Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda yaptığı konuşmada, Kahramanmaraş'taki deprem yönetimi ve hazırlıklarındaki ciddi eksiklikleri eleştirdi. Karatutlu, bölgede yaşanan deprem felaketinin ardından yerel ve ulusal yetkililerin yetersiz kaldığını ve gerekli önlemlerin alınmadığını vurguladı.

 

Karatutlu, "Depremnasılyaşanır, anlatayım" diyerekbaşladığıkonuşmasında, yaşanan depremi nşiddetini ve etkilerinidilegetirdi:

"Saat 04.17'de 9 katlıbinasağa sola sallanmayabaşlar, kırksaniyesürer. Ardındanotuzsaniyedahaalttanvurur. Merdivenlerdekomşularınızlabirlikteaşağıinmeyeçalışırsınız.Aşağıindiğinizde, arkadaşlarınızın olduğu binaların yerle bir olduğunu görürsünüz. Böylebirdepremyaşarsınız ve budepreminİstanbul'da, Türkiye'nin her yerinde olabileceğin idüşünürsünüz."

Karatutlu, 2020 yılında AFAD tarafındanhazırlanandepremsenaryosunadikkatçekerek, yetkililerinyetersizönlemleraldığınıvurguladı:

"2020 yılındaAFAD'ınKahramanmaraşdepremiyleilgilisenaryosunda 7,5 şiddetisenaryoedilmiş. Yetkililersadece 50 bin tanecesettorbasıistemiş. YataymimaridediğihaldeCumhurbaşkanı, dikeymimariyeizinvermiş. Ebrar Sitesigibibilinensıvılaşmabölgelerindekentseldönüşümyapılmamış."

Karatutlu, kentseldönüşümsürecinin rant odaklıyürütüldüğünüvebölgedekiimarizinlerininsorumsuzcaverildiğinibelirtti:

"Kahramanmaraş'ta 16 kata kadarizinverilmiş. Kentseldönüşümiçin Belediye, 2022 yılında rant içindağlardakimanzarasıgüzelbölgeleriistemiş. Hatay'da CHP kentseldönüşümeizinvermedidiyeşikayetediyorsunuz ama Kahramanmaraş'ta 22 yıldır AK Parti iktidarındanedenyapılmadı?"

AK Partli Yenişehirlioğlu, "Hayat Yeniden Vakfı"nın açılışına katıldı AK Partli Yenişehirlioğlu, "Hayat Yeniden Vakfı"nın açılışına katıldı

Karatutlu, depreminardındanyapılançalışmalarınyetersizolduğunuvebürokratikengellerinhalkınsorunlarınıçözmedebüyükengeloluşturduğunuifadeetti:

"Deprem iyi yönetiliyor mu? Hayır. 16 aydır ne AFAD ne ÇevreveŞehircilik ne Belediye ne herhangibirkurumbilgilendirmemerkeziaçmadı.

KentselDönüşümBaşkanı'naulaşmakimkansız hale geldi. Kahramanmaraş'taüçdereninbirleştiğialüvyonbölgeye fore kazıklamilyarlarharcanıyor, AzerbaycanMahallesi rant uğrunainşaediliyor."

Son olarakKaratutlu, Kahramanmaraş'tabarınma, sağlık, eğitimveulaşımsorunlarınındevamettiğinibelirterekşunlarısöyledi:

"Kahramanmaraş'tabarınmasorunu, sağlıksorunu, eğitimsorunu, ulaşımsorunu var. TOKİ konutlarınakimseoturtulmadı. Toplumyararına program kapsamındakiişçileriştençıkarıldı. Deprembölgesinin her türlüsorununu her platformdaifadeetmeyedevamedeceğiz."

Editör: Akif Arslan