Topkapı Plak YouTube Kanalından

AVRADINI

Eşşeği saldım çayıra

Otlaya karnın doyura

Gördüğü düşü hayıra

Yoranında avradını

Türk milletiyiz şanlıyız

Köylüyüz  biz efkarlıyız

Köylüyü hor görüyorlar

Göreninde avradını

Zengini olmuş yalancı

Karaborsadadır kazancı

Buna fırsat veren varsa

Vereninde avradını

Türk milleti müslümanız

Allahımıza tapanız

Dini siyaset ederler

Edeninde avradını

Neft yağı motor yağını

Zeytinyağına kattılar

Avrupaya da sattılar

Satanında avradını

Bunu görüp göz yumanın

Bu milletide soyanın

Pişmiş aşa su katanın

Bu dünyada avradını

Eşkiyalar kol geziyor

İnsan canından beziyor

Bu milletin huzurunu

Bozanında avradını

Fakirin memurun derdi

Aldığı maaşı yedi

Öldüğünde bir top bezi

Çok görenin avradını

Çünkü Bir Tek Yol Var Çünkü Bir Tek Yol Var

Alamanya aldı işci

Şimdi de istiyor dişçi

Ağzımızda ki tek dişi

Sökeninde avradını

İşcimizin alın teri

Kara gözündeki feri

Ahmet Mehmet ve Ayşeyi

Hor görenin avradını

Türkün özü kahramandır

Süngüsü dünyada namdır

Makarios gerin kandır

Sileninde avradını

Hak etmiştin bizden kötek

6.filo oldu destek

Ona emir kim verdiyse

Vereninde avradını

Benim adım Avaz Ali

Bende yazdım bu sözleri

Bana kim diyorsa deli

Avradını avradını avradını

Editör: Akif Arslan