SGK TAŞINMAZ SATIYOR

SGK TAŞINMAZ SATIYOR
SGK Kahramanmaraş’ta bulunan toplam 3 gayrimenkulü açık artırma usulü ile satışa çıkardı. 3 gayrimenkulün muhammen bedeli 2 milyon 340 bin TL ve ihale günü de 30 Mart olarak belirlendi.

Sosyal Güvenlik Kurumu (SKG) Başkanlığı, Kahramanmaraş’ın da aralarında bulunduğu 35 gayrimenkulünü açık artırma suretiyle satışa çıkardı.

 

Resmi Gazete’nin bugünkü (13 Mart 2017 tarih ve 30359 sayılı) nüshasında yayımlanan ilana göre; satışa çıkarılan gayrimenkuller Çorum, Kırıkkale, Zonguldak, Sinop, Kütahya, Balıkesir, Niğde, İstanbul, Elazığ, Tunceli, Şanlıurfa, Ardahan, Karaman,  Kahramanmaraş ve Muş illerinde bulunuyor.

 

İŞTE RESMİ GAZETE’DEKİ İLAN

 

GAYRİMENKULLER SATILACAKTIR

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından:

Mülkiyeti Kurumumuza ait aşağıda tapu bilgileri yazılı gayrimenkullerin, Sosyal Güvenlik Kurumu Taşınmazlar Yönetmeliğinin 21, 22 ve 23 üncü maddelerine göre (Yönetmeliğin 23 üncü maddesinin (n) bendi hariç olmak üzere) açık artırma usulü ile satışı yapılacaktır.

Kurumumuz 2886 Devlet İhale Kanununa tabi olmayıp gayrimenkul satış ihalesini yapıp yapmamakta tamamen serbesttir. Satış ihalesi ile ilgili verilen bilgiler taahhüt niteliğinde olmayıp genel bilgi mahiyetindedir.

İhaleye katılmak isteyenler, taşınmazın İhale dokümanını, İdarenin adresinde bedelsiz olarak görebilir. Satın alınmak istenilen gayrimenkul için belirlenen Şartname satın alma bedeli; tahsilata yetkili bankalara “Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeme yapma” talebiyle müracaatta bulunarak, “Beyana dayalı Tahsilat” menüsünden TCKN veya Vergi Numarası ile 1008 kodundan yatırılarak, Kurumun İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığının Adakale Sok.     No: 30 Kızılay/ANKARA adresinden alınması zorunludur.

Teminat olarak, Devlet İhale Kanunu ile Kamu İhale Kanununda belirtilen tedavüldeki Türk parası, 19/10/2005 tarihli ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlar tarafından verilen süresiz kesin teminat mektupları, Resmi Gazete ’de belirlenen günlük bedelleri üzerinden Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen devlet iç borçlanma senetleri ve bu senetlerin yerine geçen belgeler kabul edilir. Başka teminatlar kabul edilmez.

Teklif ve belgeler, İhale günü, İhale saatine kadar ihalenin yapılacağı Sosyal Güvenlik Kurumu İnşaat ve Emlak Daire Başkanlığı, Adakale Sok.   No: 30 Kızılay/ANKARA adresine teslim edilecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenler Kuruma ait 0312 585 61 43 / 585 61 45 no.lu telefonlardan bilgi alabilirler.

İhale Komisyonuna bizzat müracaat edilerek ihaleye iştirak edilir. Posta ve başka yöntemlerle ihaleye iştirak edip ihaleye katılmayan teklif sahibinin teklifi son ve kesin teklif olarak kabul edilir. İhale gün ve saatinden sonra İdareye ulaşan teklif ve belgeler değerlendirmeye alınmaz.

                                                                          MUHTELİF İLLERDE KAYITLI SATIŞ İHALESİ YAPILACAK OLAN GAYRİMENKULLER

İl

İlçe

Mahalle

Ada

Parsel

Y. Ölçümü (m²)

Niteliği

Günü

Saati

Şartname Bedeli (TL)

Muhammen Bedel (TL) (KDV Hariç)

Teminat Tutarı (TL)

Çorum

Merkez

Çepni

450

28

4.046,24

(A. Payı:910/6976)

İşyeri (A Blok 48ve 49 ile B Blok 42 Nolu Bağımsız Bölümler)

27/03/2018

09:30

150,00

612.000,00

30.600,00

Kırıkkale

Bahşili

Bahşili

1304

1

5.625,00

Betonarme Binası ve Arsası

27/03/2018

10:15

150,00

1.625.000,00

81.250,00

Zonguldak

Merkez

Ontemmuz

396

31

4.632,78

Arsa

27/03/2018

11:00

150,00

3.700.000,00

185.000,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

80

215,51

(A. Payı:73/1200)

Arsa

27/03/2018

11:30

150,00

10.000,00

500,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

81

132,88

(A. Payı:791/2400)

Arsa

27/03/2018

13:45

150,00

35.000,00

1.750,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

82

136,57

(A. Payı:129/800)

Arsa

27/03/2018

14:15

150,00

17.000,00

850,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

83

251,26

(A. Payı:109/1200)

Bir Zemin, Üç Normal Katlı Betonarme Bina ve Arsası

27/03/2018

14:45

150,00

17.000,00

850,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

84

298,36

(A. Payı:103/480)

Arsa

27/03/2018

15:15

150,00

48.000,00

2.400,00

Sinop

Merkez

Gelincik

7

85

355,37

(A. Payı:683/2400)

Arsa

27/03/2018

16:00

150,00

76.000,00

3.800,00

Burdur

Merkez

Bahçelievler

1270

1

1.743,81

Beş Katlı Betonarme Bina ve Arsası

28/03/2018

09:30

150,00

1.500.000,00

75.000,00

Kütahya

Şaphane

Şaphane

***

7195

172,00

(A. Payı: 170/240)

Bodrumlu İki Katlı Yirmi DükkanlıKargir Bina (1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 nolu Bağımsız Bölümler)

28/03/2018

10:15

150,00

490.000,00

24.500,00

Balıkesir

Burhaniye

Geriş

667

1

51.122,00

Arsa

28/03/2018

11:00

150,00

5.850.000,00

292.500,00

Niğde

Merkez

Tepe

3337

1

2.825,57

Arsa

28/03/2018

11:30

150,00

3.156.000,00

157.800,00

** İstanbul

Silivri

Selimpaşa

192

1

13.633,95

Arsa

28/03/2018

13:45

150,00

13.600.000,00

680.000,00

Elazığ

Merkez

Hoğu(Yurtbaşı)

***

5863

16.980,00

Arsa

28/03/2018

14:15

150,00

425.000,00

21.250,00

Tunceli

Merkez

Alpdoğan

268

2

546,00

Dört Katlı Kargir Bina ve Arsası

28/03/2018

14:45

150,00

1.190.000,00

59.500,00

Şanlıurfa

Ceylanpınar

Adnan Menderes

***

437

395,00 (A.Payı:200/320)

Mesken: 13, 14, 15, 16 no.lu B.B. Lokal:17 Nolu B.B.

28/03/2018

15:15

150,00

380.000,00

19.000,00

** Şanlıurfa

Akçakale

Koruklu

119

3

31.194,72

Tarla

28/03/2018

16:00

150,00

2.000.000,00

100.000,00

Ardahan

Merkez

Halilefendi

132

26

1.149,26

Arsa

29/03/2018

09:30

150,00

90.000,00

4.500,00

** Karaman

Ermenek

Meydan

467

1

230,82

Arsa

29/03/2018

10:15

150,00

100.000,00

5.000,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

596

25

593,36

Arsa

29/03/2018

11:00

150,00

146.000,00

7.300,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

596

26

475,24

Arsa

29/03/2018

11:30

150,00

147.000,00

7.350,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

596

27

474,99

Arsa

29/03/2018

13:45

150,00

147.000,00

7.350,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

885

1

643,10

Arsa

29/03/2018

14:15

150,00

193.000,00

9.650,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

886

2

401,62

Arsa

29/03/2018

14:45

150,00

80.000,00

4.000,00

** Karaman

Ermenek

Taşbaşı

886

3

396,78

Arsa

29/03/2018

15:15

150,00

78.000,00

3.900,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

883

3

446,94

Arsa

29/03/2018

16:00

150,00

110.000,00

5.500,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

883

4

425,07

Arsa

30/03/2018

09:30

150,00

105.000,00

5.250,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

900

1

2.260,26

Arsa

30/03/2018

10:15

150,00

60.000,00

3.000,00

** Karaman

Ermenek

Seyran

103

7

1.757,21

Arsa

30/03/2018

11:00

150,00

200.000,00

10.000,00

** K. Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

6057

1

1.385,94

Arsa

30/03/2018

11:30

150,00

1.700.000,00

85.000,00

** K. Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

8671

2

602,63

Arsa

30/03/2018

14:00

150,00

320.000,00

16.000,00

** K. Maraş

Onikişubat

Pınarbaşı

8672

1

602,62

Arsa

30/03/2018

14:45

150,00

320.000,00

16.000,00

** Muş

Merkez

I. Mıntıka

704

7

7.365,66

Yaprak Tütün Bakımevi ve Arsası

30/03/2018

15:30

150,00

20.970.000,00

1.048.500,00

** Şanlıurfa

Merkez

Yenice

4929

2

418,54

Arsa

30/03/2018

16:15

150,00

820.000,00

41.000,00

 

** Resmi Gazete’nin 11 Eylül 2014 tarihli ve 29116 sayılı nüshasıyla yürürlüğe giren 6552 sayılı İş Kanunu İle Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanun’un 27. maddesine istinaden KDV’den muaftır.

 

Güncelleme Tarihi: 13 Mart 2018, 14:19

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

banner473

banner482

banner477

banner478

Canlı Skor

banner483

banner480

banner481

banner479

banner484

banner485

version="1.0" standalone="yes"?> <