Tarım ve Orman Bakanı İbrahim YUMAKLI’nın teşrifleri ve yoğun bir katılımla tanıtım toplantısı 05 Şubat 2024 tarihinde İlimizde gerçekleştirilen, IPARD III Programının 2024 yılını kapsayan başvuru takvimi, Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) tarafından yayınlandı.

IPARD III programı kapsamında, Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar (hayvancılık sektörü), Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması (işleme ve pazarlama sektörleri) ve Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme sektörlerinde yatırımlara hibe desteği sağlanacağını ifade eden TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörü Harun Reşit GENÇ, program, çağrı takvimi ve 1. çağrı ilanına ilişkin bilgilere yer verdi.

Programın Getirdiği Yenilikler

Toplam 785 milyon avro hibenin kırsal kalkınmaya katkı sunacak yatırımcılara ulaştırılması planlanan IPARD III programının, ilk kez 81 ilimizdeki yatırımlara destek imkanı sunacak olması en büyük yeniliği olarak öne çıkarken, kırsal alt yapı yatırımları ve danışmanlık hizmetlerinin desteklenmesi gibi yeni sektörler programa eklenmiş,yumurta işleme, yem bitkileri yetiştiriciliği, solucan gübresi üretimi ve tuzlu suda kültür balıkçılığı gibi alanlara program kapsamında destek verilmesinin önü açılmıştır.

2024 Yılı Çağrı Takvimi

İlk kez yıllık olarak yayınlanan 2024 yılı çağrı takvimine göre, bu yıl içinde yatırımcılara toplam 248 milyon avro hibe desteği sağlanması öngörülmektedir.  Takvime göre 66 milyon avro bütçeye sahip“Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması ile İlgili Fiziki Varlıklara Yönelik Yatırımlar”çağrı ilanı 21 Mart’ta yayınlanmıştır.

80 milyon avro bütçelive kırsal alanlarda gerçekleştirilecek olan “Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme”(bitkisel üretim, arıcılık, zanaatkarlık ve katma değerli ürünler, kırsal turizm, kültür balıkçılığı, makine parkları, yenilenebilir enerji) için haziran ayında, 90 milyon avro bütçeli“Tarımsal İşletmelerin Fiziki Varlıklarına Yönelik Yatırımlar”(küçükbaş ve büyükbaş et ve süt çiftlikleri, mevcut kanatlı eti (broiler) ve yumurta üretim tesisleri) için temmuz ayında ve 12 milyon avro bütçeli“Çiftlik Faaliyetlerinin Çeşitlendirilmesi ve İş Geliştirme” (Açık Alanda Bitkisel Üretim Projelerine Yönelik Makine Ekipman Destekleri) için ağustos ayında çağrıya çıkılacaktır.

Harun Reşit Genç

Alışverişlerde IBAN ile ödeme uyarısı Alışverişlerde IBAN ile ödeme uyarısı

Çağrı İlanı Kapsamında Desteklenecek Sektörler

TKDK tarafından 21.03.2024 tarihinde yayınlanan 1. Başvuru Çağrı ilanı kapsamında Tarım ve Balıkçılık Ürünlerinin İşlenmesi ve Pazarlanması sektörleri olan Süt ve Süt Ürünleri, Kırmızı Et ve Et Ürünleri, Kanatlı Eti ve Et Ürünleri ve Su Ürünlerinin İşlenmesi, Meyve ve Sebze İşleme & Depolama ve Yumurta İşleme sektöründe gerçekleştirilecek yatırımlara uygun harcama tutarının % 50’si oranında hibe desteği sağlanacaktır.

Süt İşleme, Süt Toplama, Peynir Altı Suyu İşleme, Kırmızı Et Kesimhaneleri, Kırmızı Et Parçalama, Su Ürünleri İşleme Tesisleri, Soğuk Hava Depoları, Meyve ve Sebze Kurutma ve Paketleme, Sıvı ve Toz Yumurta İşleme sektöründe faaliyet gösteren tesislerin modernizasyon ve kapasite artırımına yönelik yatırımlara destek verileceği gibi bu sektörlerde gerçekleştirilecek yeni yatırımlarda destek kapsamındadır.

Kırmızı et işleme, Kanatlı Eti Kesimhane ve Kanatlı Eti İşleme sektörlerinde faaliyet gösteren yatırımcılar, kapasite artırımı yapmamak koşulu ile tesislerini modernize etme imkânına sahip olacaklar, kanatlı eti parçalama sektöründe faaliyet yürüten yatırımcılar ise tesislerini hem modernize edebilecek hem de kapasite artırımı yapabileceklerdir.

Zeytinyağı ve Zeytin İşleme sektöründe ise sadece tesis için gerekli makine ve ekipman alımları hibeye konu destek kapsamında olacaktır.

Ortaklaşa Yatırımlara Ek Hibe

Süt, Et ve Yumurta işleme sektörleri için “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve 5996 sayılı Kanunun ilgili maddelerine göre kurulan Damızlık Yetiştirici Birlikleri”, Su Ürünleri İşleme sektörü için, kuruluş ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmak kaydıyla “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Su Ürünleri Kooperatifleri, Meyve ve Sebze sektörü için kuruluş ve denetimi Tarım ve Orman Bakanlığı’nın sorumluluğunda olmak kaydıyla “1163 sayılı Kooperatifler Kanununa göre kurulan Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri ve 4572 sayılı Kanuna göre kurulan Tarım Satış Kooperatifleri tarafından gerçekleştirilecek olan ortaklaşa yatırımlarda hibe oranı % 70 olarak uygulanacaktır.

Uygun Harcama Tutarı

Her bir yatırım için uygun harcama limiti en az 30.000 avro olmak üzere,

Süt (peynir altı suyu dâhil) Et ve Yumurta sektörleri için en fazla 3.000.000 Avro,

Süt toplama merkezleri için en fazla 1.000.000 Avro,

Meyve ve sebze sektörü için en fazla 1.250.000 Avro,

Su ürünleri sektörü için en fazla 1.500.000 Avrodur.

Başvuru Tarihleri

Başvurular, 05.04.2024 tarihinden itibaren TKDK Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğünde kabul edilmeye başlanacak olup, Online Proje Başvuru Sistemi 07.05.2024 tarihi saat 18:00’de kapatılacaktır. Online sisteme girişleri yapılmış olan başvuruların Kahramanmaraş İl Koordinatörlüğüne en geç 09.05.2024 günü saat 18:00’e kadar teslim edilmesi gerekmektedir.

Türkiye’nin 81 ilinde uygulanacak programın ilk çağrı ilanında toplam 66 milyon avro tutarında kaynağın yatırımcılar ile buluşturulacağını vurgulayan GENÇ, depremler nedeniyle her alanda önemli kamu desteğine ihtiyacı olan Kahramanmaraş’ın IPARD desteklerinden en fazla oranda faydalanabilmesi için, çağrı ilanı kapsamında yer alan sektörlerde faaliyet gösteren ve bu alanlara yeni yatırım düşüncesine sahip potansiyel yatırımcılara yönelik tanıtım faaliyetlerinin sıkı bir şekilde devam ettiğini söyleyerek, ilgili tüm yatırımcıları desteklerden faydalanmaya davet etti.

Editör: Akif Arslan