Enerji tasarruf potansiyeli yüksek olan sanayi sektörü, tüm tasarruf tedbirlerine rağmen hâlâ enerjide 6.5 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu potansiyeline sahip bulunuyor.

Sanayide tasarruf tedbirleri kapsamında ele alınan konulardan ilki ise ısıtma sistemleri oluyor, çünkü endüstriyel tesislerde ki ısıtma sistemleri, küresel enerjinin yüzde 40’ından, sera gazı emisyonlarının ise yüzde 20’sinden sorumlu tutuluyor.

Sanayi Sektörünün Enerjide Tasarruf Potansiyeli ‘6.5 Milyon Ton Eşdeğer Petrol’

Peki endüstriyel tesislerin ısıtmadan kaynaklı enerji tüketimini düşürmek için ne tür önlemler almak gerekiyor?

Türkiye’deki toplam enerji tüketiminden yüzde 36, elektrik tüketiminden ise yüzde 55 pay alan sanayi sektörü, enerjinin verimsiz kullanıldığı sektörler arasında yer alıyor.

Sanayi Sektörünün Enerjide Tasarruf Potansiyeli ‘6.5 Milyon Ton Eşdeğer Petrol’1

ÇEVRE İÇİN BÜYÜK BİR RİSK OLUŞTURUYOR

Enerji tasarruf potansiyeli yüksek olan sanayi sektörü, tüm tasarruf tedbirlerine rağmen hâlâ 6.5 milyon ton eşdeğer petrol tasarrufu potansiyeline sahip bulunuyor. Bu durum ise endüstriyel tesislerin çevre için ne kadar büyük bir risk potansiyeli oluşturduğunu gösteriyor. Ancak, Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) tarafından yapılan açıklamaya göre, endüstriyel tesislerde ki enerji verimliliği önlemleri ile 2040 yılına kadar küresel CO2 emisyonlarını yılda 5 gigatona kadar azaltmak mümkün.

“Teknolojik gelişmeler, endüstriyel tesislere tasarruf tedbirleri kapsamında önemli çözümler sunuyor. Isıtma sistemleri de bu kapsamda ele alınan konuların başında geliyor” diyen Çukurova Isı Pazarlama Müdürü Osman Ünlü, endüstriyel tesislerde sürdürülebilir ısıtma teknolojileri ile sağlanacak tasarrufa dikkat çekti:

Sanayi Sektörünün Enerjide Tasarruf Potansiyeli ‘6.5 Milyon Ton Eşdeğer Petrol’0

ENERJİ KAYNAKLARINI VE EKOLOJİK HAYATI TEHDİT EDİYOR

“Küresel enerjinin yüzde 50'sini ısıtma sistemleri tüketiyor. Endüstriyel tesisler ise bu enerjinin yüzde 40’ından, sera gazı emisyonlarının ise yüzde 20’sinden sorumlu tutuluyor. Bir tesisin tüm enerji kullanımının yüzde 50’sinden sorumlu olan eski ve verimsiz ısıtma sistemleri, enerji kaynaklarını ve ekolojik hayatı tehdit ediyor. Bu nedenle işletmeler ve endüstriyel tesisler, eski ve verimsiz ısıtma sistemlerini yenileyerek hem enerji tüketim bedellerini hem de çevresel etkilerini düşürebiliyor. Bu noktada işletmelerin tercihi yüksek verimli radyant ısıtma sistemleri oluyor.

Kentsel dönüşüm ihalesi alan inşaat firması iflas etti! Kentsel dönüşüm ihalesi alan inşaat firması iflas etti!

Sanayi Sektörünün Enerjide Tasarruf Potansiyeli ‘6.5 Milyon Ton Eşdeğer Petrol’4

ECODESİGN DİREKTİFİ’NE (ERP) UYGUN ISITMA ÇÖZÜMÜ

Çukurova Isı olarak, Avrupa Komisyonu’nun Ecodesign Direktifi’ne (ErP) uygun olarak geliştirdiğimiz Goldsun CPH seramik plakalı radyant ısıtıcı ürünümüz ile müşterilerimize, yüksek tasarruf ve düşük emisyon değerleri sunuyoruz. Goldsun CPH’nin lokal (bölgesel) ve spot (noktasal) ısıtma özelliği ısıtmanın güç olduğu tesislerde yalnızca ısıtmaya ihtiyaç duyulan bölge veya bölgeleri ısıtıyor. Goldsun CPH, çalışma prensibi ve sahip olduğu donanımsal özellikler sayesinde ısıtmada yüzde 70 tasarruf sağlıyor.

Sanayi Sektörünün Enerjide Tasarruf Potansiyeli ‘6.5 Milyon Ton Eşdeğer Petrol’3

Yüksekliği 6 m ve üzeri olan tesislerde ise Blackheat borulu radyant ısıtma sistemlerimiz ile çok kısa sürede ve konforlu bir ısıtma sağlayarak, işletmelerin operasyonel maliyetlerini ve çevresel etkilerini düşürüyoruz. Bu sistemde de hava hareketlerinden etkilenmeden doğrudan insanlara ve makinelere yönelen ışınlar, enerji kayıplarını önlüyor.

GES’lerin elektriği, Goldsun Vega’da hayat buluyor

Editör: Akif Arslan