türkülerle YouTube kanalından

Zaman mı hızlandı vakit bir başka

Zaman mı hızlandı vakit bir başka

Geceyi Kaybettim günler yabancı

Geçen yıllar gençliğimi götürdü

Hayalim yarına dünler yabancı

Hayalim yarına dünler yabancı

Geçen yıllar gençliğimi götürdü

Hayalim yarına dünler yabancı

Hayalim yarına dünler yabancı

Hayalim yarına dünler yabancı

Şu ulu çınarın boynu bükülmüş

Şu ulu çınarın boynu bükülmüş

Daha güz gelmeden dalı dökülmüş

Hangi fırtınadan kökü sökülmüş

Baharda bir başka inler yabancı

Baharda bir başka inler yabancı

Hangi fırtınadan kökü sökülmüş

Baharda bir başka inler yabancı

Baharda bir başka inler yabancı

Baharda bir başka inler yabancı

Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır

Nurşaniyem sen ölürsen nem kalır

İnsan isen birkaç seven can kalır

Zalım zulüm eder sanma nam kalır

İnsana insanlık kinler yabancı

İnsana insanlık kinler yabancı

Zalım zulüm eder sanma nam kalır

İnsana insanlık kinler yabancı

İnsana insanlık kinler yabancı

İnsana insanlık kinler yabancı