Serpil Sarı’dan Ayağında Kundura

Halil Yıldırım YouTube kanalından

Aysel Yakupoğlu: Gönüller Hiç Yas Tutar mı Aysel Yakupoğlu: Gönüller Hiç Yas Tutar mı

<iframe width="866" height="487" src="https://www.youtube.com/embed/5Tst6Fhzi7g" title="Serpil Sarı - Ayağında Kundura [ 2022 Video Klip]" frameborder="0" allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share" referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin" allowfullscreen></iframe>