Malezya’da buluşan dünya plastik endüstrisi, ekonomik büyümeyi koruyarak sürdürülebilir yaklaşımlar geliştirmeye odaklandı. Dünya Plastik Konseyi etkinliğindekonsey üyesi olarak bir konuşma yapan Türk Plastik Sanayicileri Araştırma, Geliştirme ve Eğitim Vakfı (PAGEV) Başkanı Yavuz Eroğlu ise küresel iş birliğine ve geri dönüşüme dikkat çekerek,“Malezya'daki toplantı, küresel plastik endüstrisinin sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularında daha ileriye gitme çabalarının bir göstergesi oldu.Gerek üretim beceresi gerek coğrafi avantajları nedeniyle gelecek dönemde ülkemizin küresel geri dönüşüm sektöründe merkez olacağına inanıyoruz. Bu anlamda 2-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ilk uluslararası geri dönüşüm fuarı RePlastEurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’nı oldukça önemsiyoruz. Türkiye’nin geri dönüşümdeki rekabet avantajı nedeniyle dünya geri dönüşüm sektörünü Türkiye’ye yatırıma çağırıyoruz.” açıklamasını yaptı.

Küresel Geri Dönüşüm Sektörüne Türkiye’ye Yatırım Çağrısı (2)

Dünyanınfarklıbölgelerinden 50’den fazlaplastikendüstrisiliderininkatıldığıveMalezya’dadüzenlenenDünya Plastik Konseyi’nde (World PlasticsCouncil) plastik sektörünün iklim değişikliği ile mücadele konusunda, başta karbon emisyonlarının azaltılması olmak üzere; mikroplastiklerin önlenmesi, depozito iade sistemlerinin yaygınlaştırılması, geri dönüşüm yatırımlarının arttırılması gibi konularda güçlü işbirlikleri oluşturulması kararlaştırıldı. Söz konusu etkinlikte ayrıca, küresel kapsamda bir plastik kirliliğinin önlenmesi anlaşmasının bilimsel bir çerçeveye oturtulması için Birleşmiş Milletler(BM) Çevre Ajansı’na katkı verilmesi, çevreyi etkileyen plastik granüllerin doğaya sızmasının önlenmesini amaçlayan ve bölgemizdeki temsilciliği PAGEVtarafından yürütülen uluslararası bir girişim olan OperationCleanSweep ile çalışmaların hızlandırılması ve Basel Sözleşmesi’nin atık sevkiyatlarını kontrol altına alan yeni formatının sektöre etkileri ele alındı.ToplantıyaPAGEV Başkanı Yavuz Eroğlu da konuşmacı olarak katılırken;sektör liderleriyle ekonomik büyüme hızını koruyarak atılacak sürdürülebilir adımlar konusunda verimli görüşmeler gerçekleştirildi.

GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNDE MERKEZ OLACAĞIMIZA İNANIYORUZ

Eroğlu, dünyada plastik endüstrisinde 6’ncı sırada yer alan Türkiye'yi temsilen yaptığı konuşmasında, Basel Sözleşmesi kapsamında plastik atık sevkiyatları,Nisan ayında Kanada’da düzenlenecekBMÇevre Ajansı’nın Plastik Kirliliğinin Önlenmesi AnlaşmasıçerçevesindekiFourthSession (INC-4) toplantısı ve OperationCleanSweep faaliyetlerine dikkat çekti. Plastik endüstrisindeki çevresel ve kalite yönetimi kontrollerinin önemine vurgu yapan Eroğlu, “Malezya'daki toplantı, küresel plastik endüstrisinin sürdürülebilirlik ve çevresel sorumluluk konularında daha ileriye gitme çabalarının bir göstergesi oldu. Diğer ülkelerle iş birliği içinde yürütülen bu tür platformlar, plastik atıklarının azaltılması ve geri dönüştürülmesi konularında önemli adımların atılmasına katkı sağlıyor. Granül kaybının önlenmesi için alınacak tedbirler konusunda tüm paydaşlarla en hızlı şekilde hareket etmemiz gerektiğini düşünüyoruz.Geçtiğimiz aylarda gündeme gelen Basel Konvansiyonu çerçevesinde Türkiye bir OECD ülkesi olarak, plastik atıklarının OECD dışı ülkelere sevkiyatını kısıtlayan yeni bir mevzuatlaavantajlı bir duruma geldi. Hep söylediğimiz gibi plastik atıklar, günümüzde petrolden daha değerli. Gerek üretim beceresi gerek coğrafi avantajları nedeniyle gelecek dönemde ülkemizin küresel geri dönüşüm sektöründe merkez olacağına inanıyoruz.” dedi.

Alışverişlerde IBAN ile ödeme uyarısı Alışverişlerde IBAN ile ödeme uyarısı

SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK VE BÜYÜME İÇİN DENGELİ BİR YAKLAŞIM

Eroğlu, düzenlenen etkinlikte, küresel plastik sektörünün önemli konularından biri olan BM Çevre Programı’nın küresel plastik kirliliğinin önlenmesine ilişkin yaptığı müzakereler olduğunu hatırlatarak,“Bu müzakereler hakkında bilimsel verilerin ışığında karbon ayak izini öne çıkarak bir yaklaşımın benimsenmesi konusunda ortak çalışmaların devam ettirilmesi kararı aldık. Bu çerçevede Avrupa’nın en büyük ikinci plastik üreticisi olan Türkiye’yi temsil eden PAGEV, Körfez ülkeleri, AB, Uzakdoğulu petrokimya ve plastik üreticileri, ABD ve Amerika kıtasındaki plastik sivil toplum kuruluşlarını bu konuda bilgilendirdi. Bakanlıklarımızla birlikte ülkemizin çevresel sürdürülebilirlik çabalarına katkı verirken, bir yandan da insanımıza refah sağlayacak büyümenin devam edebilmesi için dengeli bir yaklaşımı hedefledik. Bu konuda Kanada’da gerçekleştirilecek BM toplantısına da PAGEV olarak küresel sanayimizin bu yaklaşımını taşıma karar aldık.” değerlendirmesini yaptı.

TÜRKİYE'DEKİ GERİ DÖNÜŞÜM SEKTÖRÜNE YATIRIM YAPIN

Konuşmasında tüm ülkelerdeki geri dönüşüm sektörü temsilcilerine Türkiye'deki geri dönüşüm sektörüne yatırım yapmaları çağrısında bulunan Eroğlu, “Bu anlamda 2-4 Mayıs tarihleri arasında İstanbul’da düzenlenecek ilk uluslararası geri dönüşüm fuarı RePlastEurasia Plastik Geri Dönüşüm ve Hammaddeleri Fuarı’nı oldukça önemsiyoruz. Başta Avrupa olmak üzere, dünyanın farklı noktalarından aldığımız talepler de bu ilginin kalıcı olacağı konusunda bize umut veriyor.TÜYAP ve Yeşil Dönüşüm ve Teknoloji Derneğimiz(PAGÇEV) iş birliğiyle TÜYAP Fuar Merkezi'nde gerçekleştirilecek fuara, plastik geri dönüşüm alanında faaliyet gösteren, teknoloji üreten ve kullanan herkesi davet ediyoruz.” diye konuştu. PAGEV’inplastik sektöründe sürdürülebilirlik, çevresel bilinç ve ekonomik büyüme konularında yaklaşımları dikkat çekerken; küresel çapta düzenlenen organizasyonlara katılımı ise sektörün geleceği için yeni fırsatlar yaratıyor. Mikroplastik kabul edilen plastik granül / Çapak ve flake’lerin doğaya sızmasını engellemek üzere oluşturulan uluslararası sertifika programı OperationCleanSweep ise plastik endüstrisinin çevresel etkisini azaltma ve daha temiz bir gelecek için adımlar atmaya devam etme niyetini ortaya koyuyor.

Editör: Akif Arslan