Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Nikolaus Meyer-Landrut, Kahramanmaraş'taki bölge ziyaretleri esnasında çeşitli temaslarda bulundu.

A A 20240126 33536632 33536630 A B T U R K I Y E D E L E G A S Y O N U B A S K A N I B U Y U K E L C I M E Y E R L A N D R U T K A H R A M A N M A R A S T A Z I Y A R E T L E R D E B U L U N D U

A A 20240126 33536632 33536631 A B T U R K I Y E D E L E G A S Y O N U B A S K A N I B U Y U K E L C I M E Y E R L A N D R U T K A H R A M A N M A R A S T A Z I Y A R E T L E R D E B U L U N D U

Çocuk Sanat Merkezi’nde yeni dönem başvuruları başladı! Çocuk Sanat Merkezi’nde yeni dönem başvuruları başladı!

A A 20240126 33536632 33536628 A B T U R K I Y E D E L E G A S Y O N U B A S K A N I B U Y U K E L C I M E Y E R L A N D R U T K A H R A M A N M A R A S T A Z I Y A R E T L E R D E B U L U N D U