12 Şubat’ın 104. yılındayız. Yüz dört yıldır, 12 Şubat’ın şehit ve gazileri, hatıraları, mirası için neler yaptığımızı sorgulamayı sonraya bırakıp, konu ile ilgili birkaç teklifimi yetkililere, kamuoyuna sunmak istiyorum.

Öncelikle Uzunoluk Hamamı’nın yapılmasını, bazı konakların yenilenmesini,çok minyatür de olsa Kurtuluş Panoroma Müzesi’ni;12 Şubat’la ilgili görsel, yazılı eser çalışmalarının yapılmasını takdirle karşılıyoruz.

Bu çalışmalara ilaveten aşağıdaki tekliflerimi ilgililerin değerlendirmesine sunuyorum:

1.           “İstiklâl Şehri” tescilinin acilen yapılması.

2.           “Şehrin İstiklâl Meydanı”na 12 Şubat ruhuna ve onun azametine uygun bir İSTİKLÂL ABİDESİ’nin yapılması (Şehrin ışıklı görüntüsü açısından Abdulhamithan Camisi’nin yan tarafı vazgeçilmezimizdir.)

Bugün Çanakkale Zaferi, zaferin anıtıyla yaşıyor. O halde 12 Şubat’ı yaşatacak olan öncelikle ZAFER ANITI’dır.

3.           Şehir içinde istiklâl mücadelesinin yapıldığı ve şehitlerin verildiği önemli yerlere tanıtıcı abidelerin yapılması. Sözgelimi; Şehit Evliya’nın şehit olduğu Taşhan girişine, Hasan Çavuş’un Mercimek Tepe’de tek başına savaştığı ve Hasan Çavuş’un şehit olduğu yere, Cancık Mağarası’na, Arasa Han’a ….. birer abide yapılmalı.

4.           Birçok ilde (İstanbul, Bursa, Antep ….) örneği bulunan İSTİKLÂL, KURTULUŞ PANORAMA MÜZESİ; İstiklâl Müzesi’nin yanına bir de İstikbâl Müzesi (Bilim ve Teknoloji Müzesi) şehrimizin şanına yakışır şekilde yapılmalı.(Özellikle Abdul- hamithan Camii yanı. Çünkü tepeler stratejik ve psikolojiktir.)

TUSAŞ ve KMTSO arasında tarihi imzalar atıldı! TUSAŞ ve KMTSO arasında tarihi imzalar atıldı!

5.           12 Şubat’la ilgili tüm araştırmaların, bilgi ve belgelerin, eserlerin bulunduğu KURTULUŞ KÜTÜPHANESİ oluşturulmalı, kütüphane araştırmacıların hizmetine sunulmalı.

6.           Sütçü İmam Üniversitesi’nde “12 Şubat Araştırma Kürsüsü” kurulmalı.

7.           12 Şubat için senaryo, roman, tiyatro yarışmaları yapılmalı ve ‘’İstiklal’’konulu bir film çekilmeli.

8.           12 Şubat’ın her kahramanı için, özellikle de Arslan Bey, Şehit Evliya, Ali Sezai Efendi,Hasan Çavuş, Muallim Hayrullah… adına birer roman yazdırılmalı. “Yazdırılmalı” diyorum, çünkü yazanların ciddi anlamda desteğe ihtiyacı var.

9.           Kurtuluş Günü töreninde, Pazarcık cephesi adına Yakup Hamdi Paşa ve Tapo Ağa’yı ve diğer cepheleri temsilen birer kişi kurtuluş törenleri  protokolünde yer almalı.

10.         Gaziantep’in sahip çıktığı KARAYILAN’ın da Maraşlı olduğu unutulmamalı.

11.         Pazarcık ve Türkoğlu’na İstiklal Meydanı yapılmalı ve bu cephelerdeki  kahramanların adları o meydanlarda yaşatılmalı.

Ayrıca, Maraş’ta zaferin kazanılmasını sağlayan   Pazarcık-Kayabıyıklı ve Türkoğlu-Bababurnu cephelerinde  büyük zafer abidelerinin yapılması.

12.         Süleymanlı, Mehmet Bey, Meçhul Asker, Çukurhisar, Fındıcak…şehitliklerinin onarımı veya yapılması.

13.         Süleymanlı’daki Kışla’nın yapılıp, buranın’’Ermeni Zulmü ve İsyanları’’ araştırma kütüphanesine ve müzeye dönüştürülmesi.

Yüz yıl sonra da olsa bunlar bu neslin görevidir, vefa borcudur.

Bu önerilerin Serhat şehirlerimize de örnek olması dileğiyle.      

İbrahim  GÜLSU