İnsanı ihya, toplumu inşa eden ibadet: Hac

Hutbe 14062024

Muhterem Müslümanlar!

Bugün, Zilhicce’nin sekizi, Terviye günü. Terviye, Rahman’ın misafirlerinin Arafat’a gitmek üzere Mekke’den yola çıktıkları gündür. Yarın ise arefe. Yarın, bütün hacılar Arafat’ta vakfeye duracaklar. Dualarını Allah’a arz edecekler. Yüce Rabbim, kardeşlerimizin haclarını mebrur, dualarını makbul eylesin.

Aziz Müminler!

Günün Hutbesi: Her İşin Bir Ahlakı Vardır Günün Hutbesi: Her İşin Bir Ahlakı Vardır

Hac, içinde pek çok ilahi hikmet ve bereketi barındıran; insanı ihya, toplumu inşa eden bir ibadettir. Hac, İslam’ın beş esasından biridir. Dünya Müslümanlarının birbirleriyle kaynaştığı kardeşlik buluşmasıdır. Hac; kıyamdır, diriliştir. Nitekim Yüce Rabbimiz bu hakikati şöyle ifade etmektedir: “Allah, Kâbe’yi Beytü’l-harâm’ı insanlar için bir kıyam, bir diriliş vesilesi kıldı…”[i]

Devamı için tıklayın

https://www.marasposta.com/insani-ihya-toplumu-insa-eden-ibadet-hac


[i] Mâide, 5/97.

Editör: Akif Arslan