Türk kökenli göçmenlerin Avrupa Parlamentosunda temsil edilmesi, onların sesini daha yüksek bir platformda duyurabilecekleri ve haklarını savunabilecekleri anlamına geliyor.

DAVA Partisinin Avrupa Parlamentosu (AP) adayı Fatih Zingal, partinin kurulma ve AP seçimlerine katılma kararının Almanya'da yaşayan Türkler için önemini Anadolu Ajansı (AA )Analiz için kaleme aldı.

***

TBMM, Fransa Ulusal Meclisi’ni kınadı TBMM, Fransa Ulusal Meclisi’ni kınadı

Almanya'da yaşayan Türklerin Avrupa Parlamentosunda (AP) temsil edilememesi, bu topluluğun karşılaştığı siyasi ayrımcılığın bir yansıması olarak değerlendirilebilir. Bu durum, Almanya'daki Türk kökenli göçmenlerin seslerinin duyulması ve ihtiyaçlarının karşılanması konusunda önemli eksiklikler yarattı. Ancak DAVA Partisinin kurulması ve AP seçimlerine katılma kararı, bu eksikliğin giderilmesi yönünde atılmış önemli bir adımdır ve Türk kökenli topluluk için büyük bir fırsat sunacaktır.

Çeşitlilik ve uyanış için demokratik ittifak

Almanya'da yaklaşık 3 milyon Türk kökenli göçmen yaşıyor. Bu büyük topluluk, yıllardır siyasi temsilden yoksun kalarak Almanya'nın politik sahnesinde etkili bir şekilde yer alamadı. Bu durum, göçmenlerin günlük yaşamda karşılaştıkları ayrımcılıklara ve sosyal eşitsizliklere çözüm bulmalarını da zorlaştırdı. Türk kökenli göçmenlerin AP'de temsil edilmesi, onların sesini daha yüksek bir platformda duyurabilecekleri ve haklarını savunabilecekleri anlamına geliyor. DAVA Partisinin bu temsil için bir araç olarak ortaya çıkması, topluluğun siyasette daha etkin bir rol almasını sağlayabilir.

DAVA Partisinin kuruluş bildirgesinde, göçmen kökenlilerin eğitim aldıkları dönemlerde karşılaştıkları ayrımcılıkla mücadele, memuriyette yeterli görünmemeleri ve geleneksel aile yapılanması konusunda politik tedbirlerin alınması gibi başlıklar yer alıyor. Bu temalar, göçmen topluluklarının en çok ihtiyaç duyduğu alanlarda çözümler sunmayı amaçlıyor. Göçmenlerin ihtiyaçlarını ve sorunlarını doğrudan temsil eden bir partinin varlığı, onların siyasi güçlerini artırabilir ve toplumsal entegrasyonlarını destekleyebilir.

7 Ekim 2023’ten bu yana İsrail’in Filistin’e uyguladığı şiddet Avrupa nezdinde çok ciddi bir tepki ile karşılanmadı. Özellikle AP dünya üzerindeki şiddeti kınarken İsrail’in Filistine uyguladığı şiddet konusunda sessiz kaldı. DAVA Partisi, Filistin konusunu bir insanlık dramı olarak görmesi sebebiyle AP'ye girdiği takdirde ele alacağı ilk konu Filistin halkının dramı olacaktır. Partinin ilk kurulduğu günden beri Filistin halkının yanında olduğunu vurgulaması sebebiyle İsrail’in Almanya Büyükelçiliği, DAVA Partisini kapatmayı gündeme getirdi. DAVA Partisinin AP seçimlerine katılması, Almanya'daki diğer göçmenlerin de dikkatini çekti. Özellikle İsrail soykırımı konusunda diğer partilerin programında bir konu başlığı açılmazken, DAVA Partisi bu konuyu savunan tek parti oldu.

Çeşitlilik ve Uyanış için Demokratik İttifak anlamına gelen DAVA Partisi, Almanya'daki siyasi partiler ve medya tarafından da yakından izleniyor ve çeşitli tepkilere neden oluyor. Bu durum, partinin önemini ve potansiyel etkisini gösteriyor. Partinin liderleri, bağımsız olduklarını ve herhangi bir dış güçle bağlantılarının bulunmadığını vurgularken, bu tür iddialar partinin eleştirilerle karşı karşıya kalmasına neden oldu. Ancak bu eleştiriler, partinin göçmen toplulukları temsil etme potansiyelini gölgelememelidir.

Daha adil, daha eşitlikçi bir gelecek

Türk kökenli insanların AP'de temsil edilmesi, sadece onların haklarının savunulması açısından değil, aynı zamanda Avrupa'daki göçmen politikalarının daha kapsayıcı ve adil hale getirilmesi açısından da kritik bir öneme sahiptir. Göçmenlerin AP'de temsil edilmesi, onların yaşadığı sorunların daha geniş bir kitleye duyurulmasını ve çözüm yollarının daha etkin bir şekilde tartışılmasını sağlar. DAVA Partisi, bu bağlamda, Türk kökenli göçmenlerin sesi olmayı ve onların siyasi güçlerini artırmayı hedefliyor.

DAVA Partisi, Almanya'daki göçmen kökenli insanların yıllardır süregelen seslenişlerine bir yanıt olarak doğdu. Bizim amacımız, göçmenlerin yalnızca birer istatistik olmadığını, toplumun değerli ve eşit üyeleri olduğunu göstermek ve AP'de temsil edilmek. Bu, insanların haklarını savunmak ve onların karşılaştıkları zorlukları Avrupa'nın gündemine taşımak için büyük bir fırsat. Göçmenlerin karşılaştığı her türlü ayrımcılığa ve haksızlığa karşı duracağız. Almanya'da ve Avrupa'da yaşayan göçmenler için daha adil, daha eşitlikçi bir gelecek inşa etmek istiyoruz. DAVA, göçmenlerin kendi kaderlerini belirlemede aktif rol almalarını sağlayacak bir platformdur.

DAVA Partisi, göçmenlerin yalnızca AP'de değil, tüm toplumsal alanlarda hak ettikleri temsili ve eşitliği sağlamak için yola çıktı. Bu seçimler, göçmenlerin sadece Almanya'da değil, tüm Avrupa'da daha güçlü bir ses olabilmesi için tarihi bir fırsattır. Göçmenlerin yaşadığı ayrımcılık, dışlanma ve eşitsizliklerle mücadele etmek, onların haklarını savunmak ve daha kapsayıcı bir toplum inşa etmek için buradayız. DAVA Partisi, göçmenlerin kendi hikayelerini yazmalarına, kendi seslerini duyurmalarına olanak tanıyacak bir platformdur. Birlikte, daha adil ve eşitlikçi bir Avrupa yaratabiliriz.

Sonuç olarak, DAVA Partisinin AP seçimlerine katılması, Almanya'daki Türk kökenli göçmenlerin siyasi temsili açısından tarihi bir adım olabilir. Bu adım, göçmen topluluklarının karşılaştığı sorunların çözümüne katkıda bulunabilir ve onların Avrupa'daki politik süreçlere daha aktif bir şekilde katılmasını sağlayabilir. DAVA Partisinin başarısı, göçmen topluluklarının siyasi güçlerini artırmalarına ve Avrupa'da daha adil ve kapsayıcı politikaların geliştirilmesine önemli bir katkı sunabilir.

(Makalelerdeki fikirler yazarına aittir ve Anadolu Ajansının editöryal politikasını yansıtmayabilir.)

Editör: Akif Arslan