24
Oca 2020
Sorumluluk sahibi bir baba olabilmek

Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin insanoğluna lütfettiği en kıymetli nimetlerden biri aile olmaktır. Zira aile güvendir, dayanaktır, sığınaktır. İyilikte yardımlaşmak, el birliğiyle kötülüğe engel olmaktır. Aile aynı zamanda insanı...

MAKALEYİ OKU
16
Oca 2020
Teknoloji bağımlılığı ve sosyal medya ahlakı

Muhterem Müslümanlar! Yüce dinimiz İslam'ın ana gayesi, yeryüzünün en şerefli varlığı olarak yaratılan insanın can, mal, akıl, ırz ve inancını korumaktır. İslam, bu beş temel değeri dokunulmaz kabul eder. Hangi sebeple olursa olsun...

MAKALEYİ OKU
03
Oca 2020
İnsan, iman ve hayat

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimelerde Cenâb-ı Hak şöyle buyurmaktadır: 'Biz insanı en güzel biçimde yarattık. Sonra onu aşağıların aşağısına indirdik. Ancak iman edip yararlı işler yapanlar müstesna! Onlar için kesintisiz bir...

MAKALEYİ OKU
27
Ara 2019
Tefekkür ile bir ömür geçirmek

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Bu dünya hayatı, hakikatte sadece bir oyun ve eğlenceden ibarettir; âhiret yurduna gelince işte asıl hayat odur. Keşke bunu bilselerdi!” (Ankebût, 29/64) Okuduğum hadis-i...

MAKALEYİ OKU
20
Ara 2019
Takva: En hayırlı azığımız

Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s), genç sahabi Muâz b. Cebel'i Yemen'e elçi olarak tayin etmişti. Uğurlarken onunla birlikte yola çıktı ve bazı tavsiyelerde bulundu. Muâz bineğinin üstünde gidiyor, Resûl-i Ekrem de onun...

MAKALEYİ OKU
13
Ara 2019
Namaz: Rabbimize yakın olma çabamız

Muhterem Müslümanlar! Bir gün Peygamberimiz (s.a.s) ashabıyla sohbet ederken onlara şöyle bir soru sordu: 'Birinizin kapısının önünden bir nehir geçse ve o nehirde günde beş defa yıkansa, o kimsede kirden eser kalır mı?” Sahâbe-i...

MAKALEYİ OKU
06
Ara 2019
Batıl inanç ve hurafeler

Muhterem Müslümanlar! Peygamberimiz (s.a.s) bir gün, amcasının oğlu Abdullah b. Abbas'la yolculuk yaptığı esnada ona şu tavsiyelerde bulundu: 'Delikanlı! Sana bazı şeyler öğreteceğim. Allah'ı gözet ki Allah da seni gözetsin....

MAKALEYİ OKU
22
Kas 2019
Musibetler karşısında müminin tavrı

Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz (s.a.s) bir gün, çocuğunun kabri başında feryat eden bir kadına rastladı. Acılı anneye, 'Allah'a isyan etmekten sakın ve sabret!” diyerek nasihatte bulundu. Üzüntüsünden Allah Resûlü'nü...

MAKALEYİ OKU
15
Kas 2019
Peygamberimiz ve aile

Muhterem Müslümanlar! Sevgili Peygamberimize (s.a.s), Hira'da ilk vahiy gelmiş, Kur'an-ı Kerim nazil olmaya başlamıştı. İlahî buyruğun ağırlığıyla yüreği titreyerek evine dönmüş, can yoldaşı Hz. Hatice validemize 'Beni...

MAKALEYİ OKU
08
Kas 2019
Mevlid-i Nebi

Muhterem Müslümanlar! Bugün Cuma; müminlerin bayramı. Bu gece Mevlid-i Nebi gecesi; insanlığa İslam'ı tebliğ eden, hakkı ve hakikati öğreten, cennete giden yolda rehberlik edip her haliyle en güzel örneğimiz olan Sevgili Peygamberimiz...

MAKALEYİ OKU
25
Eki 2019
Dualarımız Mehmetçiğimiz için

Aziz Kardeşlerim! Bu mübarek saatte, bu icabet ve bereket vaktinde bir tanıdığımdan bahsedeceğim size. 'Vatan” deyince gerisini unutuveren bir delikanlıdan... Siz de bileceksiniz; adını Fahr-i Kâinat'ın adıyla anıp 'Mehmetçik”...

MAKALEYİ OKU
18
Eki 2019
Kul ve kamu hakkı

Muhterem Müslümanlar! Peygamber Efendimiz bir gün, ashâbına 'Müflis kimdir biliyor musunuz?” diye sordu. Orada bulunanlar, 'Malını mülkünü kaybetmiş, iflas etmiş kimsedir Yâ Resûlallah” diye cevap verdiler. Bunun üzerine Allah...

MAKALEYİ OKU
11
Eki 2019
Gün birlik ve dayanışma günüdür

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'İman edip hicret eden ve Allah yolunda mallarıyla, canlarıyla cihad edenlerin Allah katındaki mertebeleri pek büyüktür. Muradına erecek olanlar da onlardır.” (Tevbe,...

MAKALEYİ OKU
04
Eki 2019
Dünya evimiz bize emanettir

Muhterem Müslümanlar! İbretle baktığımızda görürüz ki, küçük bir karıncadan, yörüngesinde akıp giden devasa gezegenlere kadar etrafımızdaki bütün varlıklar Cenâb-ı Hakk'ın eseridir. Rabbimiz, eşsiz gücü ve benzersiz sanatıyla...

MAKALEYİ OKU
27
Eyl 2019
Cami ve hayat

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekâtı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder....

MAKALEYİ OKU
20
Eyl 2019
Tevazu insanı yüceltir

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Rahmân'ın has kulları o kimselerdir ki, yeryüzünde tevazu ile yürürler…” (Furkân, 25/63). Hadis-i şerifte ise Sevgili Peygamberimiz (s.a.s) şöyle buyuruyor:...

MAKALEYİ OKU
13
Eyl 2019
Her can dokunulmazdır

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Kim bir mümini kasten öldürürse cezası, içinde ebedî kalmak üzere cehennemdir. Allah ona gazap etmiştir, lânet etmiştir ve çok büyük bir azap hazırlamıştır.”...

MAKALEYİ OKU
06
Eyl 2019
Muharrem Ayı ve Âşûrâ Günü

Muhterem Müslümanlar! Yüce Rabbimizin Kur'an-ı Kerim'de bildirdiği üzere 'Allah katında ayların sayısı on ikidir” (Tevbe, 9/36). Bu aylardan biri de içinde bulunduğumuz Muharrem ayıdır. Muharrem ayı, Rabbimizin rahmetine mazhar...

MAKALEYİ OKU
30
Ağu 2019
Vatan bize emanettir

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Allah size yardım ederse artık sizi yenecek hiçbir kimse yoktur; eğer sizi yardımsız bırakırsa O'ndan sonra size kim yardım edebilir? Müminler yalnız Allah'a...

MAKALEYİ OKU
23
Ağu 2019
Faizin toplumsal zararları

Muhterem Müslümanlar! Hicretin onuncu, risaletin son senesiydi.  Peygamber Efendimiz (s.a.s) hac farizasını yerine getirmek üzere ashabıyla birlikte Medine'den yola çıkıp Arafat'a ulaştı. Burada, yıllar sonra 'Veda Hutbesi”...

MAKALEYİ OKU
16
Ağu 2019
Güvenli bir hayat için afetlere hazır olalım

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'İnsanların kendi elleriyle yapıp ettikleri yüzünden karada ve denizde düzen bozuldu; böylece Allah dönüş yapsınlar diye işlediklerinin bir kısmını onlara tattırıyor.”...

MAKALEYİ OKU
09
Ağu 2019
Mümin: Huzurlu toplumun teminatı

Muhterem Müslümanlar! Bir toplumu ayakta tutan ve huzur içinde yaşamasını sağlayan en temel ilke adalettir. 'Ey iman edenler, Allah için hakkı ayakta tutanlar ve adaletle şahitlik yapanlar olunuz.” (Mâide, 5/8) ayeti, mümin olmanın hak...

MAKALEYİ OKU
02
Ağu 2019
Rabbin için kurban kes

Muhterem Müslümanlar! Âyet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Şüphesiz biz sana bitip tükenmez nimetler verdik. Şimdi sen Rabbin için namaz kıl ve kurban kes!” (Kevser, 108/1-2) Hadis-i şerifte ise Resûl-i Ekrem (s.a.s) şöyle...

MAKALEYİ OKU
26
Tem 2019
Beden mahremiyeti ve tesettür

Muhterem Müslümanlar! Ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz şöyle buyuruyor: 'Ey Âdemoğulları! Size mahrem yerlerinizi örtecek giysi, süsleneceğiniz elbise yarattık. Takvâ elbisesi var ya, işte o daha hayırlıdır. Bunlar Allah'ın âyetlerindendir....

MAKALEYİ OKU