Son dönemde kiracıların fahiş kira artışlarına maruz kaldığı sıkça karşılaşılan durumlardan birisi haline gelmiştir.Fahiş kira artışları esnaf ve konut kiracılarının belini bükme ye devam etmektedir.

Kira dözleşmeleri yazılı olarak yapılmakta ve sözlü olarak yapılan sözleşmelerde geçerli olmaktadır. Fakat hak arayışlarında yazılı olan sözleşmeler anlaşmazlıklar dan doğabilecek problemlerin sonuçlarını yargı davalarında  hızlandırmaktadır. Fahiş kira talebinde bulunan  mülk ve işyeri sahipleri kiracıların kira sözleşmesi olsa dahi  kira sözleşmeleri görmezden gelinerek “ya bu tutarı öde ya da evi boşalt” yaklaşımına maruz kalmaktadır.

İnsanların ekonomik çıkarları; hak hukuk hatta vicdanlarının bir değil bin adım önünde yürüyor bu dönemde. Bunun adı emperyalizm diğer bir kavramı sömürgecilik ve  kapitalizm değil mi. Ekonomik anlamda mülk ve işyeri sahiplerinin tek amacı üstünlük kurmak, çıkar sağlamak kendi çıkarlarına göre kalkınmak değil mi? Sömürgecilik değil mi?

Emlakçılar, aracılar konut ve işyeri sahipleri kendi çıkarları doğrultusunda hegomanya kurup kaynak kullanmaktadırlar. Aslında siyasi anlamda bizler buna kişiye özgü krallık yada yabancı olmadığımız başkanlık rejimi de diyebiliriz. Rejim böyle devam edince ne oluyor zengin bir adım ileri, fakir fukara geri geri ama nereye kadar devam edecek bu gerileme... Ekonomik olumsuzluklar, sermayenin tekel elde toplanması kapitalist sistemin ve aktörlerinin elinde olunca canı yananan canı çıksın!!! canı yanmaya ocaklar kül olmaya devam etsin hegomanya sistemi toplumu mahkum etmeye devam ediyor...

Mülkiyet sahiplerinin kapitalist sistem yaklaşımları kendilerince yönettiği sistem ve baskı yıldırma tehdit araçları eklenince sekteye uğramış yaşama ve yürütme işlevini yitirdiğinden mahkeme salonlarında alınan birçok karar haklıdan yana değilde  malesef zalimden tarafa yön buluyor. Çökmüş adalet sistemi ile gariban da fukarada gurabada dizleri üzerine çökmüş bedenine  ölü toprağı serpiliyor.

Tekelci aşamaya gelmiş ekonomi içerisinde üretim, iş gücü, yeni pazar arayışları sermayenin oluşmasını engellemektedir. Emperyalizmin ve kapitalizm in oluşumu hızlanmış tekelci hiyerarşik sistem yerini almaya başlamıştır.

Lenin in belirtmiş olduğu öngürületinebyer verdiği emperyalizmin in yerini kapitalizm almış sömürgecilik gün geçtikçe yayılmaya başlamıştır.

Aslında kiralanan mülk ve işyerlerini kiraya tutan ve kiracılar da hakkaniyetli davransa idi rejim bu halde olmazdı sonuçta çıkar menfaat var. Kaç milyona kiraladin kaça sattın reel fiyatı yaz ki vergi öde gelire alsınlar ki uçuk kaçık fahiş fiyatlar olmasın. Dedim ya menfaat ve çikarlar önde geliyor.

Anlasılan o ki bugünün işi yarina kalıyor. İman ve ahiret sorduğunuz da benden sağlamini göremiyorum deniliyor. Hadi oradan iman kimde itikat kimde senin haberin yok bu dünyada pehlül pehlül dolanıyorsun da hakikatı alamadıktan sonra dünya senin olsa neye yarar. Mazlum kim? Asi kim? Gaddar kim? Derviş kim ne bileceksin sen....

Ülkemizde ve dünyada hegomanya anlayışı çalışan toplum, devlet idareleri ve birimlerinin görevi layıkıyla yapmalarıyla çözüm bulacaktır. Denetimler bir kaç günlük olmamalı medya şhow larına dönüşmemeli bu ülkenin vatan ve milletini seven idareci ve çalışanları marifetiyle yapılmalıdır.

6 Şubat Deprem sonrası memleketim adıma Kahramanmaraş VERGİ DAİRESİNİ, Çevre ve şehircilik il müdürlüğünü, mahalli idareleri ve tüm kamuyu göreve davet ediyorum. Benim bunları yazmam ve gelecek talimatlara göre değil de görev alanınız olduğunu hatırlatmak istedim.

HAK İÇİN HALK İÇİN BİZ BU MİLLETE BORÇLUYUZ...