Öncelikle Sigorta Brokerlerini kısa metinlerle ifade etmek ve açıklamak çok da mümkün değildir. Sigortacılık alanında çok fazla branş ve detayın varlığıyla birlikte sigorta brokerleri, müşterilerini çeşitliliğin ve detayların arasında sıkışmaktan çıkartıponun için en doğrusunu seçmesi ve satın alması için yön verir.

Yine de özetle ifade etmek gerekirse; 

Sigorta Brokerleri, Ülkemizde de tüm gelişmiş ülkelerde olduğu gibi belirli bir tecrübeye, gelişmiş teknik alt yapı ve yetkin niteliklere, alanında uzman kadroya ve kanun ve yönetmelikle belirlenen yeterli bir finansman gücüyle birlikte, Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) tarafından Ruhsatname verilerek hizmet vermeye başlarlar.

Sigorta brokerleri, profesyonel sigorta uzmanlarıdır.

 Sigorta Brokerleri sigortalı kişi,kurum ya da kuruluşlar adına çalıştıkları için sigorta şirketlerinden tarafsız ve bağımsız hizmet sunarlar. Brokerler ülkemizdeki kanunlar gereğince bütün sigorta şirketleri ile de çalışabilirler.

Sigorta brokerleri, kanunlar çerçevesinde devlet denetimi altında faaliyet göstererek, sigorta şirketleri tarafından sunulan hazır sigorta ürünlerinin uygunluğunu sigortalının ihtiyacına göre araştırır, risk danışmanlığı yapar ve en doğru poliçeyi satın almasını sağlar.Bununla birlikte ihtiyaç doğrultusunda sigorta şirketinin müşteriye özel yeni ürün oluşturmasına da aracılık eder. Ayrıca poliçe süresi içerisinde ortaya çıkacak problemlerde ve riskin gerçekleşmesi durumunda ise sigorta şirketine karşı sigortalının profesyonel temsilcisi konumunda yer alır.

 Reasürans tarafında ise,

Şu anda Ülkemizde 4 adet bulunan ve bununla birlikte genellikle yurt dışı menşeili Reasürör dediğimiz, sigorta şirketlerinin çeşitli sözleşmeler ile düzenlemiş oldukları poliçe risklerini devrettikleri çok güçlü sermaye yapısına sahip reasürans şirketleri, sigortacılık sektörü açısından çok önemli bir yere sahiptir.Bu sayede risklerin yayılmasıyla birlikte sigorta şirketlerinin de mali yapısının güçlü kalmasında büyük rol oynamaktadır.

 Bekir KILIÇ

Karbon Vergisi ödeyecek şirketlere çözüm: Dijital Dönüşüm Karbon Vergisi ödeyecek şirketlere çözüm: Dijital Dönüşüm

MAGARSUS SİGORTA BROKERLİĞİ AŞ

Yönetim Kurulu Başkanı

Bekir Kiliç Fotoğraf

www.magarsusbrokerlik.com
[email protected]

Editör: Akif Arslan