MARASPSOTA.COM (BÜLTEN)

Her yıl 16 Mayıs’ı içine alan hafta, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) tarafından Sosyal Güvenlik Haftası olarak kutlanmaktadır. Bu yıl da 13-19 Mayıs tarihleri arasında kutlanacak olan Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

Sosyal Güvenlik Nedir?

Sosyal güvenlik, bireylerin hastalık, yaşlılık, işsizlik ve kaza gibi risklere karşı koruyan ve yaşam standartlarının korunmasını sağlayan bir sistemdir. SGK tarafından yürütülen sosyal güvenlik sistemi, sağlık sigortası, emeklilik sigortası, işsizlik sigortası ve kaza sigortası gibi çeşitli dalları kapsıyor.

Sosyal Güvenlik Haftası Neden Önemlidir?

Sosyal Güvenlik Haftası, toplumda sosyal güvenlik bilincinin geliştirilmesi ve yaygınlaştırılması için önemli bir fırsattır. Bu hafta kapsamında düzenlenen çeşitli etkinlikler ile vatandaşlara sosyal güvenlik sisteminin işleyişi, hak ve yükümlülükleri hakkında bilgi veriliyor.

Sosyal Güvenlik Haftası Kapsamında Yapılacak Etkinlikler

SGK tarafından Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında çeşitli etkinlikler düzenlenecektir. Bu etkinlikler arasında;

  • Bilgilendirme stantları:SGK'nın il ve merkez müdürlüklerinde kurulacak bilgilendirme stantlarında vatandaşlara sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi verilecektir.
  • Seminerler ve konferanslar: Sosyal güvenlik sisteminin farklı dalları ile ilgili seminerler ve konferanslar düzenlenecektir.
  • Basın-yayın çalışmaları: Sosyal güvenlik sistemi ile ilgili basın-yayın çalışmaları yapılarak toplumda farkındalık yaratılacaktır.
  • Sosyal medya çalışmaları: Sosyal medya platformları üzerinden sosyal güvenlik sistemi ile ilgili bilgiler paylaşılacaktır.

Türkiye’nin yüzde 99,3 GSS Kapsamında

Türkiye olarak ne kadar güçlü olduğumuzu salgın döneminde tüm dünyaya gösterdik. Ülkemiz, bu sıkıntılı günlerde sağlam temeller üzerine inşa edilen Genel Sağlık Sigortası sistemimiz sayesinde tüm dünyaya örnek oldu.

2002’de yüzde 70 olan Genel Sağlık Sigortasının kapsamı bugün yüzde 99,3’e ulaşmış durumda. 2016 yılında yapılan düzenlenme ile Genel Sağlık Sigortası primi tek kaleme indirildi. Geliri brüt asgari ücretin üçte birinin üzerinde olan kişilerin ödemesi gereken prim tutarı 2024 yılı için 600,08 TL’dir. Bu kişiler aylık olarak ödeyebilecekleri bu cüzi tutarla hem kendileri hem de bakmakla yükümlü oldukları eşleri, çocukları ile anne ve babaları sağlık güvencesine sahip olmasalar bile GSS kapsamında olup sağlık hizmetlerinden ücretsiz yararlanma hakkına sahip oluyorlar.

Kayıt Dışı İstihdam ile Mücadele Ediyoruz

Günün hava  durumu nasıl olacak? Günün hava durumu nasıl olacak?

Sosyal Güvenlik Reformu’nun hayata geçmesi ile birlikte atılan önemli adımlardan bir tanesi de kayıtlı istihdamın özendirilmesi ve bu bilincin arttırılmasına yönelik çalışmaların önem kazanmasıdır. Cezanın yerini teşvikin, denetimin yerini rehberliğin aldığı bir anlayışı hayata geçirmeye çalıştık ve bilinçlendirme, farkındalık, etkin rehberlik ve denetim faaliyetlerine öncelik verdik.

Kayıt dışı istihdamın genişlemesi, bir taraftan çalışanların güvencesiz kalmasına yol açarken, diğer taraftan da kayıtlı istihdam aleyhinde haksız rekabete yol açmaktadır. Hafta kapsamında kayıt dışı istihdamla mücadele konusunda çalışmalarımıza değinerek toplumun tüm kesimlerinde sigortalı çalışmaya destek verilmesikonusunda farkındalık yaratmak istiyoruz.

SGK çalışanlarımızın da gayretiyle çalışmalara katmadeğer katacak tüm taraflarla iş birliği içerisinde bir çalışma anlayışı yürütüyoruz.Kurum olarak verdiğimiz hizmetlerin iyileştirmesi, prim teşviki uygulamaları, veri paylaşımınadayalı çapraz denetimler, bilgilendirme ve bilinçlendirme çalışmaları, yenilikçiuygulamalarımız ve tabii ki kayıt dışı istihdamın yoğun olduğu alanlarda hayata geçirdiğimizprojeler kayıt dışı istihdamın düşürülmesine önemli katkı sunmaktadır.

Vatandaşlara Çağrı

SGK, tüm vatandaşları Sosyal Güvenlik Haftası kapsamında düzenlenecek etkinliklere katılmaya ve sosyal güvenlik sistemi hakkında bilgi edinmeye davet ediyor.

Sosyal Güvenlik Hakkında Bilgi Edinebileceğiniz Kaynaklar

  • SGK web sitesi: https://www.sgk.gov.tr/
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik İletişim Merkezi “ALO 170”
  • Sosyal güvenlik il ve merkez müdürlükleri
  • SGK sosyal medya hesapları

Sosyal Güvenlik Hepimizin Hakkıdır!

Sosyal Güvenlik Haftası'nı kutlar, tüm vatandaşlara sağlıklı ve huzurlu bir yaşam dileriz.

 03 Harun Akbalaban

HARUN AKBALABAN

SGK Kahramanmaraş İl Müdürü

Editör: Akif Arslan