Türkoğlu Belediyesi'ne ait taşınmazlar satılacak

Türkoğlu Belediyesi'ne ait taşınmazlar satılacak

Kahramanmaraş’ın Türkoğlu Belediye Başkanlığı, mülkiyeti belediyeye ait taşınır/taşınmazların satış ihalesini 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre yapacak.

İHALE İLANI ŞÖYLE

(Kaynak: Türkoğlu Haber Gazetesi, 21 Ağustos 2019)

TÜRKOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI TAŞINMAZ SATIŞI İHALE İLANI

1-) Mülkiyeti Belediyemize ait; aşağıdaki tabloda bulunan taşınır/taşınmazların satış ihalesi 2886 sayılı Devlet İhale Kanunun 45.maddesine göre, Açık Artırma Usulü ile karşılarında belirtilen tarih ve saatlerde Türkoğlu Belediye Hizmet Binası Encümen Toplantı salonunda yapılacaktır.

SATIŞI YAPILACAK TAŞINMAZLARIN LİSTESİ

S. No

Bulunduğu Yer

Ada / Parsel No

Bulunduğu Blok/kat

Bağımsız Bölüm No

Arsa
Payı

Niteliği

Alanı
( m² )

Arsa payı Alanı

DurumuSatış / Kira

Muhammen Bedeli TL

Geçici Teminat TL

İhale Tarihi

İhale Saati

1

Türkoğlu
G.O.P. Mah.

898 ada 1 parsel

Zemin Kat

K-1

508 / 20031

İşyeri

201,60

124, 005

Satış

95.605,00 ₺

2.869,00 ₺

28.08.2019

09:00

2

Türkoğlu
G.O.P. Mah.

898 ada 1 parsel

Zemin Kat

C-25

315 / 20031

İşyeri

250,30

76, 893

Satış

230.615,00 ₺

6.919,00 ₺

28.08.2019

09:10

C-26

244 / 20031

İşyeri

323,30

59, 561

C-27

558 / 20031

İşyeri

100,80

136, 21

C-28

262 / 20031

İşyeri

208,00

63, 955

C-29

232 / 20031

İşyeri

183,90

56, 632

3

Türkoğlu
G.O.P. Mah.

898 ada 1 parsel

Zemin Kat

D-1

676 / 20031

İşyeri

134,20

165, 014

Satış

162.460,00 ₺

4.874,00 ₺

28.08.2019

09:20

D-2

663 / 20031

İşyeri

87,80

161, 841

4

Türkoğlu
Gaziler Mah.

735/3

Zemin Kat + Birinci Kat

48

418/ 20331

İşyeri

199,33

50, 30

Satış

250.000,00 ₺

7.500,00 ₺

28.08.2019

09:30

2-) İhaleye katılacak olanların ihale saatine kadar ;

a- Geçici Teminatın yatırıldığına ilişkin belgeyi,

b- Yasal yerleşim yerini gösterir belgeyi ( İkametgâh Belgesi)

c- Tebligat için Türkiye’de adres göstermelerini,

d- Gerçek kişilerin T.C. Kimlik numarasını bildirmeleri ve kimlik suretini vermeleri (aslı ihale sırasında ibraz edilecektir), özel hukuk tüzel kişilerinin yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak vergi kimlik numaralarını bildirmeleri, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri meslek kuruluşlarından, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekaletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerin ise yukarıdaki (a) ve (c) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgiyi vermeleri gerekmektedir.

3-) Vekâleten ihaleye katılma halinde; İstekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noterden onaylı vekâletnamesi ile vekâleten katılanın noter tasdikli imza beyannamesi. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon Başkanlığına ulaşması gerekmektedir. Postada meydana gelebilecek gecikmeler dikkate alınmaz. Saat ayarında T.R.T saat ayarı esastır. Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonunun ihaleyi yapmama kararı kesindir.

İhale şartnamesi ve ekleri istek halinde Türkoğlu Belediyesi Emlak ve İstimlak Müdürlüğünden 100 TL karşılığında temin edilebilir veya ücretsiz olarak görülebilir. İhaleye iştirak edeceklerin ihale dokümanını(şartnamesini) satın alması şarttır. İlanen duyurulur

MARAŞ POSTA

Yorum yapabilmek için üye girişi yapmanız gerekmektedir.

Üye değilseniz hemen üye olun veya giriş yapın.

SIRADAKİ HABER

Canlı Skor