincirini kim kıracak? Ayasofya'yı esaretten kurtarmak varlığının ve meşruiyetinin gerekçelerinden biri olan devlet ve hükümet ne zaman hamle yapacak? Ayasofya esir ve mahzun. Türklerin hakanı...

MAKALEYİ OKU
29
Haz 2020
Çok kimlikli toplum değil, tek kimlikli Türk milletiyiz

İslâm'ın bayraktarı ve hâdimülharameyn sıfatını haiz olan, bin yıl önce bu toprakları vatanlaştırıp darüislâm kılarak Türklerin ülkesi ve Türklerin Devleti yapan ve Müslüman aynı mânaya gelen Türk milletine 'Türkiye toplumu”...

MAKALEYİ OKU
08
Haz 2020
Bir devrin şairi Abdurrahim Karakoç

7 Haziran 2012'de Hakk'a uçan Abdurrahim Karakoç'un (1932-2012) vefat yıldönümündeyiz. Şiirleriyle millî, yâni İslâmî dâvası olan her grubun yiğit sesiydi Abdurrahim Karakoç. Sülâlace şair olan Karakoç'un ilk şiirleri...

MAKALEYİ OKU
03
Haz 2020
Kunta Kinte’nin çocukları sarı katil Amerika’ya başkaldırdı

On altıncı asırdan bu yana dünyadaki bütün cinayetlerin, bütün katliamların ve sömürgeciliğin baş faili katil Amerika, yâni gâvurun 'alçak sarısı” milyonlarca insanın katliamından sorumlu puro içen fötr şapkalı, sarı bir katil… ...

MAKALEYİ OKU
28
Mayıs 2020
İstanbul Sözleşmesi aileyi parçalama plânıdır

Avrupa Birliği'nin modern-laik sömürge statüsüne sahip ülkelere dayatmalarından biri olan ve Sevr Anlaşması'nın sözde 'medenî” cephesini ifade eden bu sözleşme Müslüman Türk aile yapısını parçalama plânıdır. ...

MAKALEYİ OKU
22
Mayıs 2020
Hüzünlü bir bayramdayız “bayramlar bayram olsun”

Ne yazık ki birbirine siyasî menfaat için dost olan İslâm dünyasının kan tutmuş hâli yüreğimizi kanatıyor. Suriye'de, Irak'ta, Yemen'de, Afganistan'da ve daha nice İslâm ülkelerinde hem düşman Batı eliyle, hem kendi...

MAKALEYİ OKU
20
Mayıs 2020
“Ağlayın, su yükselsin! belki kurtulur gemi”

Bütün peygamberler ağlamıştır. Ağlamak, gül kokulu Efendimiz aleyhissalâtüveselâmın ümmeti ve vefat eden oğlu İbrahim için döktüğü mübarek gözyaşlarıdır, Allah'tan kuluna hediyedir, Hz. Yakub'un gözlerinden akan Yusuf'tur....

MAKALEYİ OKU
18
Mayıs 2020
Ramazanın hatırına “diz çök ey zorlu nefs!”

Modern ve seküler zihniyete sahip olanlar nefsin ne olduğunu bilmiyorlar. Bilseler de umurlarında değil. 'Nefsini temize çıkar…” dediğinizde hakarete mâruz kaldıklarını sanıyorlar. Mesnevî'sinde (cilt:5) 'Ey nefsim! Seni sen...

MAKALEYİ OKU
12
Mayıs 2020
Tokluk âfettir, Müslüman az yemeli

Şeytan, Âdemoğullarını azdırabilmek için karınlarının tok olduğu zamanı kollarmış. Az yemek için bu sebep yetmez mi? Allah dostlarının sözüdür: İlim ve amel az yemekte… Az yemek her derde deva. Kalbi inceltir, arzuları kırar, günah...

MAKALEYİ OKU
05
Mayıs 2020
Korona günlerinde dost şiirleri okumak

Zâlim ve insafsız koronavirüs dostlardan ayrı düşürdü. Yüreği ve kalbi yokmuş, dostluk nedir, firak nedir bilmezmiş koronavirüs. Sokakları işgal etti, yasak koydu, eve hapsetti. Dost yüzü ve sesine hasret koydu. Yavaş hayata geçtim ve geceler...

MAKALEYİ OKU
28
Nis 2020
Modern dünyalılar yaşlılardan tiksinirler hemen ölsün isterler

Dünyanın nüfusunu fazla bulan modern dünyalılar, (küresel zâlimler demek lâzım) koronavirüs salgınıyla en önce yaşlıların ölmesinden, kalabalığının ortadan kalkmasından memnun. Çünkü kapitalizm için faydalıdır. Yaratanla ve kadîm...

MAKALEYİ OKU
22
Nis 2020
Türk milleti nice salgınlar gördü bu da geçer Yâ Hû!

Koronavirüs salgını ortalığı kasıp kavuruyor ve canlar alıyor. Ölenlerin sayısını duydukça, maddî mahrumiyetimiz arttıkça, inancımız ve tevekkülümüze rağmen milletçe yürek sarsıntısı yaşadığımız acı bir gerçek. Türk milleti...

MAKALEYİ OKU
17
Nis 2020
Modern inkırazlar geliyor

Her devrin kendine has inkırazları var. Müslüman toplumu da saran modernlik virüsünün girdiği yeri yozlaştırması bu asrın inkırazlarındandır. Modern inkırazlar hazret-i insan vasfını vurup vurup düşürüyor. Homomakine yahut homotelefon...

MAKALEYİ OKU
13
Nis 2020
“Ölüm bir ikramdır, Allah’ın”

Ölümün güzel bir ağırlanma olduğunu Hazreti Peygamber Efendimiz'in bir hadisinden öğrendim: 'Meyyit (ölümü tatmış kişi), bedenini kimin yıkadığını, kimin kefenlediğini, namazını kimlerin kıldığını, ardından kimlerin...

MAKALEYİ OKU
06
Nis 2020
“Çağdaş uygarlık” yâni tanrısız Batı yasakladığı ölümü durduramıyor

'Tanrı öldü” deyip kendini 'Tanrının” yerine koyan modern dünyanın 'küresel” paganları ölümü yasaklamıştı. 'Yasaklanmış ölümü” durduramıyor modern dünyanın 'bilimsel”, kapitalist ve vahşî şefleri....

MAKALEYİ OKU
01
Nis 2020
Sağanak gibi gelen ölüm baharın işaretidir

Ölümle imtihan oluyor insanlık. Dinimizde ölümü hatırlamak, ölüm sonrasına hazırlık yapmak tavsiye edilir. Ölüm hasım değil, ilâhî bir emir, bir dost… 'Allah tarafından ezelde takdir olunan” mukadder bir hâdise ve sonsuz âleme...

MAKALEYİ OKU

banner277

Canlı Skor

banner292