Yapay zeka ve istihdam: Geleceğin meslekleri ve tehditleri

ERBEY KALAkENGER (MARASPOSTA.COM)

Son yıllarda hızla gelişen yapay zeka teknolojileri, iş dünyasında köklü değişikliklere neden oluyor. Peki, bu değişiklikler iş gücü üzerinde nasıl bir etki yaratıyor? Türkiye'de ve dünyada yapay zeka ile istihdam arasındaki ilişkiyi inceledik.

Dijital çağın en büyük dönüşümlerinden biri olan yapay zeka (AI), birçok sektörde devrim yaratmaya devam ediyor. Bu hızlı gelişim, iş kaybı, mesleklerin dönüşümü ve yeni becerilere duyulan ihtiyaç gibi endişeleri de beraberinde getiriyor. Yapay zeka teknolojilerinin iş gücü piyasasına olan etkilerini anlamak için Türkiye'deki ve dünyadaki uzman görüşlerine başvurduk.

Türkiye'de Yapay Zeka ve İstihdam

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Yapay Zeka ve Veri Bilimi Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürü Prof. Dr. Emre Alpay Dinçer, yapay zekanın Türkiye'deki iş gücü üzerindeki etkilerini şöyle değerlendiriyor:

TEMSAN, doğal afet ve acil durumlar için mobil güneş enerji santrali geliştirdi TEMSAN, doğal afet ve acil durumlar için mobil güneş enerji santrali geliştirdi

"Yapay zeka teknolojileri, üretim, finans, sağlık ve hizmet sektörlerinde büyük bir dönüşüm yaratıyor. Bu dönüşüm, bazı mesleklerin ortadan kalkmasına, bazı yeni mesleklerin ise ortaya çıkmasına neden olacak. Veri analisti, yapay zeka mühendisleri ve robotik uzmanları gibi meslekler daha da önem kazanacak."

Dünyada Yapay Zeka ve İş Gücü Dönüşümü

Dünya Ekonomik Forumu'nun (WEF) 2023 raporuna göre, 2025 yılına kadar yapay zeka ve otomasyonun 85 milyon iş pozisyonunu değiştireceği öngörülüyor. Ancak aynı zamanda 97 milyon yeni iş pozisyonu yaratılacak. Bu yeni iş pozisyonları, dijital becerilere sahip iş gücüne olan talebi artıracak.

Microsoft Türkiye Genel Müdürü Levent Özbilgin, yapay zeka ve otomasyonun iş dünyasına getirdiği fırsatları vurguluyor:

"Yapay zeka, verimliliği artırarak işletmelerin rekabet gücünü yükseltiyor. Ancak, bu teknolojilerin etkili bir şekilde kullanılabilmesi için çalışanların sürekli olarak yeni beceriler edinmesi gerekiyor. Şirketler, eğitim programları ve yeniden beceri kazandırma (reskilling) girişimleri ile bu dönüşüme uyum sağlamalı."

Geleceğin Meslekleri ve Eğitim İhtiyacı

Yapay zeka ve otomasyon teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkisi, eğitim sistemlerinde de köklü değişiklikler gerektiriyor. Üniversiteler ve meslek okulları, geleceğin mesleklerine uygun programlar geliştiriyor. İTÜ'de açılan Yapay Zeka ve Veri Bilimi bölümü, bu alanda eğitim veren öncü programlardan biri.

Prof. Dr. Emre Alpay Dinçer, eğitimdeki bu dönüşümü şöyle değerlendiriyor:

"Öğrencilerimizin, yapay zeka teknolojilerini sadece kullanabilen değil, aynı zamanda geliştirebilen bireyler olarak yetişmelerini hedefliyoruz. Bu sayede, Türkiye'nin yapay zeka alanında rekabet gücünü artırmayı amaçlıyoruz."

Yapay zeka teknolojilerinin iş gücü üzerindeki etkileri, kaçınılmaz bir dönüşümü beraberinde getiriyor. Bu dönüşüm, bazı işlerin ortadan kalkmasına neden olurken, yeni iş fırsatları da yaratıyor. Çalışanlar ve işverenler, bu değişime uyum sağlamak için sürekli olarak yeni beceriler edinmeli ve eğitim programlarına yatırım yapmalı. Yapay zekanın getirdiği bu büyük değişim, doğru yönetildiğinde hem iş dünyası hem de çalışanlar için büyük fırsatlar sunabilir.

Editör: Akif Arslan