AHEF: Yeni yönetmelik için aile hekimlerinin de görüşleri alınmalı

 

AHEF Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım, aile hekimliği uygulamasında hak edişlerin, sözleşme ve ödeme yönetmeliğine göre hesaplandığına dikkat çekerek uzun zamandır çıkması beklenen yönetmelik için aile hekimlerine kulakların tıkandığını söyledi.

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) aile hekimlerinin sıkıntıları dinlenmeden ve temelinde aile hekimini cezalandırmak olan yeni yönetmeliğe karşı olduğunu her platformda gündeme taşıyor. Bu yönetmeliğin çıkmak üzere olduğu bilgisini aldıklarını belirten Yönetim Kurulu Üyesi Dr. Ömer Ufkun Yıldırım şu ifadelerde bulundu. “Aile hekimleri olarak uzun zamandır yeni bir yönetmelik çıkacağı ve üzerinde çalışıldığıduyumları alıyoruz. Ancak yıllardır olduğu gibi bu yönetmelikten yineasıl etkilenecek olan aile hekimlerine bu konuda tek bir açıklama yapılmıyor, tek bir soru sorulmuyor. Oysasistemin ancak, gece yarısı ansızın çıkarılan yönetmeliklerle değil, sahadaki aile hekimlerine de danışılarak, ortaklaşa hazırlanan yönetmeliklerle düzelebileceği ortadadır. Aksi durumda sahada giderek zorlaşan, her gün kan kaybederek yok olmaya yüz tutan bir sistemin devamlılığı mümkün olmayacaktır.”

Dr. Ömer Ufkun Yıldırım 110510156 Yeni Yönetmelik Için Aile Hekimlerinin De Görüşleri Alınmalı

Uzmanından sınav öncesi beslenme önerileri Uzmanından sınav öncesi beslenme önerileri

Dr. Yıldırım, “Sağlık Bakanlığı, Aile Hekimliği uygulaması başladığı günden bu güne türlü yönetmelikler, yönergeler çıkardı. Sahanın gerçekliğine uymayan ve normlar hiyerarşisine aykırı birçok maddeden ötürü bu yönetmelikleri defalarca dava ettik ve değiştirilmek durumunda kalındı. Sahanın öncü temsilcisi olan AHEF gibi kurumlar görmezden gelinerek, sahaya sorulmadan yapılan bu yönetmelikler maalesef sistemin kronik sorunlarını çözmek bir yana dursun, kendisi kronik bir sorun haline gelmiştir.AHEF olarak tekrar altını çizmek istiyoruz, sahayı ilgilendiren ve uygulamanın temelini oluşturacak yönetmelikler belirlenirken ortaklaşa bir çalışma yürütülmesi gerekir. Bu konuda her türlü iş birliğine hazır olduğumuzu tekrar belirtmek isteriz.”

Editör: Akif Arslan