ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort bayan ankara escort bayan brazzers porno

Göksun'da muhtelif taşınmazlar ihale ile satılacak

Göksun'da muhtelif taşınmazlar ihale ile satılacak

Kahramanmaraş Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü, Göksun'da muhtelif taşınmazları ihale ile satacak.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Yayla Göksun, 6 Eylül 2019)

GÖKSUN MİLLİ EMLAK ŞEFLİĞİNDEN

TAŞINMAZ MAL SATIŞ İHALESİ

1-) Aşağıda özellikleri ve ihale bilgileri belirtilen Hazinenin tam ve hisseli olarak maliki bulunduğu taşınmaz malların satış ihalesi 2886 sayılı Kanunun 45. maddesine göre Açık Teklif Usulüyle hizalarında belirtilen tarih ve saatlerde, Göksun Milli Emlak Şefliğinde teşekkül edecek komisyon huzurunda ihale salonunda yapılacaktır.

2-) İhaleye iştirak etmek isteyenlerin ihale saatine kadar;

a-) Geçici teminat bedelinin yatırıldığına dair makbuzun aslı. (Tedavüldeki Türk Parası, Mevduat ve Katılıım Bankalarının verecekleri 2886 sayılı Devlet İhale Kanununa göre hazırlanacak olan süresiz teminat mektupları (teyid yazıları ile birlikte) ve Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet iç borçlanma senetleri veya bu senetler yerine düzenlenen belgeleri),

b-) Tebligat için Türkiye' de yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi (İkametgah Belgesi),

c-) Gerçek kişilerin TC. Kimlik Numaralarını bildirmeleri ve Nüfus Cüzdan Suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir.), Özel Hukuk Tüzel kişilerin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak Vergi Kimlik Numaralarını bildirmeleri, İdare Merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; Kamu Tüzel Kişilerinin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri gerekmektedir.

3-) Nakit olarak yatırılacak geçici teminat tutarları, idareye başvurulmadan Ziraat Bankası Göksun Şubesindeki TR 96 000 1000 333 0000 1000 5680 IBAN nolu hesaba katılmak istenilen taşınmazın mahalle, ada ve parsel bilgileri belirtilerek yatırılabilir.

4-) 4706 sayılı Kanunun 4916 sayılı Kanunla değişik 5 inci maddesi gereğince talep edilmesi halinde Hazineye ait taşınmaz malların satış bedelinin 5.000,00 TL'yi geçmesi halinde en az 1/4 ü peşin, geri kalan kısmı en fazla 2 yılda ve kanuni faiz uygulanmak suretiyle eşit taksitler halinde ödenebilecektir.

5-) İhaleye ait şartname ve ekleri mesai saatleri dahilinde Milli Emlak Şefliğinde görülebilir yada bedelsiz olarak temin edilebilir.

6-) Postayla yapılacak müracaatlarda teklifin 2886 sayılı Kanunun 37 inci maddesine uygun hazırlanması ve teklifin ihale saatinden önce Komisyona ulaşması şarttır. Postada meydana gelebilecek gecikmelerden dolayı İdare ve Komisyon herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

7-) Hazineye ait taşınmazların satışı KDV' ye tabii olmadığı gibi ferağ işlemleri sırasında düzenlenen belgeler vergi, resim ve harçtan ve satış tarihini takip eden yıldan itibaren 5 (beş) yıl süreyle Emlak Vergisinden muaftır.

8-) Komisyon gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleleleri yapıp yapmamakta serbesttir. Bir ihalenin süresinden önce bitmemesi durumunda takip eden ihaleler o ihalenin bitimini müteakip kaldığı saatten itibaren sırasıyla devam edecektir.

İLAN OLUNUR

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://kahramanmaras.csb.gov.tr. internet adreslerinden öğrenilebilir

NOT: İhale bilgileri www.milliemlak.gov.tr ve https://kahramanmaras.csb.gov.tr. internet adreslerinden ve (0344) 714 35 70 numaralı telefondan öğrenilebilir.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN :

Sıra No

Mahallesi

Ada

Parsel

Cinsi

Yüzölçümü (m²)

Hazine Hissesi (m²)

İmar Durumu

Tahmini Bedeli (TL.)

Geçici Teminat Tutarı (TL.)

İhale Tarihi

İhale Saati

01

Arslanbey

540

Ham Toprak

5.018,65

Tam

İmarsız

9.000,00

2.700,00

18.09.2019

09:00

02

Arslanbey

662

Ham Toprak

3.976,98

Tam

İmarsız

25.000,00

7.500,00

18.09.2019

09:10

03

Değirmendere

1812

Ham Toprak

495,48

Tam

İmarlı

5.000,00

1.500,00

18.09.2019

09:20

04

Ericek

1915

Arsa

154,99

Tam

İmarlı

1.500,00

450,00

18.09.2019

09:30

05

Ericek

1916

Arsa

109,37

Tam

İmarlı

1.000,00

300,00

18.09.2019

09:40

06

Fındık

849

Tarla

8.960,00

Tam

İmarsız

26.000,00

7.800,00

18.09.2019

09:50

07

Fındık

850

Tarla

6.352,00

Tam

İmarsız

20.000,00

6.000,00

18.09.2019

10:00

08

Fındık

861

Tarla

8.768,00

Tam

İmarsız

22.500,00

6.750,00

18.09.2019

10:10

09

Kanlıkavak

1759

Ham Toprak

4.500,00

Tam

İmarlı

95.000,00

28.500,00

18.09.2019

10:20

10

Keklikoluk

116

3

Ham Toprak

800,77

Tam

İmarsız

4.500,00

1.350,00

18.09.2019

10:30

11

Kömür

190

5

Ham Toprak

1.999,97

Tam

İmarsız

13.000,00

3.900,00

18.09.2019

10:40

12

Küçüksu

141

32

Ham Toprak

4.196,83

Tam

İmarsız

21.500,00

6.450,00

18.09.2019

10:50

13

Mehmetbey

140

12

Ham Toprak

10.064,18

Tam

İmarsız

61.000,00

18.300,00

18.09.2019

11:00

14

Mürsel

124

1

Ham Toprak

1.927,32

Tam

İmarsız

7.500,00

2.250,00

18.09.2019

11:10

15

Mürsel

154

1

Ham Toprak

533,09

Tam

İmarsız

2.500,00

750,00

18.09.2019

11:20

16

Tahirbey

515

Ham Toprak

8.298,29

Tam

İmarsız

32.000,00

9.600,00

18.09.2019

11:30

17

Tahirbey

525

Ham Toprak

405,04

Tam

İmarsız

4.000,00

1.200,00

18.09.2019

13:30

18

Tahirbey

526

Ham Toprak

1.137,12

Tam

İmarsız

10.000,00

3.000,00

18.09.2019

13:40

19

Tahirbey

527

Ham Toprak

537,09

Tam

İmarsız

5.000,00

1.500,00

18.09.2019

13:50

20

Taşoluk/Mevlana

161

10

Arsa

281,65

Tam

İmarlı

3.000,00

900,00

18.09.2019

14:00

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER
izmir escort izmir escort gaziantep escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort kayseri escort türk ifşa