Orta hasarlı binalarla ilgili ilk adımı Elbistan Belediyesi attı

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, depremin ardından 2000’den sonra yapılan orta hasarlı binaların güçlendirilmesi ve tekrar ruhsatlandırılması ile ilgili çalışmalara başladıklarını söyledi.

İlgili yönetmelik doğrultusunda incelenen ve testlerden geçirilen orta hasarlı binalarla ilgili müracaat sayısının 2 günde 300’e ulaştığını belirten Başkan Gürbüz, “Deprem bölgesinde bu çalışmaları Elbistan Belediyesi olarak ilk biz başlattık” dedi.

Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, kentin, 6 Şubat’taki ikinci depremin merkez üssü olduğunu hatırlattı.

Asrın felaketi sonrasında ilçedeki birçok binaya ‘orta hasarlı’ raporu verildiğini söyleyen Başkan Gürbüz, “Burada en önemli sıkıntılardan bir tanesi orta hasarlı yapıların nasıl tadilat geçirileceği ile ilgili. Elimizde bir mevzuatımız var ama bu deprem öncesine ait. Biz bakanlığımız ile görüştük onlar belli çalışmaları yaptılar. Uygulama noktasında ciddi adımlar attılar. İki kriter var bir, 1999 depremi yani 2000 yılı öncesi yapılar. Bir de 2000 yılı öncesi yapıların denetime tabi tutulup ondan sonraki çıkan yönetmeliklere uygun yapılar üretildi. Biz 2000 yılı öncesi yapılar ile ilgili belediyemize gelen müracaatları bekletiyoruz. Bakanlığımızın bu anlamda nasıl bir uygulama yapacağını henüz bilmiyoruz ancak 2000 yılından sonra ne yapılacağını biliyoruz. Bu noktada çağrıda bulunduk ve ilçemizde en büyük sorun barınma sorunu. Biz vatandaşlarımızın bu barınma ihtiyaçları olan konutların en erken 11. Ayda teslim edilecek dolayısı ile beklemeden onların ihtiyaçlarını karşılamak zorundayız” diye konuştu.

Elbistan Belediyesi olarak orta hasarlı binaların tadilat sürecinde rehberlik ettiklerinin altını çizen Başkan Gürbüz, şöyle devam etti:

“Şu anda 2 gün oldu ve vatandaşlarımızdan her gün 100 civarında müracaat alıyoruz. Ben son benim baktığım 300 civarında müracaat vardı. Onlara rehberlik ediyoruz. Yapılarınız ile ilgili mevcut yürürlükteki mevzuat hükümleri çerçevesinde tedbirlerinizi alın. Yapılması gereken çalışmaları yapın ve belediyemize incelemeleri yapılması üzere teslim edin diyoruz. Kendi mühendislerimiz, yapı denetim firmalarımız ve odalarımız ile beraber birlikte hareket ediyoruz. Yani orta hasarlı olup ta az hasarlıya yakın olan yapılar var. Bunların üzerinde çok büyük çalışmaların yapılmasına gerek yok. Karotlar ve gerekli laboratuar incelemelerinin alındıktan sonra karar verilebilecek noktadalar. Dolayısıyla biz bu noktada olan kararlarımızı üretmeye başladık. İnşallah önümüzdeki günlerde de izinleri vermeye başlayacağız.”

Şehirdeki barınma sorununun çözümü noktasında önemli bir adım attıklarını vurgulayan Başkan Gürbüz, “Biz depremin merkez üssüyüz yapacağımız adımlar çok önemli bizimle beraber deprem sıkıntısını sorun yaşayan deprem idareleri de bu anlamda adımlar atacağını düşünüyorum. Biz vatandaş öncelikli kararlar aldık. Bakanlığımız ile görüşüp bu inisiyatifi belediye olarak aldık. Vatandaşlarımızın sorun yaşamadan üniversitelere aynı zamanda bu çalışmalar yaptırılıyor. Önemli üniversiteler. Belediyemizdeki bütün inceleme denetleme anlamındaki deneyimli personelimiz ile kıyaslamaya baktığımızda bizim hocalarımız bu çalışmaları yapan insanlar. Elimizde de mevcut yürürlükte bir yönetmelik var dolayısı ile orta hasarlı olup ta ağır hasarlıya yakın olandan bahsetmiyorum ama az hasarlı düzeyde olan yani incelemelerle artık barınma noktasında sıkıntı teşkil etmeyecek küçük bir takım tadilatlarla aşılabilir denebilecek çok fazla yapı var. Dolayısı ile bu yapıları da çok fazla bekletmek istemiyoruz” ifadelerini kullandı.

‘Biz vatandaşımızı dışarıda bırakamayız’ diyen Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz, sözlerini, “Konut kiraları çok yüksek. Dolayısıyla yaşanabilir nitelikte uygun olan ve üniversitelerde laboratuar incelemelerinden olumlu sonuçlar aldıklarımızın da bekletmenin çok anlamlı olduğunu düşünmüyorum. Ama tabii ki nihai kararı hem üniversiteler, hem laboratuarlar ve aynı zamanda bakanlığımız yetkilileri ile veriyoruz biz. Şuanda zannediyorum deprem bölgesinde ilk başlayan bölge Elbistan Belediyesi oldu” sözleri ile tamamladı.