İslam mefkûresini diri tutalım

Hutbe24052024

Muhterem Müslümanlar!

Yeni bir kahraman mı doğuyor? Yeni bir kahraman mı doğuyor?

Peygamber Efendimiz (s.a.s)’in insanları tevhit inancına davetinin ilk günleriydi. Müslüman olanların sayısı gün geçtikçe artıyordu. Müşrikler,  onları inançlarından döndürmek için her yolu deniyorlardı. Davasından vazgeçirmek için amcası Ebû Tâlib’i, Peygamberimiz (s.a.s)’e gönderdiler. Ancak Resûlullah (s.a.s), hak ve hakikat yolculuğundan asla geri adım atmadı ve kararlılığını şöyle ifade etti: “Allah’a yemin olsun ki sağ elime güneşi, sol elime de ayı koysalar, Allah dinini güçlendirinceye veya bu yolda canımı verinceye kadar davamdan asla vazgeçmeyeceğim.”[1]

https://www.marasposta.com/islam-mefkuresini-diri-tutalim


[1] İbn Hişâm, Sîret, I, 101.

Editör: Akif Arslan