Tereke hukuku davası alacaklılara ve borçlulara duyuru

Tereke hukuku davası alacaklılara ve borçlulara duyuru

Kahramanmaraş 1. Sulh Hukuk Mahkemesi, tereke hukuku davası alacaklılara ve borçlulara duyuru yaptı.

İLAN ŞÖYLE

(Gazete: Türkiye’de Yeniçağ Gazetesi, 21 Ağustos 2019)

T.C. KAHRAMANMARAŞ 1. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Sayı: 2017/26 Tereke

Muris Kahramanmaraş İli, Andırın İlçesi, Geben Mah. nüfusuna kayıtlı Abdurrahman ve Döne den olma,21/12/1944 doğumlu 29834204798 T.C.K.N. lu, Latif Kahveci'nin 30/01/2017 tarihinde ölümü ile mahkememizde görülen resmi tasfiyeye ilişkin davada verilen arakarar uyarınca;

Muris Latif Kahveci'den alacaklı olan ve istihkak iddiasında bulunanların alacaklarını ve istihkaklarını ilan tarihinden itibaren en geç 1 ay içinde mahkememize müracaatla kaydettirmeleri ve delillerini (senet, defter, vs. )asıl veya onaylı suretlerini mahkememize tevdi ettirmeleri, aksi halde hak iddia etmekten vazgeçmiş sayılacakları,

Aksine hareket cezai sorumluluğu gerektirmek üzere ölenin borçlularının aynı süre içinde kendilerini ve borçlarını mahkememize bildirmeleri, haklı birsebep olmaksızın bilgi vermeyenler veya yanlış ya da eksik bilgi verenler, bundan doğacak zararları mirasçılara, vasiyet alacaklılarına veya üçüncü kişilere tazminle yükümlüdürler.

Ölenin mallarını her ne sıfatla olursa olsun elinde bulunduranların o mallar üzerindeki hakları saklı kalmak şartıyla bunları aynı sürede mahkememize tevdi etmeleri ve etmezlerse geçerli mazeretleri bulunmadıkça cezai sorumluluğunun bulunduğu ve öncelik hakkından mahrum kalacakları,

Alacaklıların ve borçlu olanların, kefillerinin v.s ilandan sonraki ilk duruşmada mahkememizde hazır bulunmaya haklarının bulunduğu,

Muristen dolayı alacaklı ve borçlu olanların 2. İlan tarihinden itibaren 1 ay içinde mahkememizin 2017/26 Tereke sayılı dosyasına bildirmeleri ve müracaat etmeleri gerektiği İ.İ.K.166 ve TMK'nun 612-621 ve devamı maddeleri gereğince ilan olunur.

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor