lida yorumları antalya escort

Onikişubat Belediyesi kaplıca kiraya verecek

Onikişubat Belediyesi kaplıca kiraya verecek

Kahramanmaraş Merkez Onikişubat Belediye Başkanlığı, Onikişubat İlçesi Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde kayıtlı bulunan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasını kiraya vermek için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kahramanmaraş Manşet Gazetesi, 5-7 Kasım 2019)

ONİKİŞUBAT BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN

  1. Mülkiyeti Belediyemize ait İlçemiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde kayıtlı bulunan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcası (2 adet Kapalı Havuz, 2 adet Açık Havuz, 12 adet Jakuzi odası, 2 adet Jakuzi odası faal değil, 8 adet Küvet odası suyun az olmasından dolayı faal değil) 19/09/2019 tarihli ve 2019/858 sayılı Belediye Encümen Kararına istinaden kiralanacaktır.

  1. İhale 19/11/2019 SALI günü saat 14:00'da Akçakoyunlu Mah. Şekerdere Cad. No:18/1 Onikişubat/Kahramanmaraş adresinde bulunan Belediye Hizmet Binamızın Encümen Toplantı Salonunda 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45. maddesi uyarınca ''Açık Arttırma Usulü İhale Yolu İle'' yapılacaktır.

  1. İhale ile kiralanacak olan İlçemiz Ilıca Mahallesi 251 ada 3 nolu parselde kayıtlı bulunan Vali Saim ÇOTUR Kaplıcasının 1 yıllık kirasının Muhammen Bedeli 1.800.000,00-TL (Bir Milyon Sekiz Yüz Bin TL) + %18 KDV Geçici Teminat Bedeli 54.000,00-TL (Elli Dört Bin TL) olup, geçici teminat bedeli ihale saatinden önce yatırılacaktır.

  1. İhaleye ilişkin Şartname ve ekleri 250,00 TL (İki Yüz Elli TL) bedel ile Mali Hizmetler Müdürlüğünden satın alınılabilir veya ücretsiz olarak görülebilir.

  1. İhaleye katılmak isteyen Gerçek/Tüzel kişilerin 19/11/2019 SALI günü saat 12:00'a kadar Mali Hizmetler Müdürlüğü Gelir Tahakkuk Servisine başvurmaları gerekmektedir. Bu tarih ve saatten sonra yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.

  1. İhaleye katılmak isteyenlerden istenilen belgeler;

· 2019 yılında İl Nüfus Müdürlüğünden alınmış Kanuni İkametgâh Belgesi, (Gerçek Kişi)

· Türkiye’de ikamet etmeyenlerin, Tebligat için adres beyanı, (Gerçek Kişi)

· İhaleye katılacak gerçek kişinin Nüfus cüzdan fotokopisi, (Gerçek Kişi)

· Vekâleten iştirak ediyorsa, Noter Tasdikli vekâletname, Vekilin İmza Sirküsü, (Gerçek Kişi)

· Ortak Girişim olması halinde Noter tasdikli Ortak Girişim Beyannamesi; iş ortaklığı oluşturacak gerçek ve tüzel kişilerin her biri tarafından ilgilisine göre (Geçici Teminat ve Şartnameyi satın aldığına dair makbuz hariç) istenilen belgelerin ayrı ayrı verilmesi zorunludur. (Gerçek Kişi)

· Mevzuatı gereği Tüzel Kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yıl içinde alınmış Tüzel Kişiliğin odaya kayıtlı olduğu gösterir belge, (Tüzel Kişi)

· İhaleye giren kişinin tüzel kişiliği temsile ve ihaleye katılma yetkisine sahip olduğuna ilişkin belge, vekâletname, Nüfus cüzdan fotokopisi ve imza sirküleri, (Tüzel Kişi)

· Tüzel Kişiliği temsilen ihaleye Katılan yetkilinin Noter Tasdikli İmza Sirküsü, (Tüzel Kişi)

· İhaleye İştirak eden taraflardan her sayfası ayrı ayrı imzalanmış şartname,

· Satış şartnamesini satın aldığına dair makbuz aslı,

· Yatırmış olduğu geçici teminat makbuzun aslı veya Süresiz Limit Dahili Banka Teminat Mektubu,

· Belediyemize her hangi bir borcu olmadığına dair (Onikişubat Belediyesi Mali Hizmetler Müdürlüğünden alınmış) belge,

  1. İdare ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.

İlgililere ilanen duyurulur.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor

gaziantep escort