YahyaKemalİlkokulu olarak Filistin ve Gazze’deki işgal hareketi ile ilgili ne yapılabilir? Sorusuna cevap aradık. Yaptığımız beyin fırtınası sonucunda okulumuzda İşgalaltındakiKudüsveFilistinkonusundafarkındalığıarttırmak, mazlum ve mağdur Filistin’e yönelikbilinçlendirmeçalışmalarınıteşviketmek için "AH!KUDÜSFİLİSTİNödüllüslogan,resimveşiiryarışması yapmaya karar verdik.

YahyaKemalİlkokulu Okul Lideri Hüseyin Yılmaz; Filistin, Gazze, Kudüs ve ilk kıblemiz Mescid-i Aksa konusunda Müslümanlar olarak bizlerin ateşe su taşıyan karınca misali takınmamız gerekentavrın zalime karşı olmak gerektiğini, gücümüz neye yetiyorsa onuyapmanın şu an en önemli vazifemiz olduğunu,farkındalık oluşturmak adına neleryapabileceğimizinifadesi olan slogan, resim ve şiir yarışması düzenlediklerini ifade etti.

Yarışma Koordinatörü Emrullah Evsen:Öğrencilerimizi 21.yy’da kendilerini çeşitli alanlarda ifade etmeleri anlamında bu yarışmayı önemsediğini, yarışma sonucunda öğrencilerden ve velilerden aldıkları olumlu dönütlerden mutlu olduğunu ifade etti.

KSÜ, Koordinasyon Toplantısında Bakan Yardımcılarını konuk etti KSÜ, Koordinasyon Toplantısında Bakan Yardımcılarını konuk etti

Okul Lideri Yılmaz: "AH!KUDÜSFİLİSTİNödüllüslogan,resimveşiiryarışması sonucunda okulumuzda eğitim öğretim gören 51 sınıftan dereceye giren 1.lere ve okul geneli dereceye giren ilk 3’e ödüllerini takdim etti.