DEPREMLERİN YOL AÇTIĞI YIKICI ETKİLER SONRASINDA SAĞ KALANLARIN RİSKLERİNİ İÇEREN HALK SAĞLIĞISORUNLARI TARTIŞILDI

01 6 Şubat Depremleri Sonrası Oluşan Halk Sağlığı Sorunları (7)

Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti (TMC) Afet ve Salgınlar Çalışma Grubu tarafından düzenlenen“Mikrobiyoloji ve Halk Sağlığı Bakışı ile Afetler, Salgınlar, Etkenler” konulutoplantı SANKO Üniversitesi ve Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) iş birliği ile Gaziantep’te gerçekleştirildi.

Toplantıda, 6 Şubat 2023 meydana gelen ve Gaziantep’in de aralarında bulunduğu 11 ili etkileyen depremlerin yol açtığı yıkıcı etkiler ve sonrasında sağ kalanların risklerini içeren halk sağlığı sorunları tartışıldı.

01 6 Şubat Depremleri Sonrası Oluşan Halk Sağlığı Sorunları (9)

Üç oturumda gerçekleştirilen toplantının birinci oturumunda SANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Prof. Dr. Muzaffer Eskiocak “Deprem ve Sağlığın Belirleyicileri”, Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Tacettin İnandı “Deprem Sonrası Afetlerde Güvenli ve Yeterli Suya Erişim”, ikinci oturumda SANKO Üniversitesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğr. Üyesi Doç. Dr. HadiyeDemirbakan “Afetler ve Enfeksiyon Etkenleri”, Gaziantep İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar Şube MüdürlüğüUzm. Dr. Osman Petek “Depremin Gaziantep Genelinde Enfeksiyon Hastalıklarına Etkisi” konulu sunum yaptı.

Bölgedeki enfeksiyon hastalıkları etkenlerinin, deprem öncesi ve deprem sonrası görülme sıklıklarıkarşılaştırılarak altı sözlü sunumla anlatıldığı son oturumda ise ülkemizin yaşadığı ağır deprem felaketinin sonuçları değerlendirilerek geleceğe yönelik önlemler alınması konusunda dilek ve önerilerde bulunuldu.

Doğu Akdeniz’de bugün hava durumu nasıl olacak? Doğu Akdeniz’de bugün hava durumu nasıl olacak?

01 6 Şubat Depremleri Sonrası Oluşan Halk Sağlığı Sorunları (8)

GİBTÜRektörlük Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen toplantıya, SANKO Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Güner Dağlı, GİBTÜ Rektör Yardımcısı ve Tıp Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Mehmet Tarakçıoğlu,TMC Yönetim Kurulu Üyeleri, TMC Afet ve Salgınlar Çalışma Grubu Üyeleri, GİBTU Tıp Fakültesi Tıbbı Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri veSANKO Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Mikrobiyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyeleri katıldı.

01 6 Şubat Depremleri Sonrası Oluşan Halk Sağlığı Sorunları (5)

Editör: Akif Arslan