İSTANBUL (AA) - Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi İş Sağlığı ve Güvenliği Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Müge Ensari Özay, Uzmanı, afet durumlarına etkili müdahale için alınması gereken önlemleri açıkladı.

Üniversiteden yapılan açıklamada görüşleri yer alan Doç. Dr. Müge Ensari Özay, 6 Şubat 2023'te yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremleri iş sağlığı ve güvenliği açısından değerlendirdi.

Özay, afet durumlarına etkili müdahale için alınması gereken önlemlere ilişkin, 'Kurtarma ekipleri ve çalışma grupları, ilçe, il ve ülke genelinde yılda bir hatta 6 ayda bir düzenlenen genel koordinasyon ve uygulama tatbikatlarıyla etkili bir şekilde koordinasyon sağlamalı.' ifadesini kullandı.

Kurtarma çalışmasında çökmüş bir yapıya girerken görevlilerin ve acil müdahale ekiplerinin güvenliğini sağlamanın önemine dikkati çeken Özay, risk faktörlerine karşı alınacak önlemlerin kurtarma operasyonlarının güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından kritik öneme sahip olduğunu anlattı.

- SON YÜZYILIN EN BÜYÜK İKİNCİ DEPREMİ

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, Kahramanmaraş merkezli depremlerden bahsederek, bölgede yürütülen çalışmalarda toplam 264 bin 389 personelin görev aldığını, 12 bin 600 araç ve iş makinesinin kullanıldığını bildirdi.

Ayak mantarına kınalı çözüm Ayak mantarına kınalı çözüm

Özay, 'Afet ve Acil Durum Müdahale Yönetmeliğinin belirlediği kriz yönetimi evrelerinde, müdahale, ilk yardım ve yeniden inşa aşamaları düzenlenirken, afet yönetiminin birinci evresi olan risk yönetimi, risk değerlendirmesi, zarar azaltma ve hazırlık aşamalarını 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun ilgili yönetmelikleri çerçevesinde düzenleniyor. Bu iki yasal düzenlemenin bir arada uygulanması, etkili bir afet yönetimi için önem arz ediyor.'

Kurtarma personelinin sahada karşılaşacağı riskleri en aza indirmek için uygun yapısal tehlike azaltma türünün ve miktarının belirlenmesi gerektiğini kaydeden Özay, 'Çökmüş bir yapıda öncelikle olay komuta sistemi kurulmalı. Olay komutanı olay yerindeki tüm müdahale personeli için sorumluluğu üzerine alır. Ayrıca bir güvenlik görevlisi de seferber edilmelidir.' ifadesinde bulundu.

Belirlenen tehlikeler için risk değerlendirmesi yapılarak, ekip üyelerine tehlike farkındalığı ve kişisel koruyucu donanım kullanımı konusunda eğitim verilmesi gerektiğini vurgulayan Özay, Kurtarma çalışmasında çökmüş bir yapıya girerken nelere dikkat edilmesi gerektiğini anlattı.

- TEHLİKELERE KARŞI ALINACAK ÖNLEMLERE İLİŞKİN UYARI

Doç. Dr. Müge Ensari Özay, su basmaları, kanalizasyon şebekesi kırıklarından kaynaklı mikroplara maruz kalma, açık elektrik kabloları, asbest ve silika gibi tozlara maruz kalma, doğal gaz kaçakları, oksijen yetersizliği, dar alanlar, tehlikeli inşaat demirleri, düşen bir nesnenin çarpması, yangın ve iş makinelerinin yakınında olma gibi tehlikelere işaret ederek, Bu risk faktörlerine karşı alınacak önlemler, kurtarma operasyonlarının güvenli ve etkili bir şekilde gerçekleştirilmesi açısından kritik bir öneme sahiptir.' değerlendirmesinde bulundu.

Özay, kurtarma ekipleri ve çalışma gruplarının, ilçe, il ve ülke genelinde yılda bir, hatta 6 ayda bir düzenlenen genel koordinasyon ve uygulama tatbikatlarıyla etkili bir şekilde koordinasyon sağlaması gerektiğini vurguladı.

Depremzedelere psikolojik destek sağlanması gerektiğini anlatan Özay, 'Deprem bölgesinde güvenlik tedbirleri ilk andan itibaren alınmalı, çocuk kaçırmaları, hırsızlık ve yağma gibi durumlar için önlemler alınmalıdır.' değerlendirmesinde bulundu.

Editör: Akif Arslan