Onikişubat’ta 75 m² iş yeri ihale ile satılacak

Onikişubat’ta 75 m² iş yeri ihale ile satılacak

Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı, Onikişubat İlçesi Karamanlı'da 75 m² iş yeri ihale ile satmak için ihaleye çıktı.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kahramanmaraş’ta Bugün Gazetesi, 2 Aralık 2019)

GAYRİMENKUL SATIŞ İLANI

Dairemize borçlu mükellefe ait olup üzerinde haciz şerhimiz bulunan Kahramanmaş-Onikişubat ilçesi Karamanlı Mah. 5755 Ada 3 Parselde kayıtlı, tam hisseli Bağımsız Bölüm Niteliği İşyeri(15 Nolu bağımsız bölüm) olan gayrimenkul 6183 sayılı A.A.T.U.H.Kanunun 94'üncü ve müteakip maddeleri gereğince açık artırma usulü ile satışa çıkarılmıştır.

Satış Şartları:

1.Satış 23.12.2019 Pazartesi günü saat 14:00 de başlayıp aynı gün tamamlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilmek üzere Kahramanmaraş Vergi Dairesi Başkanlığı Aslanbey Vergi Dairesi Müdürlüğü 3.kat müdür odasında açık artırma usulü ile yapılacaktır. Gayrimenkul malın satışında verilen bedel, gayrimenkule biçilmiş olan rayiç değerin %75'ini ve rüçhanlı alacaklar varsa alacaklar toplamını ve satış masraflarını geçmesi şarttır. Böyle bir bedelle alıcı çıkmadığı takdirde en çok artıranın taahhüdü baki kalmak şartıyla birinci ihalede satışı yapılamayan gayrimenkul ikinci ihale tarihi olan 30.12.2019 Pazartesi günü aynı yer ve saatte satışa çıkarılacak, aynı gün sonuçlanmadığı takdirde müteakip günlerde devam edilecektir. İkinci ihalede rüçhanlı alacaklar ile satış masraflarını aşması halinde en çok artırana satış yapılacaktır.

2.Artırmaya iştirak edeceklerden gayrimenkullere biçilmiş rayiç bedelin %7,5'u oranında 6183 sayılı yasanın 10'uncu maddesinin 1-4 bendlerinde belirtilen değerlerde geçici teminat alınacaktır. Teminat dairemiz veznesine yatırılarak buna ait emanet makbuzu 23.12.2019 Pazartesi günü satış saatinden önce satış komisyonuna ibraz edilecektir. Satış peşin para ile yapılır, alıcı isterse 3 günü geçmemek şartıyla süre talep edebilir. %18 Katma Değer Vergisi, Binde 5.69 Damga Vergisi ile tapu harç ve masrafları alıcıya aittir. Gayrimenkulün satılması halinde Gayrimenkulün aynından doğan vergi(Emlak Vergisi) ile takip masrafları (Bilirkişi Ücreti, Gazete İlan Bedeli ) satış bedelinden ödenir. Gayrimenkulün satılamaması halinde ise Bilirkişi Ücreti ile Gazete İlan Bedeli borçlu mükelleften takip ve tahsil edilir.

3.İpotek sahibi alacaklılar ile diğer ilgililerin bu gayrimenkul üzerindeki haklarını faiz ve masrafları dahil iddialarının dayanağı belgeler ile 15 gün içinde Dairemize bildirmeleri lazımdır. Aksi takdirde hakları tapu sicili ile sabit olmadıkça paylaşmadan hariç bırakılacaktır.

4.Satış bedeli hemen veya verilen süre içinde ödenmez ise ihale kararı 6183 sayılı yasanın 97'inci maddesi uyarınca feshedilir. Gayrimenkul Satış Komisyonunca hemen 7 gün müddetle artırmaya çıkarılır. Bu artırmada alakalılara tebliğe hacet olmayıp yalnız ilanla iktifa olunur ve en çok artırana ihale olunur. Birinci defa kendisine ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesuldür. İhale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme hacet kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi tahsil dairesince tahsil olunur. Faiz %5 den hesap olunur.

5.Satış şartnamesi Dairemiz ilan panosuna ilan tarihinde asılmış olup, istenildiği takdirde bir örneği satış servisinden temin edilebilir.

6.Satışa iştirak edenler şartnameyi görmüş ve kabul etmiş sayılacaklardır. Ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 2019/8 dosya no ile Dairemize başvurmaları gerekmektedir. İlan olunur......../11/2019

İş bu ilan tapu kaydında adresi bulunmayan ilgililer ile tapu kaydında ad ve adresleri geçip de tebliğ edilemeyen ilgililere de tebliğ yerine geçer.

GAYRİMENKUL İLE İLGİLİ BİLGİLER

Bulunduğu Yer: Cilt: Sayfa: Ada: Parsel:

Karamanlı Mah. 135 13289 5755 3

Gayrimenkulün Adresi:Vadi Mah. Süleyman Çelebi Cad. Damla Apt. A Blok. Zemin kat Onikişubat/K.Maraş adresinde bulunmaktadır.

GAYRİMENKULÜN ÖZELLİKLERİ:

Satışı yapılacak gayrimenkul tapuda K.Maraş Onikişubat İlçesi Karamanlı Mah. 5755 Ada 3 Parselde kayıtlı , zemin oturumu 75 m2 olan Süleyman Çelebi caddesine cepheli, üç yıllık yeni yapı olup, ön cephesi geniş olan cam cemekan vitrinlidir. Tam karşısında Altınşehir Ticaret Meslek Lisesi bulunmakta olup, marketler ve sağlık ocağı ile okulların bulunduğu çevresel duruma sahiptir.

Artırmaya Esas Olan Rayiç Bedel:375.000,00.-TL

Teminat Tutarı:28.125,00.-TL

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor